Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Rügen

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Rügen

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Keddy By Europcar - Rentalcars.com 8.33409 Xếp hạng: 6054
2 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.32817 Xếp hạng: 9289
3 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.27143 Xếp hạng: 14834
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.21087 Xếp hạng: 7790
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.12703 Xếp hạng: 6936

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 6054 8.33409 7.61591 8.15227 8.25 9.17727 8.60682 8.64091 8.11591
Thuê xe Avis - rentalcars.com 9289 8.32817 7.66338 8.28028 8.13662 9.28451 8.44366 8.60563 8.10563
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 769 8.27778 7.6 8.16111 8.5 9.5 8.57778 8.58333 7.56667
Thuê xe Budget - rentalcars.com 14834 8.27143 7.56531 8.2449 8.1898 9.33469 8.32041 8.51224 8.15714
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 7790 8.21087 7.41087 8.09565 8.18152 9.10435 8.41739 8.46739 8.03152
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 6936 8.12703 7.24054 8.01622 8.18649 9.17838 8.26757 8.21622 8.14054
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 8173 8.09882 7.41176 8.21882 7.82941 9.17765 7.90706 8.24471 8.16824
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 3812 8.06667 7.35333 8.22 7.92 9.14 8.17333 8.38 7.64667
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 4588 8.06038 7.12264 7.92075 8.11887 9.23585 8.28302 8.3283 7.92075
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 2360 7.98889 7.15111 7.84 8.09778 9.21333 8.32222 8.16222 7.59778
Thuê xe Flizzr - rentalcars.com 989 7.92414 7.35862 7.86207 7.93793 9.18621 8.24483 8.44483 6.78966
Thuê xe Global Rent a Car - rentalcars.com 20113 7.74464 7.22143 7.65179 7.67321 9.05714 7.5125 7.59821 7.62679
Thuê xe Buchbinder - rentalcars.com 5972 7.54545 6.93939 7.40303 7.49697 8.97576 7.43636 7.51212 7.33636

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình