Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

???vi.vn.seo.ratingPages.h1.compareCompCity???

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Loma Bonita

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 8.24667 Xếp hạng: 544
2 Thuê xe Payless - Rentalcars.com 7.83333 Xếp hạng: 418
3 Thuê xe Dollar - Rentalcars.com 7.4 Xếp hạng: 814
4 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 7.4 Xếp hạng: 605
5 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 7.3 Xếp hạng: 518

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 544 8.24667 7.49333 8.90667 7.94 9.02667 8.32667 7.60667 8.41333
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 135 8.23333 7.7 8.8 7.56667 8.6 8.76667 7.9 8.33333
Thuê xe Payless - rentalcars.com 418 7.83333 7.26667 8.26667 7.73333 8.63333 7.93333 7.26667 8.2
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 814 7.4 6.7 7.86667 7.23333 8.06667 7.73333 7.0 7.73333
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 605 7.4 6.74 7.42 6.74 8.6 7.94 6.78 7.76
Thuê xe Budget - rentalcars.com 518 7.3 6.7 7.28571 6.75714 8.47143 7.8 6.41429 7.85714
Thuê xe Mex - rentalcars.com 10 7.2 6.8 8.0 5.4 8.8 8.2 7.2 6.8
Thuê xe National - rentalcars.com 27 7.15 6.8 7.5 6.7 9.0 8.0 5.8 6.5
Thuê xe Apex - rentalcars.com 167 7.1 6.75 7.4 6.9 8.7 7.2 6.2 7.3
Thuê xe Green Motion - rentalcars.com 815 6.975 6.9 7.025 6.2 8.325 7.675 6.65 6.525
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 907 6.75 6.15 7.0 6.55 8.15 7.2 5.55 7.25
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 77 6.5 5.8 7.15 6.85 7.75 6.75 5.55 6.55
Thuê xe Avis - rentalcars.com 249 6.2 5.625 5.575 4.9 7.75 7.325 7.175 6.25

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.59462
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.34937
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.30952
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.30328
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.29714

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình