Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Subaúma

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Subaúma

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.29565 Xếp hạng: 1380
2 Thuê xe Localiza - Rentalcars.com 8.27313 Xếp hạng: 4877
3 Thuê xe Unidas - Rentalcars.com 7.675 Xếp hạng: 1926
4 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.58864 Xếp hạng: 2069
5 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 7.14737 Xếp hạng: 510

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Maggi Rentacar - rentalcars.com 21 9.1 9.0 9.5 8.0 9.5 9.0 9.5 9.5
Thuê xe IguFoz - rentalcars.com 21 9.1 8.4 8.4 10.0 10.0 9.2 9.2 9.2
Thuê xe Inova - rentalcars.com 156 8.8 8.5 8.6 8.7 9.4 9.2 8.4 9.2
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1380 8.29565 7.55652 8.66957 7.42174 9.01739 8.57826 8.30435 8.56957
Thuê xe Localiza - rentalcars.com 4877 8.27313 7.27612 8.43284 7.60746 9.10448 8.51343 8.38806 8.54925
Thuê xe Locarx - rentalcars.com 78 7.76667 7.16667 8.4 7.43333 8.2 7.56667 7.33333 8.03333
Thuê xe Unidas - rentalcars.com 1926 7.675 7.1 7.82813 6.73125 8.5125 8.06563 7.86875 7.86563
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 2069 7.58864 6.79773 7.91364 6.62273 8.59773 8.12955 7.91364 7.57273
Thuê xe Avis - rentalcars.com 510 7.14737 6.46316 7.44737 6.34737 8.27368 7.68421 7.34737 7.16316
Thuê xe Budget - rentalcars.com 521 7.01579 6.16842 7.34737 6.27368 8.26316 7.52632 6.83158 7.33158
Thuê xe Foco Rent a Car - rentalcars.com 3280 6.66667 6.14667 7.26667 6.04 8.29333 7.18667 7.03333 5.39333
Thuê xe BM Autolocadora - rentalcars.com 60 6.5 6.9 6.4 6.2 6.9 6.9 6.9 4.9
Thuê xe RHP rent a car - rentalcars.com 150 6.4 6.2 7.2 6.2 8.0 6.6 5.4 5.9
Thuê xe Sucesso Locadora - rentalcars.com 32 5.2 4.9 5.7 5.7 6.6 5.4 4.6 4.3

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.5871
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.3481
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.30952
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.30328
 • Enterprise

  Xếp hạng :2000+

  8.3

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình