Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Ermida

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Ermida

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.33529 Xếp hạng: 1176
2 Thuê xe Localiza - Rentalcars.com 8.28714 Xếp hạng: 4811
3 Thuê xe Unidas - Rentalcars.com 7.65 Xếp hạng: 1923
4 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.62558 Xếp hạng: 1961
5 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 7.28571 Xếp hạng: 510

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Maggi Rentacar - rentalcars.com 21 9.1 9.0 9.5 8.0 9.5 9.0 9.5 9.5
Thuê xe Inova - rentalcars.com 156 8.5 7.8 8.5 8.4 9.0 8.9 8.3 9.0
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1176 8.33529 7.40588 8.55882 7.77647 9.21176 8.61765 8.57647 8.23529
Thuê xe IguFoz - rentalcars.com 21 8.3 8.3 7.8 8.0 9.3 9.3 8.8 8.0
Thuê xe Localiza - rentalcars.com 4811 8.28714 7.32857 8.39429 7.60571 9.12 8.56143 8.4 8.53857
Thuê xe Locarx - rentalcars.com 78 7.76667 7.2 8.43333 7.4 8.13333 7.53333 7.26667 8.06667
Thuê xe Unidas - rentalcars.com 1923 7.65 7.08438 7.78438 6.70625 8.50313 8.00625 7.84375 7.825
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1961 7.62558 6.87209 8.0 6.69302 8.71163 8.10698 7.86279 7.53256
Thuê xe Avis - rentalcars.com 510 7.28571 6.55714 7.58095 6.49048 8.45714 7.80952 7.43333 7.27619
Thuê xe Budget - rentalcars.com 520 6.97368 6.2 7.24737 6.32632 8.18947 7.56842 6.82105 7.25263
Thuê xe Foco Rent a Car - rentalcars.com 3276 6.75625 6.23125 7.34375 6.04375 8.33125 7.30625 7.175 5.50625
Thuê xe BM Autolocadora - rentalcars.com 60 6.6 6.8 6.6 6.0 6.9 7.4 7.1 5.2
Thuê xe RHP rent a car - rentalcars.com 150 6.5 6.1 7.2 6.1 8.1 6.9 5.4 6.1
Thuê xe Sucesso Locadora - rentalcars.com 32 5.3 4.5 5.5 6.0 7.0 5.8 5.0 4.0

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình