Skip navigation links
 Việt
  Đặt Thuê Của Tôi
Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Sofia

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Sofia

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.9 Xếp hạng: 600
2 Thuê xe Yes Rent A Car - Rentalcars.com 8.9 Xếp hạng: 596
3 Thuê xe Top Rent A Car - Rentalcars.com 8.6 Xếp hạng: 1,512
4 Thuê xe Budget - Rentalcars.com 8.6 Xếp hạng: 449
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.5 Xếp hạng: 494

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 19 9.6 9.1 9.5 9.5 10 9.5 9.3 10
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 600 8.9 8.6 8.7 8.6 9.1 9.4 9.4 8.9
Thuê xe Yes Rent A Car - rentalcars.com 596 8.9 9.1 9 8.4 9.4 9.2 8.8 8.2
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 118 8.8 8.9 9.1 7.8 9.6 9.3 8.9 8.1
Thuê xe Top Rent A Car - rentalcars.com 1,512 8.6 8.5 8.6 7.5 8.8 9.1 9.1 8.9
Thuê xe Budget - rentalcars.com 449 8.6 8 8.3 8.2 9.4 8.8 8.4 8.7
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 494 8.5 8.1 8.1 8.5 9.7 8.6 8.4 9
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 363 8.4 8.1 8.8 7.2 9.1 8.6 8.6 8.5
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 364 8.2 8 8.2 7.8 9.1 7.8 7.5 8.7
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 524 8.1 7.5 8.2 7.7 8.8 8.2 7.6 8.7
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 506 8 7.5 7.7 7.8 8.9 8.8 8.4 7.2
Thuê xe addCar - rentalcars.com 387 7.7 7.5 7.5 6.7 7.9 8.3 7.6 8.6
Thuê xe Surprice - rentalcars.com 523 7.3 7.5 8.1 6 6.9 7.8 7.6 7.7
Thuê xe CarRent - rentalcars.com 127 6.6 6.2 6.8 6.8 8.8 7 6.2 5.5

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100,000+

  8.8
 • Dollar

  Xếp hạng :100,000+

  8.3
 • Thrifty

  Xếp hạng :50,000+

  8.2
 • Budget

  Xếp hạng :50,000+

  8.1
 • Hertz

  Xếp hạng :10,000+

  7.9
14

Công ty cho thuê xe ô tô

7
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.3

Điểm trung bình