Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Whyte Island

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Whyte Island

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.56413 Xếp hạng: 14020
2 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 8.38056 Xếp hạng: 2893
3 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.35769 Xếp hạng: 21101
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.35714 Xếp hạng: 16803
5 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.3119 Xếp hạng: 14778

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 14020 8.56413 7.79457 8.44891 8.86304 9.61413 8.65326 8.5087 8.39674
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 2893 8.38056 7.69167 8.39722 8.36944 9.58889 8.525 8.35556 8.03611
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 21101 8.35769 7.61282 8.19359 8.42692 9.55256 8.42308 8.34615 8.32051
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 16803 8.35714 7.6619 8.25397 8.28095 9.50317 8.40952 8.44444 8.29524
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 14778 8.3119 7.42857 8.13095 8.5619 9.60476 8.38571 8.2881 8.28571
Thuê xe Bargain Car Rentals - rentalcars.com 3156 8.06923 7.93846 8.2 7.67692 9.04615 8.26154 8.04615 7.49231
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 132 8.05 8.05 7.95 7.7 9.05 8.65 8.8 6.3
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1424 7.975 7.24688 7.95 8.05938 9.48438 8.14688 8.08438 7.29688
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 16338 7.76316 7.40526 7.85789 7.75263 9.17895 7.94737 7.24211 7.34211
Thuê xe National - rentalcars.com 185 7.73077 6.87692 8.14615 7.66154 9.66154 7.47692 7.33846 7.41538
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 32 7.72857 7.74286 7.92857 7.65714 8.92857 8.4 8.14286 5.6
Thuê xe Alpha - rentalcars.com 640 7.58333 7.78333 8.0 7.01667 8.81667 7.8 7.4 6.45
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 1350 7.56667 7.525 8.18333 7.4 8.63333 7.625 6.83333 7.16667
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 8076 7.46 7.7 7.63333 6.75333 8.70667 7.85333 7.48667 6.40667

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100000+

  8.46853
 • Thrifty

  Xếp hạng :25000+

  7.71975
 • Dollar

  Xếp hạng :100000+

  7.69291
 • Budget

  Xếp hạng :25000+

  7.64255
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  7.56845

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình