Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Sydney

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Sydney

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.17143 Xếp hạng: 1070
2 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 7.96667 Xếp hạng: 2687
3 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.96667 Xếp hạng: 1807
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 7.36 Xếp hạng: 2092
5 Thuê xe East Coast Rentals - Rentalcars.com 7.2 Xếp hạng: 2809

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe National - rentalcars.com 42 8.6 8.5 8.85 8.25 9.7 8.6 8.35 7.8
Thuê xe Avis - rentalcars.com 1070 8.17143 7.2 7.94286 8.77143 9.37143 8.32857 8.41429 7.78571
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 92 8.05 8.2 8.05 7.45 9.2 8.9 9.0 6.15
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 2687 7.96667 7.63333 7.91667 7.53333 9.51667 8.15 8.18333 7.48333
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1807 7.96667 7.2 7.63333 8.06667 9.56667 8.23333 8.03333 7.7
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 339 7.375 6.45 7.05 8.05 9.05 7.85 7.525 6.275
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 2092 7.36 6.92 6.96 7.0 9.1 7.36 7.76 6.98
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 183 7.26 6.16 7.16 7.62 9.44 7.42 7.46 6.4
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 2809 7.2 6.73333 7.23333 7.66667 8.83333 7.26667 6.56667 6.6
Thuê xe Alpha - rentalcars.com 8 6.9 7.0 7.0 6.5 8.0 7.5 6.0 7.5
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 1461 6.75 7.05 6.65 6.05 8.4 7.15 6.7 5.45
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 229 6.7 6.45 7.25 6.35 8.45 6.6 5.9 6.55

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100000+

  8.41156
 • Thrifty

  Xếp hạng :25000+

  7.71605
 • Budget

  Xếp hạng :25000+

  7.70788
 • Dollar

  Xếp hạng :100000+

  7.66094
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  7.51932
12

Công ty cho thuê xe ô tô

12.819
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.531735711053905

Điểm trung bình