Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Rosewood

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Rosewood

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.59247 Xếp hạng: 13834
2 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.32619 Xếp hạng: 14627
3 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.28625 Xếp hạng: 20599
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.28197 Xếp hạng: 16398
5 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 8.26857 Xếp hạng: 2669

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 13834 8.59247 7.81075 8.49355 8.89247 9.62473 8.64516 8.49355 8.5129
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 14627 8.32619 7.40714 8.18571 8.56905 9.6119 8.40476 8.30238 8.31429
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 20599 8.28625 7.46875 8.08875 8.47625 9.485 8.3325 8.27375 8.23
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 16398 8.28197 7.50656 8.12623 8.27377 9.52787 8.32295 8.34754 8.15246
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 2669 8.26857 7.65714 8.27429 8.26571 9.50571 8.37143 8.12 7.90857
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 92 8.05 8.2 8.05 7.45 9.2 8.9 9.05 6.2
Thuê xe Bargain Car Rentals - rentalcars.com 2969 8.0 7.97692 8.08462 7.56154 9.06923 8.12308 7.90769 7.43077
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1245 7.96452 7.27419 7.92903 8.14839 9.6 7.99032 7.94194 7.33871
Thuê xe National - rentalcars.com 174 7.8 6.71667 8.025 7.975 9.68333 7.55 7.55833 7.60833
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 15962 7.7 7.31579 7.73158 7.83684 9.16316 7.84737 7.13684 7.24737
Thuê xe Alpha - rentalcars.com 656 7.65 7.725 7.65 7.3875 8.7625 8.1 7.5375 6.925
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 1243 7.48333 7.475 8.03333 7.26667 8.64167 7.6 6.775 6.99167
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 7393 7.40769 7.66923 7.58462 6.75385 8.58462 7.78462 7.43077 6.43846

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100000+

  8.41206
 • Thrifty

  Xếp hạng :25000+

  7.71975
 • Budget

  Xếp hạng :25000+

  7.71415
 • Dollar

  Xếp hạng :100000+

  7.67656
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  7.52282

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình