Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Coode Island

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Coode Island

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 8.63191 Xếp hạng: 13667
2 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.32791 Xếp hạng: 14587
3 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.30976 Xếp hạng: 20477
4 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.23175 Xếp hạng: 16263
5 Thuê xe Bargain Car Rentals - Rentalcars.com 7.98462 Xếp hạng: 2899

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Avis - rentalcars.com 13667 8.63191 7.88298 8.53085 8.90957 9.64894 8.68298 8.52766 8.5617
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 14587 8.32791 7.37442 8.2093 8.57209 9.60233 8.37674 8.2814 8.35814
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 20477 8.30976 7.49268 8.13293 8.45976 9.49878 8.37317 8.29512 8.25488
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 16263 8.23175 7.42698 8.07937 8.24127 9.50635 8.30476 8.30476 8.10952
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 2602 8.23143 7.54857 8.24286 8.29143 9.52571 8.30286 8.05714 7.86571
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 78 8.1 8.2 8.05 7.45 9.2 8.9 9.0 6.2
Thuê xe Bargain Car Rentals - rentalcars.com 2899 7.98462 7.93846 8.08462 7.58462 9.11538 8.13846 7.93077 7.36154
Thuê xe National - rentalcars.com 169 7.85833 6.63333 8.11667 8.14167 9.775 7.55 7.55833 7.625
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 1165 7.84667 7.08667 7.77667 8.06 9.52667 7.87667 7.82333 7.18667
Thuê xe East Coast Rentals - rentalcars.com 15874 7.68947 7.27895 7.64737 7.85263 9.17895 7.83158 7.11579 7.3
Thuê xe Alpha - rentalcars.com 689 7.67778 7.67778 7.63333 7.6 8.88889 8.08889 7.43333 7.01111
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 1189 7.49167 7.45 8.0 7.3 8.56667 7.6 6.79167 6.96667
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 7283 7.43077 7.70769 7.58462 6.76923 8.61538 7.8 7.43077 6.46923

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100000+

  8.40846
 • Thrifty

  Xếp hạng :25000+

  7.73373
 • Budget

  Xếp hạng :25000+

  7.72571
 • Dollar

  Xếp hạng :100000+

  7.69023
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  7.55485

Công ty cho thuê xe ô tô

Đánh giá của khách hàng

Điểm trung bình