Skip navigation links
 Việt
  Đặt Thuê Của Tôi
Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Sân Bay Christchurch

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Sân Bay Christchurch

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Ezi Car Rental - Rentalcars.com 9.0 Xếp hạng: 2,536
2 Thuê xe Thrifty - Rentalcars.com 8.8 Xếp hạng: 2,118
3 Thuê xe GO Rentals - Rentalcars.com 8.7 Xếp hạng: 628
4 Thuê xe Aerodrive Car Rental - Rentalcars.com 8.6 Xếp hạng: 1,091
5 Thuê xe Europcar - Rentalcars.com 8.5 Xếp hạng: 524

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Ezi Car Rental - rentalcars.com 2,536 9 8.6 8.9 8.5 9.6 9.1 9 9.1
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 2,118 8.8 8.2 8.6 8.8 9.7 8.8 8.7 9.1
Thuê xe Budget - rentalcars.com 139 8.8 8.3 8.8 7.6 9.7 9.3 9.3 9.1
Thuê xe GO Rentals - rentalcars.com 628 8.7 8.7 9 7.9 9.5 9.1 8.4 8.3
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 181 8.7 8.4 9.2 8.2 9.4 8.7 8.2 9.1
Thuê xe Aerodrive Car Rental - rentalcars.com 1,091 8.6 8.4 8.6 8.5 9.6 8.7 8.5 8.4
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 524 8.5 7.6 8.3 8 9.6 9 8.7 9
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 35 8.5 7.9 8.6 8.2 9.9 9.1 8.7 7.5
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 342 8.4 8.6 8.7 7.8 9.1 8.6 8.2 7.8
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 180 8.4 7.9 8.2 8.1 9.5 8.1 8.3 8.9
Thuê xe Ace Rental Cars - rentalcars.com 894 8.2 8.1 8.6 7.9 9.6 8.3 7.5 7.9
Thuê xe Snap Rentals - rentalcars.com 834 8.2 8.3 8.7 7.5 9 8 7.5 7.9
Thuê xe Avis - rentalcars.com 121 8.2 8.1 8.4 8 9.3 8.1 7.8 8.4
Thuê xe Jucy - rentalcars.com 661 8.1 8.2 8.4 7.2 9.4 8.4 7.4 7.9
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 14 7.8 7.3 8.1 7.8 9.4 7.8 7.3 8.2
Thuê xe Drive NZ - rentalcars.com 93 7.3 7.1 7.4 7.4 9.1 7.4 6.6 6.6

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Hoa Kỳ

 • Alamo

  Xếp hạng :100,000+

  8.7
 • Dollar

  Xếp hạng :100,000+

  8.3
 • Thrifty

  Xếp hạng :50,000+

  8.2
 • Budget

  Xếp hạng :50,000+

  8.1
 • Hertz

  Xếp hạng :10,000+

  7.9
16

Công ty cho thuê xe ô tô

10
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

8.6

Điểm trung bình