Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Sân Bay Porto Alegre

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Sân Bay Porto Alegre

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 8.4 Xếp hạng: 232
2 Thuê xe Localiza - Rentalcars.com 8.0 Xếp hạng: 288
3 Thuê xe Unidas - Rentalcars.com 7.5 Xếp hạng: 221
4 Thuê xe Alamo - Rentalcars.com 7.5 Xếp hạng: 164
5 Thuê xe Avis - Rentalcars.com 6.7 Xếp hạng: 73

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 232 8.4 7.8 8.4 7.8 9.5 8.8 8.4 8.4
Thuê xe Localiza - rentalcars.com 288 8.0 6.9 8.3 7.1 9.1 8.3 8.3 8.0
Thuê xe Unidas - rentalcars.com 221 7.5 7.0 7.3 5.9 9.1 7.7 8.1 7.6
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 164 7.5 7.1 7.8 6.1 8.7 7.9 7.9 7.7
Thuê xe Avis - rentalcars.com 73 6.7 5.8 6.6 5.5 8.4 7.4 6.9 7.3
Thuê xe Budget - rentalcars.com 21 6.7 6.0 7.3 5.3 7.5 7.5 6.7 7.3
Thuê xe Foco Rent a Car - rentalcars.com 338 6.6 6.1 6.7 5.8 8.4 7.5 7.3 5.6
Thuê xe BM Autolocadora - rentalcars.com 60 6.6 7.0 6.5 5.7 6.7 7.3 7.3 5.0

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

8

Công ty cho thuê xe ô tô

1.397
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.442304939155332

Điểm trung bình