Poglejte naše Pogoje

Rentalcars.com je trgovsko ime za podjetje TravelJigsaw Limited, ki je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Angliji in Walesu (številka: 05179829) s poslovnim naslovom 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Ti pogoji, skupaj s pogoji uporabe internetne strani, pravilnikom o zasebnosti in varovanju, tvorijo naš dogovor z Vami, našo stranko, o določitvi in urejanju dobave najema avtomobila. Skupaj vse to tvori naše pogoje. Ti pogoji se bodo aplicirali na vse pogodbe, ki bodo zagotavljale naše storitve z izključitvijo vseh drugih pogojev. Nobeno drugo ravnanje Rentalcars.com ne bo veljalo za sprejem katerih koli drugih pogojev. Sprejem storitev ali podpis na katerem koli sporazumu se bodo šteli kot prepričljivi dokazi o sprejetju teh pogojev. Rentalcars.com lahko od časa do časa spremeni te pogoje. Kot našemu najemniku Vam priporočamo, da na spletni strani preverite in proučite kakršne koli morebitne spremembe pogojev, ki veljajo za Vas. Vaš najem katerega koli vozila bo predmet upoštevanja pogojev za najem vozila, ki jih bo navedlo rent-a-car podjetje, in ustreznih zakonov države, v kateri bo najem potekal. Individualne omejitve lahko veljajo tudi za sam najem vozila.

Vozilo Vam bo priskrbljeno z nami direktno ali preko agenta. Naša zmožnost delovanja bo odvisna od naših odnosov z rent-a-car podjetji.

Ti pogoji se nanašajo na vse Vaše najeme, ki jih kot naš najemnik naredite preko nas ali naše spletne strani, zato se morate prepričati, da se jasno zavedate njihove vsebine. Naši pogoji, skupaj z dobaviteljevimi pogoji, vsebujejo določene izključitve in omejitve odgovornosti.

Vaš spletni najem bo odvisen od Vas, najemnika, in Vašega sprejetja naših pogojev. Če se Vi, najemnik, ne strinjate z določenim delom pogojev, ne smete nadaljevati s procesom rezervacije. S potrditvijo najema avtomobila preko naše spletne strani boste Vi, najemnik, indicirali, da sta prebrali in razumeli pogoje ter jih brezpogojno sprejeli. Če najdete kateri koli del del pogojev, ki ga Vi, najemnik, ne razumete v celoti, ali če imate kakršno koli vprašanje o najemu ali katerem koli drugem produktu, nas kontaktirjate na 0800 811 40.

Potrditev rezervacije in plačilo
V večini primerov bomo rezervacijo potrdili takoj. Včasih pa moramo počakati, da podjetje za najem avtomobilov potrdi razpoložljivost avtomobila. Če se bo to zgodilo, vam bomo takoj sporočili in začasno blokirali denar na vaši plačilni kartici. Kakor hitro potrdijo vaš avto, vam bomo to sporočili in vam s kartice vzeli denar.

Dokler rezervacija vašega avtomobila ni potrjena, lahko kadarkoli »razveljavite« svoje plačilo. Kliknite "Urejanje rezervacije" na vrhu strani, vpišite svoj e-naslov in številko rezervacije, nato kliknite »Prekliči rezervacijo«. Sprostili bomo denar na vaši kartici.

Zelo redko se zgodi, da podjetje ne more potrditi razpoložljivosti avtomobila. To vam bomo sporočili in sprostili denar na vaši kartici.

Ko na našem spletnem mestu rezervirate avto ali druge produkte, vam bomo v 48 urah (ali vsaj 24 ur pred prevzemom) poslali e-pošto in potrdili razpoložljivost. Nato vam bomo poslali potrditev vaše rezervacije.

Dokler ne potrdimo rezervacije in ne vzamemo plačila, pogodba ni sklenjena. Tudi če plačuje nekdo drug, bo pogodba sklenjena z osebo, ki je opravila rezervacijo, korespondenco pa bomo poslali na predloženi naslov. Nič v teh pogojih tretjim stranem ne podeljuje koristi ali pravic, ki ne izhajajo iz pogodbe (pravice tretjih strani) v skladu z zakonom iz leta 1999.

Pri prevzemu avtomobila morate dobavitelju predložiti tudi potrditveni kupon najema. Rentalcars.com ne bo odgovoren za odklon najema, če najemnik nima potrditvenega kupona.

Rentalcars.com ne bo sprejel odgovornosti za kakršne koli dodatne stroške, ki bodo posledice lokalno podpisanih in sprejetih dokumentacij.

Rentalcars.com ne bo odgovoren za nobenega voznika, ki bo vozil pod vplivom alkohola ali drog ter povzročil naklepno škodo, vozil izven območja cestišča ali vozil brezskrbno in nepazljivo. Vi, najemnik, boste sprejeli polno odgovornost za spoštovanje teh zahtev. Ta seznam ni izčrpen.

Kaj je v ceni vključeno in kaj je iz cene izključeno?
Prosimo, da preberete specifične pogoje
*V Kanadi se na potovanje po sosednjih provincah in okrožjih aplicira neomejena kilometraža.

# Lahko se najdejo določene izjeme. Za več informacij kontaktirajte naš rezervacijski center.

CDW
Kasko zavarovanje proti nezgodi avtomobila (CDW) zmanjša najemnikovo odgovornost od celotnih stroškov popravila avtomobila v primeru poškodbe do zneska presežka, kjer je primerno, razen če najemnik namerno poškoduje vozilo pod vplivom alkohola ali drog ali če najemnik vozi avtomobil neodgovorno (izven cestišča, posoja drugim oseban itd.). CDW krije odgovornost za poškodovanje vozila, vključno z avtomobilskimi deli in dodatki. Na večini lokacij kritje vetrobranskega stekla, gum, podvozja, zamenjava ključavnic, zamenjava ključev ali stroški vleke niso kriti preko zavarovalne police. Ker se lahko pojavijo druge izključitve, ki se lahko tudi razlikujejo med različnimi dobavitelji, Vam priporočamo, da preverite pogoje dobavitelja ob času prevzema.

Opustitev škode kraje (TW)
TW zmanjša najemnikovo odgovornost v primeru kraje vozila ali poškodovanja le-tega med poskusom kraje do zneska presežka, kjer je primerno. Malomarnost, povezana s krajo vozila, lahko privede do zahteve rent-a-car podjetja za povrnitev celotnega zneseka stroškov za vozilo.

POMEMBNO
Prosimo, da previdno preverite podrobnosti zavarovanja, ponujenega preko rent-a-car podjetja. Ni nenavadno, da zavarovalnina tretje osebe v najetem avtomobilu ne krije krvnih sorodnikov, članov Vaše ožje družine ali ljudi, ki živijo na Vašem naslovu. Dopolnjevalne police so ponavadi na razpolago in se lahko kupijo direktno pri dobavitelju ali je to kritje že vključeno v Vaše počitniško zavarovanje. Za Vašo mirno vest Vam Rentalcars.com močno priporoča, da se popolnoma seznanite z obsegom kritja vsakega najema ter da vzamete dodatno kritje za partnerja, otroke ali bližnje sorodnike, ki Vas bodo spremljali v vozilu, kjer je to nujno.

Osebno nezgodno zavarovanje (ONZ)
To neobvezno zavarovanje je lahko krito v Vaši počitniški zavarovalni polici (preverite, preden odpotujete). Če rabite ONZ, se lahko kupi lokalno pri prevzemu avtomobila.

Produkti za zaščito Rentalcars.com
Ko prevzamete avto, bo podjetje za najem avtomobilov od vas zahtevalo polog, v primeru, da je avto med najemom poškodovan. Če ste pred začetkom najema kupili enega od produktov za zaščito, vas bomo odvezali odgovornosti za stroške, odštete od vašega pologa/odbitne franšize (in vam jih povrnili) v skladu s tukaj navedenimi pogoji.
Naša produkta Popolna zaščita in Zaščita Top-up sta na voljo strankam pri novih rezervacijah. Oba krijeta stroške škode na zunanjosti avtomobila ali mehanskih delih, vključno s karoserijo, streho, podvozjem, vetrobranskimi stekli, okni, ogledali, kolesi, pnevmatikami, okrasnimi pokrovi, motorjem, sklopko, akumulatorjem in ključavnicami.
Poleg tega pokrivajo:
 • Stroški »imobilizacije« (za izgubo dobička, ko je vozilo na popravilu in ga ni mogoče oddati).
 • stroški pomoči na cesti, nastali zaradi okvare vozila ali nesreče
 • Stroški, ki so neposredno povezani z zaklenitvijo iz najetega vozila ali izgube ključa ali ključev.
 • Stroški podjetja za najem vozil zaradi uveljavljanja zavarovalne police za primer kraje.
 • Administrativnimi stroški podjetja za najem vozil, povezanimi s katero koli od teh točk.
Opomba: Zaščita Top-up je ponujena strankam, ki avto najemajo s produktom oprostitve odgovornosti za škodo. Naši produkti ne krijejo:
 • popravila, ki jih ni odobrilo podjetje za najem vozil
 • Čiščenja ali škod notranjosti vozila (razen če je škodo povzročilo trčenje).
 • Poškodb/izgub otroških sedežev, GPS-naprav ali druge »dodatne« opreme.
 • stroškov, ki nastanejo kot posledica kršenja pogodbe o najemu (kot so nevarna, neprevidna ali malomarna vožnja, napake pri polnjenju rezervoarja ali vožnja pod vplivom mamil ali alkohola).

Ti dokumenti se morajo poslati našemu Oddelku za uporabniški servis v roku 28-ih dni od konca najema.

Rentalcars.com-ov DER produkt ne bo povrnil stroškov, ki niso pokriti z dobaviteljevo CDW polico.
Celotni podatki o kritju, vključno z izjemami, bodo na voljo preko rent-a-car podjetja.

Popolna zaščita RentalCover
Če naročite Popolno zaščito, vam bo družba RentalCover.com po elektronski pošti poslala dokumentacijo police. Prosimo, obrnite se neposredno na RentalCover.com, če bi želeli, da vam elektronsko sporočilo pošljemo ponovno oz. če želite fizični, papirni izvod.

Zahtevati povračilo s strani Rentalcars.com zavarovalnega produkta
Za zahtevo povračila denarja preko enega izmed zavarovalnih produktov, prosim kontaktirajte storitve za stranke v 28 dneh od oddaje vašega vozila. Za to potrebujete naslednje:

 • Vaši dokumenti prevzema in oddaje vozila jasno kažejo nastale zaračunane poškodbe s strani družbe za najem vozil
 • Dokazilo o popravilu s strani družbe za najem vozil
 • Potrdila odtegljajev z vaše kreditne kartice bremenjena s strani družb za najem vozil.
 • Obrazec Poročilo o nesreči s strani družbe za najem vozila.
 • Policijsko poročilo, v primeru, da obstaja

Naš namen je plačati račun v 7 dneh od prejema dokumentacije.

V primeru, da je za nesrečo kriva odgovornost tretjih oseb, zahtevamo, pred povrnitvijo škode, potrditev s strani družbe za najem vozil, da so odgovornosti za nesrečo določene (tudi pravno, če je to potrebno).

Vsi plačani zahtevki bodo povrnjeni na vašo plačilno kartico s katero je zavarovalni produkt podjetja Rentalcars.com bil tudi plačan. Le ta kartica ni nujno enaka tisti s katero je bil plačan najem vozila.

V zgoraj navedenih okoliščinah se Vaša odgovornost za plačilo presežka ne bo opustila. V tem primeru boste odgovorni za plačilo stroškov v znesku presežka ali stroškov, višjih od zahtevanega presežka.
Za dodatne informacije o tem produktu nas, prosimo, kontaktirajte.

Lokalni depozit in gorivo
Večina rent-a-car podjetij ob začetku najema zahteva varščino za kritje goriva, presežka, za katerega ste odgovorni, in drugih stroškov, ki se lahko pojavijo med najemom. V večini primerov se bo za to zahtevala veljavna kreditna kartica, ki mora biti izdana na ime glavnega voznika (preverite pri našem Rezervacijskem centru). Ta depozit se Vam bo v celoti povrnil pod pogojem, da vrnete avtomobil in dodatke v enakem stanju, kot ste jih prejeli ter če vrnete avtomobil v skladu dobaviteljevim pravilom o gorivu. Prosimo, da pomnite, da nekatera dobaviteljska podjetja delujejo na podlagi pravila goriva, pri katerem morate Vi sami kupiti prvi rezervoar goriva in ga ob koncu najema vrniti praznega. V tem primeru Vam denar za neporabljeno gorivo ne bo vrnjen.

Cena prevzetja avtomobila izven obratovalnega časa
Na večini letaliških lokacij je možno prevzeti najeti avtomobil izven obratovalnih ur, tudi v primeru zamude poleta. Kakor koli že, ta storitev bo ponavadi zahtevala posebno doplačilo na lokaciji prevzema. Ko boste potrdili Vaš najem in čas prevzetja in vrnitve vozila, Vas bomo obvestili o možnih doplačilih. Če ima Vaš polet zamudo in če to pomeni, da boste na letališče prispeli po koncu obratovalnega časa, se bo ta strošek vseeno apliciral na kraju prevzema avtomobila, kjer je le-ta možen na izbrani lokaciji. Rentalcars.com nadaljno ne more sprejeti odgovornosti, če na izbrani lokaciji prevzem avtomobila izven obratovalnih ur ni možen. V tem primeru morate Vi, najemnik, poskrbeti za dodatno potovalno zavarovanje.

Maksimalne/Minimalne omejitve starosti
Na večini destinacij je minimalna starost za najem 21 let. Pri nekaterih dobaviteljih bodo morda potrebna doplačila, v nekaterih državah tudi za voznike, mlajše od 25 let in starejše od 65 let. Če je pri zahtevku za rezervacijo navedena pravilna starost voznika, vas bomo obvestili o vseh morebitnih stroških. Pozorno preglejte in preberite pogoje in določila glede omejitve minimalne in maksimalne starosti. Na izbranih lokacij se lahko zahteve za minimalno starost pri skupinah večjih vozil povišajo. Prosimo, da preverite pri našem centru za rezervacije, če imate vi kot najemnik kakšna vprašanja ali skrbi glede tega.

Dodatni vozniki
Dodatni stroški, plačljivi lokalno (razen če je na potrditvenem kuponu Rentalcars.com napisano drugače), se lahko aplicirajo za dodatne voznike na določenih lokacijah. Prosimo, da podrobnosti preverite z našim rezervacijskim centrom.

Obdobje najema/Izračun dnevne tarife
Obdobja najema so izračunana na podlagi 24-urne tarife. Po prevzemu avtomobila bodo dobavitelji zaračunali stroške podaljšanja obdobja najema in poznih vračil po lokalnih dnevnih tarifah (ki so lahko občutno višje).

Predčasna vračila/Podaljšanje najema
Trajanje Vašega najema se prične in konča na izbranem datumu in času, kot ste ga izbrali Vi. Prikazan je na Vašem potrditvenem kuponu, zaračunan pa na podlagi 24-urne tarife. Če si boste Vi, najemnik, želeli podaljšati najem avtomobila po prevzetju, oziroma če boste avtomobil vrnili kasneje, kot je navedeno na potrditvenem kuponu, boste to morali rešiti z dobaviteljem lokalno. V teh dveh primerih se Vam bodo zaračunali dodatni stroški najema po lokalni dnevni tarifi, ki bo lahko višja od tarife, uporabljene pri rezervaciji z nami. Na žalost Rentalcars.com ne bo povrnil zneskov za predčasna vračila.

Enosmerni najemi
Enosmerni najemi morajo biti potrjeni vnaprej in bodo lahko predmet določenih doplačil, plačanih dobavitelju na kraju prevzetja avtomobila. Po prejetju Vaše rezervacije Vas bomo obvestili o približnih stroških enosmernega najema.

Otroški sedeži in posebne zahteve
Otroški sedeži, strešne sani (niso na voljo pri določenih vozilih) in razni dodatki so na večini lokacij na voljo na izrecno zahtevo - niso pa zagotovljeni. V večini držav v ZDA je uporaba otroških sedežev obvezna z zakonom. Ponavadi se pojavi dopolnilno plačilo rent-a-car podjetju za te dodatke. Prosimo, da se zavedate, da varnostni pasovi na zadnjih sedežih ne bodo na voljo v vseh vozilih, ki jih nudimo. Razpoložljivost teh dodatkov se mora preveriti z našim rezervacijskim centrom. Izrecne zahteve za te dodatke se morajo jasno navesti med samim procesom rezervacije.

Stroški dostave in prevzetja avtomobila
Dostava in prevzem najetega avtomobila izven obratovalnega časa (tudi v primeru zamude poleta) je na voljo na nekaterih lokacijah ter proti možnim doplačilom dobavitelju direktno. Da si zagotovite to storitev, morate ob rezervaciji navesti Vaš polni email naslov in čas dostave avtomobila. Prosimo, da se zavedate, da najeti avtomobili ne morejo biti dostavljeni na domače naslove.

Območje vožnje
Med procesom Vaše rezervacija morate obvestiti naš rezervacijski center o morebitnih prečkanjih državnih meja, saj lahko za to storitev obstajajo stroge omejitve. Za potovanje v tuje države se bodo pogostokrat zahtevala dodatna dokumentacija in lokalna doplačila. Omejitve se lahko nanašajo tudi v Avstraliji in odročnih območjih. Za več informacij kontaktirajte naš rezervacijski center.

Če želite Vi, najemnik, spremeniti Vašo rezervacijo,
lahko to storite brezplačno vse do začetka Vašega najema. To izključuje kakršne koli stroške materialnih sprememb najema, kot so na primer trajanje najema ali tip avtomobila. Urejanje voznikovega imena ali lokacije prevzetja avtomobila lahko zahtevajo preklic najema in ponovno rezervacijo. Če želite preklicati Vaš najem, nas pokličite na 0800 811 40 - pri tem imejte pripravljeno Vaše ime in referenčno številko najema - in v Vašem imenu bomo kontaktirali dobavitelja. Pogoji prekinitve se razlikujejo od ponudnika do ponudnika in Vam bodo jasno prikazani med procesom rezervacije.

Če mi spremenimo informacije na Vaši rezervaciji
Občasno bomo mi ali dobavitelj morali narediti določene spremembe na Vaši rezervaciji (po tem, ko bo le-ta že sprejeta). V vseh teh primerih Vas bomo kontaktirali kakor hitro bo mogoče ter Vam svetovali o spremembah. Če bodo le-te nesprejemljive, Vam bomo ponudili polno povračilo najema - ne bomo pa odgovorni za Vaše direktne in posredne izgube, ki jih boste lahko doživeli kot posledico teh sprememb.

Dokumentacija
Vaš potrditveni kupon Vam bo ponavadi poslan v roku 48-ih ur po dokončanem procesu rezervacije ter po prejemu polnih podatkov o prihodu na lokacijo prevzema (številka poleta, čas prihoda, naslov, telefonska številka itd.). Prosimo, da se zavedate, da lahko potrditev določenih vozil traja dlje časa - če pride tdo te situacije, Vas bomo kontaktirali. Rentalcars.com ne bo odgovoren za najeme, zaračunane lokalno, ali preklice, če potrditveni kupon ni bil na voljo pri dobavitelju na kraju prevzema avtomobila. Prosimo, da se Vi, najemnik, prepričate, da boste potovali s polnim veljavnim vozniškim dovoljenjem in potnim listom. Prosimo, da kontaktirate naš rezervacijski center, da preverite, če morate s sabo vzeti še kateri drugi dokument.

Vozniško dovoljenje
Vozniki morajo predložiti polno britansko vozniško dovoljenje, ki so ga imeli izdanega vsaj eno leto (dve leti na določenih lokacijah - prosimo, kontaktirajte naš rezervacijski center). Vozniki, ki imajo vozniška dovoljenja, izdana v drugih državah, morajo kontaktirati naš rezervacijski center pred prevzetjem avtomobila na 0800 811 40. Če imate novo slikovno vozniško dovoljenje, morate predložiti tudi papirnati del dovoljenja, ki dopolnjujejo slikovni del. Naš rezervacijski center mora tudi biti obveščen o kakršnem koli vpisu kazenskih točk ob času rezervacije - pri tem si Rentalcars.com pridržuje pravico do odklonitve najema na osnovi pogojev lokalnega ponudnika. Vse osebe, ki nameravajo voziti avtomobil, morajo pri sebi vedno imeti vozniško dovoljenje, če ga bodo rabile lokalne avtoritete. Če Vam bodo lokalni dobavitelji zavrnili najem avtomobila na podlagi manjkajoče dokumentacije ali napačnih podatkov o kazenskih točkah, ne boste prejeli nobenega vračila stroškov najema. Prosimo, da se zavedate, da mednarodno vozniško dovoljenje (MVD/IDL) ne more nadomestiti državnega dovoljenja. Če uporabljate mednarodno vozniško dovoljenje, morate obvezno predložiti tudi polno vozniško dovoljenje, izdano na voznikovo ime, na kraju prevzema avtomobila.

Opozorilo za imetnike britanskega vozniškega dovoljenja: Od 8. junija 2015 naprej boste za prevzem vozila morda potrebovali druge dokumente. Preberite več

Kapaciteta in tip avtomobilov
Vsa vozila so zavarovana za maksimalno število potnikov. Rentalcars.com ne more sprejeti odgovornosti za neprimernost vozila za vse potnike in prtljago. Prosimo, da se obrnete na našo spletno stran kot vodilo po skupinah avtomobilov, primernim Vašim posebnim željam. Rentalcars.com ne more sprejeti odgovornosti za odklonjene najeme ob času prevzetja, če so le ti bili odklonjeni zaradi neprimernega števila potnikov za določeni tip vozila.

Rentalcars.com ne more zagotoviti točno določene znamke in modela avtomobila. Avtomobil, ki je prikazan na Vašem potrditvenem kuponu, je samo vodilo, in se lahko menja z alternativnim avtomobilom podobnega modela vozila.

Določilo vozil
Dobavitelji si pridržujejo pravico do zavrnitve določenega tipa vozila najemniku, ki se ga zdi nezmožen voziti ali ki ne izpolnjuje določenih zahtev upravičenja. Podjetje Rentalcars.com ne bo odgovorno za zaključek potovalnega aranžmaja, prav tako pa tudi ne za povračilo stroškov najema, odškodnine ali katerih koli drugih stroškov, ki jih boste Vi, najemnik, morali plačati.

Pritožbe
Če ste Vi, najemnik, v kakršnem koli smislu nezadovoljni s standardom prejetega vozila, se, prosimo, pritožite dobavitelju direktno. Za Rentalcars.com je težko oceniti pritožbe, ki temeljijo na standardu najetega vozila, če le-te niso bile storjene med najemom samim. Če ste Vi, najemnik, kakor koli nezadovoljni, kontaktirajte naš oddelek za odnose s strankami v roku treh mesecev od vrnitve avtomobila. Razumemo, da se vam občasno zdi, da vaša pritožba ni bila rešena povsem zadovoljivo. Če torej niste zadovoljni z načinom obravnave vaše pritožbe, se lahko z njo obrnete na neodvisnega ponudnika za alternativno reševanje sporov Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/), ki ima akreditacijo Sveta za civilno mediacijo in je vpisan v spletni imenik ponudnikov mediacij pravosodnega ministrstva . Ker je naš cilj spore reševati notranje, nismo obvezani postopka mediacije predati neodvisnemu ponudniku. Za reševanje spora lahko uporabite spletno platformo Evropske komisije, ki se nahaja na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mehanične težave / Nesreče
V primeru okvare vozila ali mehaničnih težav morate Vi, najemnik, takoj poklicati dobavitelja. Le-ta bo moral dati dovoljenje za popravilo ali zamenjavo avtomobila. Če ste udeleženi v prometno nesrečo, MORATE obvestiti lokalno policijo in dobavitelja. Shranite kopije vseh relevantnih dokumentov, ki jih boste morali izpolniti. Le-te boste morda potrebovali, če boste vložili zahtevek za odškodnino.

Vaš najem katerega koli vozila je predmet pogojev dobavitelja vozil in ustreznih pogojev države/okrožja, v katerem najem poteka. Vi, najemnik, boste torej predmet tako naših pogojev kot pogojev dobaviteja vozil. Podjetje Rentalcars.com ne bo sprejelo odgovornosti in ne bo odgovorno za kakršno koli izgubo, škodo, alteracijo, zamudo ali spremembe, izhajajoče iz civilnih spopadov ali industrijskih sporov, vključno s spori kontrole zračnega prometa, terorističnimi aktivnostmi, z naravnimi in nuklearnimi nesrečami, s požari ali ekstremnimi vremenskimi pogoji, z neizogibnimi tehničnimi problemi v transportu, zaprtji ali zastoji letališč in pristanišč, s preklici rednih letalskih družb in finančnimi zlomi letalskih družb.

Splošne informacije in navedeni Pogoji so veljavni in pravilni ob času objave.

Pogoji sklenitve Vaše pogodbe z Rentalcars.com
Ko se odločite za rezervacijo z nami, je pomembno, da razumete, kako in kdaj je pogodba sklenjena. Tehnični koraki, ki se morajo izvesti za sklenitev pogodbe so sledeči:
Ko Vam damo informativno ceno za najem avtomobila preko telefona ali emaila, Vas kot najemnika vabimo, da date ponudbo za nakup tega vozila. Vi, najemnik, ne boste dali te ponudbe, dokler je ne potrdite verbalno ali s klikom na gumb 'Rezerviraj zdaj'.

Vi, najemnik, boste z Rentalcars.com podali ponudbo nakupa storitve takrat, ko boste kliknili gumb 'Rezerviraj zdaj' ali ga potrdili verbalno. Podjetje Rentalcars.com bo potem sprejelo to ponudbo, ko bo prejelo polno plačilo za najem in Vam, najemniku, poslalo potrditveni kupon o najemu avtomobila. Kjer bo Rentalcars.com deloval kot posrednik z dobaviteljem, bomo sprejeli Vaš najem kot posrednik v imenu dobaviteljevega podjetja.

rentalcars je odgovoren za izgube, ki jih Vi, najemnik, direktno utrpite kot posledico Rentalcars.com-ove kršitve sporazuma, če so izgube predvidljive posledice Rentalcars.com-ove kršitve sporazuma. Izgube so predvidljive, ko se razgljabljajo o oblikovanju dogovora med Vami in Rentalcars.com. Rentalcars.com ni odgovoren za posredne izgube, ki se lahko zgodijo kot posledica glavne izgube ali poškodbe in kot posledica škode, ki jo Vi, najemnik, ne morete predvideti. Rentalcars.com nadaljno tudi ni odgovoren za neomejeno izgubo profita ali izgube priložnosti, izgube dobrega imena ali posledničnih izgub, škode ali stroškov.

Rentalcars.com sam direktno ali posredno preko najemnega dobavitelja ne bo odgovoren za neizpolnitve ali zamude izvajanja obveznosti v skladu s tem najemom, potrdetivenim kuponom, rezervacijo in pogoji najema, ter če je izvedba najemnih dolžnosti zakasnjena, ovirana ali preprečena z dejanji višje sile (ta izraz pomeni katero koli dejanje, ki ne more biti nadzorovano preko zadevane stranke). V primeru, da dejanja višje sile trajajo dlje od 14-ih zaporednih dni, lahko Rentalcars.com razveljavi in umakne to rezervacijo ali najem, tako da Vam na Vaš naslov pošlje 14-dnevno obvestilo in povrne vse stroške, ki so bili plačani pred pojavom dogodka višje sile.

Rentalcars.com ima v določenih primerih plačilne nesposobnosti najemnega podjetja pravico preklicati rezervacijo z omejenim ali takojšnjim obvestilom. V vseh okoliščinah bo Rentalcars.com uporabil razumljiva prizadevanja za ureditev dobavo alternativnega vozila, kar pa morda ne bo možno med sezonami največjega povpraševanja. V primeru, da je najemnik že v celoti plačal za najem, ga bo Rentalcars.com kontaktiral v roku 48-ih ur pred prevzemom. V redkem primeru, ko bo stranka o preklicu obveščena v manj kot 48-ih urah pred prevzemom avtomobila, se ji bodo povrnili vsi predplačani stroški, vključno s kritjem drugih predvidljivih stroškov, ki jih bo najemnik utrpel kot posledico Rentalcars.com-ove prekinitve pogodbe. V primeru, da je najemnik plačal za rezervacijo z depozitom, se ga bo o preklicu obvestilo v roku 7-ih dni pred prevzetjem avtomobila ter mu bo depozit v celoti povrnjen. Če Rentalcars.com o prekinitvi obvesti najemnika v manj kot 7-ih dneh pred prevzetjem vozila, se mu bodo povrnili vsi predplačani stroški, vključno s kritjem durgih predvidenih izgub, ki jih bo lahko najemnik utrpel kot posledico Rentalcars.com-ove prekinitve pogodbe.

Spletni pogoji uporabe

Vsem je prepovedano uporabljati katero koli napravo ali programsko opremo za diretken ali posreden stik ali poskus navezanja stika s to spletno stranjo z namenom pridobitve informacij, vključno s cenami. Prepovedano se je tudi vmešavati ali se poskušati vmešavati v normalno delovanje te spletne strani. Kakršna koli aktivnost, za katero mislimo, da ovira normalno delovanje sistema, se bo prekinila. Naše podjetje nadzira vse, ki obiščejo našo internetno stran, tako kot tudi vse avtomatizirane sisteme ali osebe, ki izvajajo nenormalno število iskanj z namenom dostopa do informacij in cen. Ko zaznamo katero izmed prej naštetih groženj, jo bomo končali ter ji blokirali možnost nadaljnjega dostopa do naših internetnih strani. Vaša uporaba naše internetne strani prikazuje Vaše strinjanje in sprejemanje naših Pogojev o uporabi spletne strani.

 

Varstvo podatkov - Klientovi osebni podatki

Politika varstva

Vsi osebni podatki in podatki o kreditnih karticah, zbranih preko naših spletni strani, bodo šli skozi zavarovan server z uporabo 128-bitno kodiranja, ki bo Vaše podatke zavaroval. Vaš brskalnik bi indiciral uporabo zavarovanega serverja tako, da bo prikazal ikono zaklenjene ključavnice na dnu iskalnega okna. Ta varnostna posebnost se bo vključila samo na straneh, kjer lahko preglejujete ali vnašate osebne ali plačilne podatke.

Informacije o varstvu podatkov

Kreditna kartica

Številke kreditne kartice so zakodirane in shranjene v zbirki podatkov na aplikacijskih in podatkovnih strežnikih. Le-ti so razkodirani, ko je rezervacija prikazana na rezervacijskem sistemu. Dostop do te zbirke podatkov ima samo naš IT oddelek, in tudi če bi nekdo naredil kopijo zbirke podatkov, bi ti le-ti ostali zakodirani.

Edino drugo območje s shranjenimi podatki kreditnih kartic je strežniški dnevnik na aplikacijskih serverjih. Vsakič obdržimo 31 dni dnevnikov - če so vnosi starejši od treh dni, se stisnejo v mapo, zavarovano z geslom. Edini vnosi, ki niso zavarovani z geslom, so samo vnosi, mllajši od treh dni.

Varstvo podatkov - Klientovi osebni podatki

Klientovo ime in naslov, podatki rezervacije in email naslov so shranjeni v zbirki podatkov na aplikacijskih in podatkovnih serverjih in niso nikoli uporabljeni, deljeni ali prodani nekomu izven Rentalcars.com.

Klientov naslov ni nikoli uporabljen, se pa njegovo ime in email naslov uporabita na oddelkih za prodajo in marketing za pošiljanje promocijskih emailov, emailov za sledenje informativnih cen ter za pošiljanje emailov s posebnimi ponudbami preko Dream Mail sistemu (http://www.epsilon.com) klientu osebno.

Ocene strank
Izpolnjeno oceno lahko naložite na našo spletno stran z izključnim namenom obveščanja strank o vašem mnenju glede storitev in kakovosti ponudnika storitve najema vozil in da jo lahko delno ali v celoti uporablja Rentalcars.com na svoji spletni strani, družbenih omrežjih, biltenih, posebnih promocijah, mobilnih aplikacijah ali drugih kanalih, ki so v lasti, jih gosti, uporablja ali nadzoruje Rentalcars.com. Rentalcars.com si pridržuje pravico do prilagajanja, zavrnitve ali odstranitve ocen po lastni presoji.

Ocene izražajo osebna mnenja strank družbe Rentalcars.com, ki so izpolnile vprašalnik po končanem najemu. Ta mnenja morebiti ne predstavljajo vidikov družbe Rentalcars.com.

Ocene strank
Izpolnjeno oceno lahko naložite na našo spletno stran z izključnim namenom obveščanja strank o vašem mnenju glede storitev in kakovosti ponudnika storitve najema vozil in da jo lahko delno ali v celoti uporablja Rentalcars.com na svoji spletni strani, družbenih omrežjih, biltenih, posebnih promocijah, mobilnih aplikacijah ali drugih kanalih, ki so v lasti, jih gosti, uporablja ali nadzoruje Rentalcars.com. Rentalcars.com si pridržuje pravico do prilagajanja, zavrnitve ali odstranitve ocen po lastni presoji.

Ocene izražajo osebna mnenja strank družbe Rentalcars.com, ki so izpolnile vprašalnik po končanem najemu. Ta mnenja morebiti ne predstavljajo vidikov družbe Rentalcars.com.

Ti pogoji so urejeni po zakonih Anglije, katerih sodišča imajo ekskluzivno sodno oblast.

Varstvo v skladu z Direktivo o paketnih potovanjih


Če za svoje potovanje rezervirate dodatne potovalne storitve drugih ponudnikov prek povezave na naši strani s potrditvijo, NE boste uživali pravic, ki veljajo za paketna potovanja v skladu z Direktivo (EU) 2015/2302.

Tako podjetje TravelJigsaw Limited ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo teh dodatnih potovalnih storitev. V primeru težav se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.

Vendar pa v primeru, da dodatne potovalne storitve rezervirate prek povezave najpozneje v 24 urah po prejemu potrditve rezervacije s strani podjetja TravelJigsaw Limited in da te dodatne potovalne storitve predstavljajo vsaj 25 % skupne vrednosti obeh rezervacij, te potovalne storitve postanejo del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru ima podjetje TravelJigsaw Limited v skladu s pravom EU zagotovljeno varstvo za vračilo vaših plačil za storitve, ki niso bile izvedene zaradi nesolventnosti podjetja TravelJigsaw Limited. Prosimo, upoštevajte, da to ne zagotavlja vračila denarja v primeru nesolventnosti zadevnega ponudnika storitev.

Podjetje TravelJigsaw Limited je varstvo za primer nesolventnosti sklenilo pri zavarovalnici Travel & General Insurance Services Limited (t&g) z registracijsko številko 02527363, s pozavarovalnico Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox) z registracijsko številko 00070234. Zavarovalnici t&g in Hiscox dovoljenje izdajata in delujeta v okviru pravil regulativnih organov Financial Conduct Authority in Prudential Regulation Authority (številka 113849).

Potniki lahko stopijo v stik s tem subjektom, ali, kadar je to ustrezno, pokličejo linijo za pomoč pristojnih organov na
01702 811397 (kopija police je na voljo na zahtevo imetnika police), v kolikor storitve niso na voljo zaradi nesolventnosti podjetja TravelJigsaw Limited insolvency.

Opomba: To varstvo za primer nesolventnosti ne krije pogodb s stranmi, ki niso TravelJigsaw Limited in ki lahko izvajajo svoje storitve ne glede na nesolventnost podjetja TravelJigsaw Limited.

Direktiva (EU) 2015/2302, kot je prenesena v nacionalno zakonodajo http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.