Podmienky prenájmu

Rentalcars.com je obchodné meno spolocnosti Traveljigsaw Limited, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a Walese (číslo: 05179829), a jej sídlo je na 100 New Bridge Street, Londýn, EC4V 6JA. Tieto zmluvné podmienky,spoločne s podmienkami o používaní našej webovej stránky, pravidlami o ochrane osobných údajov a našimi bezpečnostnými pravidlami, ustanovujú našu dohodu s Vami, s nájomcom, privyužívaní služieb poskytovaných našou spoločnosťou, v oblasti zabezpečovania prenájmu motorových vozidiel. Tu sú uvedené naše podmienky. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky zmluvy viazané na naše služby až k výnimkám všetkých d'aľších podmienok zmluvy. Žiadne konanie Rentalcars.com nebude zákonne odsúhlasené žiadnými inými podmienkami. Súhlas so službami alebo podpis na akejkoľvek zmluve alebo dohode je evidenciou o vašom súhlase s udanými podmienkami. Rentalcars.com môžu čas od času zmeniť podmienky a vám, nájomcom, doporučujem skontrolovať naše webové stránky posúdiť všetky zmeny, ktoré sa na vás môžu vztahovať. My vystupujeme ako požičovatelia áut, ktorí vám dodajú žiadané vozidlo. Vozidla získaváme od rôzných oblastných dodávateľov. Akákoľvek s nami zjednaná pôžička auta spadá pod podmienky zmluvy o pôžičke vozidla, predloženej naším oblastným dodávateľom a pod odpovedajúce zákony tej zeme a/alebo štátu, v ktorom sa pôžička uskutoční. Jednotlivé obmedzenia sa môžu vzťahovať na pôžičku vašeho vozidla.

Ponuky na tejto webovej stránke nie sú dostupné pre obyvateľov US a Kanady kôli podmienkam zmluv našich obalstných dodávateľov. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky rezervácie, ktoré ste vy, nájomca urobili s nami na alebo cez túto webovú stránku, preto by ste sa mali oboznámiť s ích obsahom. Podmienky našej zmluvy a zmluvy oblastných dodávateľov zahrnujú niektoré vynímky a hranice zodpovednosti.

Vašim rezervovaním cez túto webovú stránku sa vy, nájomca, zaväzujete k prijatiu našich podmienok. Pokiaľ nesúhlasíte s akoukoľvek časťou zmluvy, nesmiete pokračovať s vašou rezerváciou. Potvrdením, že si prajete rezervovať vozidlo cez túto webovú stránku, vy ako nájomca, označujete, že ste si prečítali, rozumeli a súhlasíte s príslušnými podmienkami. Ak úplne nerozumiete niektorej časti alebo máte otázky o prenájme vozidla alebo iných ponukách, môžete sa s nami spojiť na 0800 0151 451.

Potvrdenie rezervácie a prevzatie platby

Vo väčšine prípadov rezerváciu potvrdíme okamžite. No niekedy chceme, aby dostupnosť vozidla potvrdila rezervačná spoločnosť. Ak k tomu dôjde, ihneď vás o tom budeme informovať a dočasne vám zablokujeme peniaze na platobnej karte. Len čo sa potvrdí dostupnosť vozidla, budeme vás o tom informovať a stiahneme vám peniaze z karty.

Kým sa nepotvrdí dostupnosť, platbu môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí ťuknúť na časť „Spravovať rezerváciu“ v hornej časti strany, zadať e-mailovú adresu a číslo rezervácie, a potom ťuknúť na „Zrušiť rezerváciu“. Zrušíme blokovanie peňazí na karte.

V zriedkavých prípadoch spoločnosť nedokáže potvrdiť, či je vozidlo k dispozícii. Ak k tomu dôjde, budeme vás o tom informovať a odblokujeme vám peniaze na karte.

Keď si na našej stránke rezervujete vozidlo alebo iný produkt, do 48 hodín vám pošleme e-mail s informáciami o dostupnosti (ak skôr, najmenej 24 hodín pred časom vyzdvihnutia). Potom vám pošleme potvrdenie rezervácie.

Zmluvu vám nepošleme, kým nepotvrdíte rezerváciu a nevykonáte platbu. Ak za rezerváciu zaplatí niekto iný, zmluva bude na meno osoby, ktorá si rezervovala službu, a všetky písomnosti pošleme na uvedenú adresu. Na predídenie pochybnostiam, nič, čo sa uvádza v podmienkach, neoprávňuje tretiu stranu k žiadnym výhodám ani právam v súlade so zákonom o zmluvách (právach tretích strán) z roku 1999.

Poukážka na prenájom musí byť predložená pri vyzdvihnutí vašeho požičiavaného auta oblastnému dodávateľovi. Rentalcars.com nie je zodpovedná za odmietnutie prenájmu, v prípade nepredloženia poukážky.

Rentalcars.com nezodpovedá za žiadne poplatky vzniknuté podpísaním a prijatím dokumentov v miestach pôžičky.

Rentalcars.com nezodpovedá za osoby riadiace pod vplyvom alkoholu/drog, zaviňujúce zámernú škodu, riadiace mimo vozovku alebo bez náležitej opatrnosti a pozornosti. Vy - nájomca plne zodpovedáte za všetko, čo sa týka týchto pohľadávok. Tento zoznam nie je kompletný.

Čo je zahrnuté v cene?
Sadzby na neobmedzené kilometre (vynímky sú u niektorých vozidiel v Kanade *, Austrálii a u luxusných vozidiel), havarijné poistenie (pozrite nižšie na HP), poistenie tretej strany (pozrite DÔLEŽITÉ POZNÁMKY NIŽŠIE), poistka proti krádeži, oblastné dane # a letiskové poplatky.

Prosíme, prečítajte si tieto určité podmienky zmluvy
*V Kanade, neobmedzené kilometre sa vzťahujú na susedné provincie/štáty. #Tu môžu byť isté vynímky, skontrolujte si to s rezervačným týmom.

HP
Havarijné poistenie (HP) zníži zodpovednosť nájomcu za celkovú cenu poškodenia až do výšky hodnoty prevýšenie škôd, ak sa to vzťahuje, ledaže by nájomca, ktorý úmyselne zaviní škodu bol pod vplyvom alkoholu, drog alebo použije vozidlo zakázaným alebo nezodpovedným spôsobom, napr. riadenie mimo hlavnú cestu alebo požičanie vozidla inej strane. HP pokrýva zodpovednosť za poškodenie vozidla alebo jeho častí a doplnkov. Vo väčšine miest určenia predné sklo, pneumatiky, podvozok výmena zámku a poplatky za odtiahnutie nie sú zahrnuté v poistení. Ďaľšie vynímky môžu byť zahrnuté, ktoré sú rôzné u rôzných autopožičovní, preto vám doporučujeme si overiť tieto vynímky s naším oblastným dodávateľom pri vyzdvihovaní auta.

Poistenie proti krádeži
Poistenie proti krádeži zníži zodpovednosť nájomca v prípade krádeže alebo poškodenia zpôsobené krádežou alebo pokusom o krádež vozidla až do výšky hodnoty prevýšenie škôd, ak sa to vzťahuje. Nedbalosť spojená s krádežou vozidla, môže viesť k vyžadovaniu celkové hodnoty vozidla naším oblastným dodávateľom.

DÔLEŽITÁ ZPRÁVA
Dôkladne si skontrolujte podrobnosti poistenia poskytnuté naším oblastným dodávateľom. Pri poistení tretej strany nie je neobviklé vylúčiť rodinných príslušníkov alebo osoby žijúce na rovnakej adrese, ktorý s vami - nájomcom cestujú vo vozidle. Dodatočné poistenie je k zakúpeniu priamo od našeho oblastného dodávateľa, alebo podobné poistenie môžete mať zahrnuté vo vašom dovolenkovom poistení. Rentalcars.com dôrazne doporučuje, aby ste sa vy - nájomca plno oboznámil s rozšírenú čiastou poistky poskytované pri prenájmu a kde je potrebné, si zakúpiť dodatočnú poistku pre vašu manželku a deti alebo blízke príbuzné, ktorí s vami budú cestovať vo vozidle.

Čo nie je zahrnuté v cene?
Benzín (okrem prvej nádrže benzínu vo vybranej celkovej ponuke v Severnej Amerike a Južnej Afrike), osobné úrazové poistenie (ak nie je uvedené inak na vašej poukážke od Rentalcars.com), zažiadanie o špeciálné veci, dodatočné poistenie (ak nie je uvedeno inak na vašej poukážke od Rentalcars.com), poplatky za mimo pracovnú dobu, garážové parkovanie, pokuty za parkovanie a dopravné priestupky, poplatky v centrách miest, poplatok za d'aľšieho vodiča a mladšieho vodiča. Všetky výdaje sú splanté na mieste. V niektorých oblastiach môže byť ponúknutá nepovinná poistka na zníženie alebo zrušenie zodpovednosti nájomcu. Dodatočné poistenie môže byť požadované pri riadení vozidla mimo štát, v ktorom bolo vozidlo prenajaté. Na veci platené miestne sa môže vzťahovať daň.

Osobné úrazové poistenie
Toto nepovinné poistenie môže byť zahrnuté vo vašom dovolenkovom poistení (skontrolujte si to pred vycestovaním). Ak požadujete osobné úrazové poistenie, môže sa zakúpiť v oblasti pri vyzdvihnutí požičaného auta.

Rentalcars.com produkty na ochranu spoluúčasti
Pri vyzdvihovaní vozidla, autopožičovňa bude požadovať zanechať bezpečnostný depozit v prípade, že vozidlo je poškodené počas prenájmu. Akonáhle si zakúpite jeden z našich produktov na ochranu spoluúčasti pred začiatkom vášho prenájmu, my vám kryjeme vašu zodpovednoť (a preplatíme) akékoľvek poplatky stiahnuté z vášho depozitu / spoluúčasti, predmetom zmluvných podmienok opísaných tu.
Zákazníkom pri nových rezerváciách ponúkame naše produkty vzdanie sa Plnej ochrany a Doplnkovej ochrany. Oba typy pokrývajú poplatky za spôsobenie škody na exteriéry prenajatého vozidla alebo na mechanických častiach, vrátane karosérie, strechy, podvozku, čelného skla, zrkadiel, kolies, pneumatík, puklíc motora, spojky, batérie a zámkov.
Dodatočná, Plná ochrana a Doplnková ochrana kryje:

 • poplatky za nepojazdnosť (strata zisku, pokiaľ vozidlo je opravované alebo nie je možne prenajať)
 • cestná asistencia účtovaná z dôvodu poškodenia alebo nehody
 • poplatky priamo súvisia so zamknutím prenajatého vozidla alebo strata kľuča/klúčov)
 • čiastka, ktorú dodávateľ účtuje ako výsledok narokovania podmienok na ochranu proti krádeži
 • administratívne poplatky dodávateľa vzťahujúce sa k jednotlivym bodom.
Všimnite si: Doplková ochrana je ponúkaná zákaznikom, ktorý si prenajímajú vozidlo s nulovou spoluúčasťou na havárii (CDW).

Naše produkty nebudú kryť:
 • poplatky za čistenie alebo poškodenie interiéru vozidla (iba, ak zapríčinené nehodou)
 • poškodenia na / strata detských sedačiek,GPS alebo iného zariadenie
 • opravy , cestnú asistenciu alebo iné služby, ktoré nie sú potvrdené dodávateľom
 • poplatky, ktoré sú spôsobené z dôvodu, kde boli porušené podmienky zmluvy o prenájme (napr. nedbalé, nebezpečné alebo jazda z nedbanlivosti, chybné tankovania, alebo riadenie pod vplyvom drog alebo alkoholu).
Zákazníkom už pri nových rezerváciách neponúkame produkty Náhrada spoluúčasti pri spôsobení škody a Ochrana pred poškodením, ale uznáme nároky tých zákazníkov, ktorí si už tieto produkty zakúpili. Tieto produkty pokrývajú škodu na dieloch, ktoré sú kryté CDW (podrobnosti oznámi autopožičovňa pri vyzdvihnutí vozidla).

RentalCover Úplná poistná ochrana

Ak si kúpite Úplnú poistnú ochranu, spoločnosť RentalCover.com Vám pošle poistnú dokumentáciu v e-mailovej správe. V prípade, že budete potrebovať opätovne zaslať e-mailovú správu alebo zaslať vytlačenú kópiu poštou, kontaktujte, prosím, priamo spoločnosť RentalCover.com.

Nárokovanie produktu Rentalcars.com ochrany
Na nárokovanie jedného z našich produktov ochrany, prosím kontaktujte náš Zákaznický servis do 28 pracovných dní od vrátenie vozidla. Budete potrebovať:

 • Vaše dokumenty o preberaní a odovzdávani vozidla, ktoré jasne zobrazujú poškodenie, za ktoré ste boli spoplatnený dodávateľom
 • Doklad o poplatkoch o oprave od dodávateľa
 • Doklad o platbách účtovaných z vašej karty dodávateľom
 • Záznam o nehode od dodávateľa
 • Záznam od polície, ak je aplikované

Predpokladáme vyplatiť do 7 dní od doručenia všetkých požadových dokumentov.

V prípadoch, kde je tretia strana súčasťou nehody budeme požadovať potvrdenie od dodávateľa, že zodpovednosť za škodu bola stanovená (a prípadné právne prípady sú zastavené) predtým ako spracujeme váš nárok.

Všetky platby sú spracované na platobnú kartu použitú pri zakúpení produktu ochrany od Rentalcars.com (nie nutné na platobnú kartu účtovanú dodávateľom).

Záloha a benzín v mieste prenájmu
Väčšina miestnych dodávateľov požaduje zálohu na začiatku penájmu na pokrytie nákladov na benzín, prekročenie zodpovedností a d'aľších poplatkov vzniknutých behom prenájmu. Vo väčšine prípadov bude požadovaná platná kreditná karta (skontrolujte s vaším rezervačným týmom), ktorá musí byť vystavená na meno hlavného vodiča. V prípade, že auto a doplnky sú vrátené v štáte, kde boli prenajaté a v zhode s politikou pohonných hmôt, záloha bude vrátená pri odovzdaní vozidla. Povšimnite si, niektoré autopožičovne sa riadia politikou o pohonných hmotách, kde vy nájomca musíte zakúpiť prvú nádrž pohonných hmôt a vrátiť vozidlo s prázdnou nádržou. V týchto prípadoch nie je možnosť náhrady peňazí za nespotrebované pohonné hmoty.

Poplatky za mimo pracovné hodiny
Na väčšine letiskách bude vozidlo zaistené aj mimo pracovné hodiny. Za túto službu môže byť požadovaný dodatočný poplatok, ktorý sa platí oblastnému dodávateľovi. Ked' nám vo vašej rezervácii potvrdíte dobu vyzdvihnutia vozidla, my vás oboznámime s týmto poplatkom, ak sa to na vás bude vzťahovať. V prípade oneskorenia letu, čo spôsobí vyzdvihnutie vozidla mimo pracovné hodiny, dodatočný poplatok bude platený na mieste, kde sú služby mimo pracovné hodiny poskytované. Rentalcars.com nezodpovedá za situácie, kde nie sú poskytované služby mimo pracovné hodiny a doporučujeme vám - nájomcovi si zaistiť nezávislé poistenie.

Minimálna/Maximálna veková hranica
Vo väčšine destinácií, minimálny požadovaný  vek je 21 rokov. Extra poplatok si môžu účtovať dodávateľia v niektorých krajinách pre vodiča vo veku menej ako 25 rokov a nad 65 rokov.  Správny vek vodiča musí byť uvedený pri  rezervácii,  následne budete informovaní o možných poplatkoch. Skontrolujte a prečítajte si zmluvné podmienky pre minimálne a maximálne vekové obmedzenia. Minimálny požadovaný vek na vozidla vyššej kategórie môže byť vyšší vo vybraných lokalitách. Prosím, poraďte sa s naším rezervačným centrom ako nájomca, ak máte nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa tejto záležitosti.

Druhý vodič
Poplatky za druhého vodiča, ktoré sa platia oblastne, môžu byť požadované (Pokiaľnie je uvedené inak na poukážke Rentalcars.com). Overte si to s našim rezervačným centrom.

Doba pôžičky/rozpočet dennej sadzby
Prenájomná doba je prepočítávaná na 24 hodinovom základe. Po vyzdvihnutí auta, doba predľženia a neskoršieho odovzdania bude možná a účtované podľa miestného denného tarifu (ktorý môže byť vyšši).

Skoršie odovzdanie/predľženie prenájmu
Dľžka vašeho prenájmu začína vyzdvihnutím a končí odovzdaním v deň a dobe uvedenej na vašej poukážke, cena, ktorá bude potvrdená pri vašej rezervácii, je vypočítaná na 24 hodinovom základe. Ak vy, nájomca chcete predľžiť dobu pôžičky po vyzdvihnutí auta alebo ak vrátite auto neskoršie než je uvedené na vašej poukážke, budete zmluvne viazaný a bude vám to účtované miestným dodávateľom za bežnú dennú sadzbu. Bohužial, Rentalcars.com vám nemôže vrátiť peniaze za skoršie vrátenie auta.

Jednosmerná cesta
Jednosmerný prenájom musí byť predom potvrdený a môže sa na to vzťahovať poplatok za pristavenie platené miestnemu dodávateľovi. O približnej cene vás, nájomcu budeme informovať po obdržaní vašej žiadosti o rezervácii & po obdržaní informácií o jednosmernom prenájme od našeho oblastného dodávateľa.

Detská autosedačka a špeciálné požiadavky
Detské autosedačky a strešné nosiče (nie sú k dispozícii s niektorými vozidlami) a prídavné veci sú k dispozícii na požiadanie vo väčšine miestach určenie, ale nemôžu byť zaručené. Detské autosedačky sú podľa zákona vyžadované vo vetšine štátoch USA. Na to sa väčšinou vzťahuje poplatok platený našemu oblastnému dodávateľovi. Upozorňujeme vás, že zadné bezpečnostné pásy nie sú vo všetkých vozidlách. Kvôli týmto veciam sa obraťte na naše rezervačné centrum. Požiadavky na tieto veci by mali byť prednesené v dobe rezervácie.

Poplatky za dodanie & vyzdvihnutie
Môžu byť požadované (oblastným dodávateľom) mimo pracovné hodiny aj ked' je to zavinené oneskorením. Vo väčšine oblastí, miestny dodávateľ ponúkne dodanie a vybranie do/z ubytovania, poplatky môžu byť účtované. Adresa a doba dodania musí byť udaná v dobe rezervácie. Upozorňujeme, že dodanie do súkromého ubytovania sa nemôže uskutočniť.

Riadenie v oblasti
Na prechádzanie zeme / prekročenie štátnych hraníc sa môžu vztahovať obmedzenia; preto musí byť náš rezervačný center informovaný v dobe rezervácie o tom, ak vy, nájomca máte v úmysle vycestovať s vozidlom do inej zeme / štátu. Ďaľšie dokumenty môžu byť žiadané a oblastné poplatky požadované za vycestovanie do určitých zemí. Na Austráliu a vzdialené oblasti sa môžu vzťahovať obmedzenia, skontrolujte si to s naším rezervačným centrom.

Ak vy, nájomca si prajete urobiť zmeny vo vašej rezervácii
Pri zmenách nasleduje vydanie potvrdenia/účtu, pred začiatkom prenájmu zmeny môžu byť bez poplatkov. Vy, nájomca musíte o zrušení písomne informovať Rentalcars.com.

Za nedostavenie sa na určené miesto a zamietnutie vydania vozidla z dôvodu predloženia nedostatočných dokladov bude zaúčtovaný poplatok vo výške 3 dní prenájmu.

Naše zmeny vo vašej rezervácii
Niekedy je nutné urobiť zmeny vo vašej rezervácii (po prijatí) a my si vyhradzujeme právo urobenia tohto bez akýchkoľvek závazkov. V každom prípade vás, nájomcu o tom oboznámime pred dobou prenájmu, ihned' ako to bude možné.

Doklady
Vaša poukážka bude odoslaná behom 48 hodín od obdrženia vašej rezervácie, s tým, že všetky príjazdové informácie, ako sú číslo letu a hodina príletu alebo oblastná adresa a telefonné čislo budú poskytnuté. Potvrdenie niektorých požadovaných vozidiel môže trvať dlhšie. Ak to bude váš prípad, budeme vás o tom informovať. Rentalcars.com nie je zodpovedná za oblastné poplatky alebo zamietnutie od miestného dodávateľa ak nie je predložená poukážka pri vyzdvihnutí vozidla. Vy ako nájomca sa uistite, že vycestujete s platným vodičským preukazom a pasom. Prosíme, skontrolujte si z rezervačným centrom či budú požadované ine doklady.

Vodičský preukaz
Vodič sa musí preukázať platným britským vodičským preukazom,ktorý má vo vlastnictve alespoň 1 rok (2roky v určitých oblastiach, upresnite s naším rezervačným centrom). Vodič, ktorý nevlastní britský vodičský preukaz, by sa mal pred vyzdvihnutím auta spojiť s naším oddelením pre služby zákazníkov na 0800 0151 451. Ak je vodič vlastníkom nového typu vodičského preukazu (foto karty), musí spolu s ním predložiť i papierovú časť. Náše rezervačné centrum musí byť v dobe rezervácie oboznámené o zázname priestupkov a Rentalcars.com má právo na tomto základe, podla podmienok zmluvy oblastného dodávateľa odmietnuť rezerváciu. Všetky osoby riadiace vozidlo musia mať zo sebou vodičský preukaz pre prípad zastavenia obalstnými orgánmi. Pri zamietnutí prenájmu oblastným dodávateľom z dôvodu nepredloženia vodičského preukazu alebo zázname priestupkov nie je možné vrátenie peňazí.

Vodičský preukaz Veľkej Británie aktualizácia: Od 8.júna 2015 budete potrebovať odlišne dokumenty pri vyzdvihovaní vozidla. Nájdi viac

Objem auta a typ vozidla
Všetky vozidlá sú poistené na maximálný počet pasažierov. Rentalcars.com ezodpovedá za nevyhovujúce vozidlo pre všetkých pasažierov a batožinu. Ak budete potrebovať poradiť o približnom počtu pasažierov pre typ auta k dispozícii, obráťte sa na webové stránky Rentalcars.com. Rentalcars.com nezodpovedá za zamietnutie prenájmu oblastným dodávateľom z dôvodu väčšieho počtu osôb pre auto.

Rentalcars.com nemôže zaručiť určitý typ vozidla. Auto udané na vašej poukážke je iba vodítko a môže byť nahradené podobným typom alebo novším typom vozidla.

Zabezpečenie áut
Náš oblastný dodávateľ má právo odmietnuť predať vozidlo akejkoľvek osobe, ktorá nie je schopná jazdy alebo ktorá nezodpovedá požiadavkom spôsobilosti. Rentalcars.com nie je zodpovedný za náhradu cestovnej dohody, vrátenie peňazí, odškodnenie alebo iné d'alšie náklady, ktoré vy, nájomca budete musieť zaplatiť.

Stažnosti
Ak ste vy, nájomca nespokojný so štandartom vozidla pri vyzdvihnutí, nahláste to našemu oblastnému dodávateľovi. Pre Rentalcars.com je tažké zhodnotiť žiadosť o odškodnenie týkajúce sa štandartu vašeho vozidla ak sa to neprejedná behom prenájmu. Ak vy, nájomca ste z akéhokoľvek dôvodu nespokojný, spojte sa s naším oddelením pre služby zákazníkov behom troch mesiacov od vašeho návratu.

Vieme, že niekedy môžete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola vyriešená k vašej plnej spokojnosti, preto, ak nie ste spokojní so spôsobom, ako sme vybavili vašu žiadosť, môžete sa obrátiť na nezávislého poskytovateľa Alternative Dispute Resolution (ADR /Alternatívneho riešenia sporov/); spoločnosť Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) má akreditáciu od Civil Mediation Council /Rada pre občianske mediačné spory/ a je uvedená v on-line zozname poskytovateľov mediátorských služieb, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti. Pretože sa zameriavame na interné vyriešenie všetkých našich sporov, nie sme povinní podstúpiť postupy ADR, ktoré prevádzkuje nezávislý poskytovateľ ADR. Na vyriešenie sporu môžete použiť platformu on-line Európskej komisie, ktorú nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mechanické problémy/nehody
V prípade poruchy vozidla alebo mechanických problémov, vy, nájomca sa musíte spojiť ihned' s našim oblastným dodávateľom. Náš oblastný dodávateľ musí dať súhlas na opravu alebo nahradenie áut. Ak budete mať nehodu, MUSÍTE sa spojiť s miestnou políciou a dodávateľom. Uchovajte si kópie všetkých dôležitých dokladov, ktoré budete musieť vyplniť. To bude potrebné, ak vy, nájomca si budete uplatnovať nárok cez poisťovňu.

Rentalcars.com
Rentalcars.com Vystupuje ako požičovňa áut a nie ako sprostredkovateľ. Prenájom vozidla od nás podlieha podmienkam zmluvy prenájmu vozidla predloženej naším oblastným dodávateľom a zodpovedajúcí zákonom zeme a / alebo štátu, v ktorom je vozidlo prenajaté. Vy, nájomca budete viazaný našimi podmienkami zmluvy rovnako ako podmienkami našeho oblastného dodávateľa. Rentalcars.com nie je zodpovedná za stratu, poškodenie, úpravy, oneskorenia alebo zmeny vzniknuté civilnými spormi, pracovné spory zahrňujúce spory v kontrole vzdušnej dopravy, teroristickú činnosť,prírodnú a nukleárnú katastrofu, požiar alebo nepriaznivé podmienky počasia, nevyhnuteľné technické problémy s transportom, uzavrenie alebo dopravná zápcha na letisku alebo v prístave, zrušenie a finančný úpadok leteckých liniek.

Všeobecné informácie a podmienky zmluvy sú upravované v dobe vytlačenia.

Riadenie v USA
Poistenie tretej strany. Všetky autopožičovne v US poskytujú poistenie tretej strany, ktoré odpovedá minimálnému zákonému požiadavku a najnižšia hodnota môže byť iba $5,000.

Doplnkové Povinné Poistenie (DPP) / Rozšírená ochrana (RO)
Vo väčšine štátov je podľa práva požadované poistenie auta, ktoré musí zahrňovať neobmedzené krytie tretej strany. Toto neplatí pre USA, preto všetky naše poistné ponuky - všezahrňujúca a premiová sadzba poistného zahrňujú rozšírenú ochranu (RO) alebo Doplnkové Povinné Poistenie (DPP). RO/DPP kryje nájomcu pred nárokmi tretej strany, len proti telesnému ublíženiu na zdraví a poškodení majetku (nie požičané vozidlo) vyplývajúce z nehody v požičanom aute, do výšky maximálneho poistenia $1 milionu.

Ochrana proti nedostatočnému poisteniu motoristy (ONPM)
ONPM zaisťuje nájomcovi, členom rodiny a pasažierom cestujúcim spoločne v požičanom aute poistné krytie až do výšky $1 million, krytie proti telesnému ublíženiu na zdraví utrpené behom riadenia vozidla a spôsobené iným vodičom, ktorý nemá poistenie, minimálné poistenie alebo vodičom, ktorý ujde z miesta nehody.

Podmienky vašej zmluvy s Rentalcars.com
Pri akomkoľvek spôsobe rezervácie je dôležité porozumieť ako a kedy je zmluva spísaná. Technické kroky požadované pri utvárení zmluvy sú: Vtedy, ked´ ponúkneme cenu cez telefon alebo umiestime naše služby na našich webových stránkach, vyzívame vás nájomcu k učinení ponuky k ích zakúpeniu. Vy, nájomca môžete urobiť túto ponuku k nákupu len ústne alebo stlačením "rezervujte teraz".

Vy, nájomca ste urobili Rentalcars.com ponuku k nákupu služieb tým, že ste stlačili "rezervujte teraz" alebo ste tak urobili ústne. Rentalcars.com prijme vašu ponuku k nákupu po obdržení celkovej platby a zašle vám, nájomcovi vašu potvrdzujúcu poukážku. Ak je toto urobené, tým vzniká záväzná zmluva medzi vami, nájomcom a Rentalcars.com na dodanie služieb viazaných zmluvnými podmienkami.

Rentalcars.com je zodpovedná za vaše straty, ktoré utrpíte ak Rentalcars.com poruší túto dohodu a ak sú straty predvídateľným dôsledkom porušenia dohody Rentalcars.com. Straty sú predvídateľné tam, kde by mohli byť očakávané vami a Rentalcars.com v dobe, ked' vznikla dohoda. Rentalcars.com nezodpovedá za nepriamé straty, ktoré vzniknú ako vedľajší jav hlavnej straty alebo škody a ktoré nie sú predvídateľné vami a Rentalcars.com a taktiež nezodpovedá za stratu zisku bez obmedzenia, stratu šance, stratu dobrého mena firmy alebo následné škody, poškodenia alebo cien.

Rentalcars.com nebude zodpovedný sám alebo sprostriedkovanie cez našeho oblastného dodávateľa zo zlyhania vykonať alebo oneskorené vykonanie závazkov podľa alebo na základe tejto objednávky, poukážky, rezervácie, prenájmu alebo podmienok zmluvy, ak a pretože vykonanie je oneskorené, sťažené alebo zabránené vyššiou mocou, vysvetlenie tohto znamená akákoľvek udalosť presahujúcia primerenú kontrolu spomenutej strany. V prípade ked' zabránenie vyššiou mocou trvá viac ako 14 po sebe idúcich dní, Rentalcars.com môže prerušiť a odvolať túto objednávku, rezerváciu alebo prenájom zaslaním 14 dennú výpoved' vám, nájomcovi na pôvodnú adresu.

Skontrolujte si na webových stránkach podmienky užívania v súlade s predpismi o ochranu zákazníka 2000 (diaľkový predaj). Upozorňujeme vás, že iba časť predpisov sa vzťahuje na poskytovanie služieb prenájmu áut.

Vy, ako nájomca ste povinný sa poistiť a plne odškodniť Rentalcars.com za všetky straty, náklady (zahrňujúce právné) a poškodenia spôsobené Rentalcars.com následkom vami porušení našich podmienok.

Rentalcars.com nezaisťuje iné záruky alebo záväzky než tie, ktoré sú uvedené v našich podmienkach.

Hodnotenie zákazníkov
Dokončené hodnotenia môžu byť nahrané na našich webových stránkach len za účelom informovania zákazníkov o našich službách a kvalite dodávateľov, a použijú sa čiastočne alebo ako celok Rentalcars.com na našich webových stránkach, v sociálnych médiach, v informačných bulletinoch, v špeciálnych akciách, v mobilných aplikáciach alebo vo vlastných kanáloch vlastnených, používaných alebo kontrolovaných spoločnosťou Rentalcars.com. Rentalcars.com si vyhradzuje právo upraviť, odmietnuť alebo odstrániť hodnotenie na základe svojho uváženia.

Hodnotenia vyjadrujú osobné názory zákazníkov Rentalcars.com, ktorí vyplnili dotazník po skončení ich prenájmu. Tieto názory nemusia nevyhnutne reprezentovať názory Rentalcars.com.

Tieto podmienky sú uvedené anglickým zákonom, ich súdy majú vynimočnú súdnú právomoc.

Ochrana podľa smernice o balíku cestovných služieb


Ak si k svojmu pobytu alebo dovolenke rezervujete prostredníctvom odkazu na stránke s potvrdením rezervácie ďalšie cestovné služby od iného poskytovateľa služieb, NEBUDÚ sa na vás vzťahovať práva priznané cestujúcim, ktorí si zaobstarali balíky služieb podľa smernice (EU) 2015/2302.

Spoločnosť Traveljigsaw Limited preto nenesie zodpovednosť za riadne poskytnutie týchto ďalších cestovných služieb. V prípade problémov sa obráťte na príslušného poskytovateľa služby.

Ak si však rezervujete ďalšie cestovné služby prostredníctvom odkazu do 24 hodín po prijatí potvrdenia rezervácie od spoločnosti Traveljigsaw Limited a tieto ďalšie cestovné služby budú predstavovať 25 % alebo viac celkovej hodnoty oboch rezervácií, stanú sa tieto cestovné služby súčasťou spojených cestovných služieb. V takom prípade má spoločnosť Traveljigsaw Limited, tak ako to vyžaduje právo EÚ, zabezpečenú ochranu na účely vrátenia peňazí, ktoré ste zaplatili spoločnosti Traveljigsaw Limited za služby, ktoré neboli poskytnuté z dôvodu jej platobnej neschopnosti. Upozorňujeme, že z tohto ustanovenia nevyplýva náhrada v prípade platobnej neschopnosti príslušného poskytovateľa služby.

Spoločnosť Traveljigsaw Limited má ochranu pre prípad platobnej neschopnosti v poisťovni Travel & General Insurance Services Limited (t&g) registrovanej pod číslom 02527363 a finančne istenej spoločnosťou Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), ktorá je registrovaná pod číslom 00070234. Spoločnosti t&g a Hiscox sú povolené a regulované britským Úradom pre finančnú etiku (Financial Conduct Authority) a Finančným regulačným úradom (Prudential Regulation Authority) (číslo 113849).

Cestujúci sa môžu obrátiť na tento subjekt alebo, v prípadoch keď je to relevantné, na telefonickú linku príslušného orgánu s tel. č. 01702 811397 (Kópia podmienok je dostupná na požiadanie poistenca) v prípade, že mu boli odopreté cestovné služby z dôvodu platobnej neschopnosti spoločnosti Traveljigsaw Limited.

Poznámka: Táto ochrana pre prípad platobnej neschopnosti nezahŕňa zmluvy s inými stranami než spoločnosť Traveljigsaw Limited, ktorých podstata môže byť naplnená napriek platobnej neschopnosti spoločnosti Traveljigsaw Limited.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302, ako bola transponovaná do národného práva http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.