Meie Tingimused

Rentalcars.com on Inglismaal ja Walesis registreeritud piiratud vastutusega ettevõtte TravelJigsaw Limited ärinimi (äriregistri number: 05179829), mille juriidiline aadress on 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Need Tingimused, üheskoos meie Veebilehe kasutustingimuste, privaatsuspoliitika ning turvalisuspoliitikaga, moodustavad meie lepingu teie, rentijaga, mis reguleerib meie autorendi vahendusteenuste osutamist. Üheskoos nimetame neid kõiki meie Tingimusteks. Need Tingimused kehtivad kõikidele meie teenuse osutamise lepingutele, ning välistavad kõik muud Tingimused. Rentalcars.com-i poolne mingil moel teisiti käitumine ei tähenda mingite teiste Tingimuste aktsepteerimist. Teenuste aktsepteerimine, või allkiri ükskõik millisel lepingul, tunnistatakse vaieldamatuks tõendiks nende Tingimuste aktsepteerimisest kliendi poolt. Rentalcars.com võib aeg-ajalt muuta neid Tingimusi ning teil, rentijal, soovitatakse kontrollida Tingimusi meie kodulehelt, et olla teadlik muutustest, mis võivad teid mõjutada. Teie autorendile kehtivad ka tingimused, mis on määratletud kohaliku rendifirma poolt, ning ka vastavad rendiriigis ja/või osariigis kehtivad seadused. Konkreetsetele autorentidele võivad kehtida ka eraldi piirangud.

Varustame teid sõidukiga kas otseselt või tegutsedes agendina. Meie tegutsemisviis sõltub sellest, millist tüüpi koostöö meil on teatud rendifirmaga.

Need Tingimused kehtivad igale meie veebilehel tehtud broneeringule, seega teie, rentija, olete kohustatud kindlustama, et olete teadlik nende sisust. Nii meie enda, kui ka meie kohalike rendifirmade tingimused, sisaldavad vastutuse välistusi ja piiranguid.

Sellel veebilehel broneeringu sooritamine eeldab, et teie, rentija, aktsepteerite käesolevad Tingimused. Kui teie, rentija, ei nõustu käesolevate tingimustega või mingi osaga nendest tingimustest, ei tohi te jätkata broneeringu tegemist. Sooritades rendiauto broneeringu sellel veebilehel kinnitate, et olete lugenud läbi, mõistnud ning aktsepteerinud asjakohased tingimused. Kui on mingi osa mida teie, rentija, ei mõista tervenisti, või kui teil on küsimusi sõiduki rentimise või mõne muu toote kohta, palun võtke meiega ühendust numbril 609 3046.

Broneeringu kinnitamine ja makse vastuvõtmine
Enamikul juhtudel kinnitame teie broneeringu kohe. Mõnikord peame ootama, kuni autorendifirma on kinnitanud auto saadavust. Anname teile kohe teada, kui nii juhtub, ja blokeerime ajutiselt teie maksekaardil raha. Kui oleme saanud teie auto kohta kinnituse, anname teile sellest teada ja võtame teie kaardilt raha.

Kuni auto kinnitamiseni saate igal ajal makse „tühistada“. Selleks minge meie saidi ülaosas valikusse „Broneeringu haldamine“, sisestage oma e-posti aadress ja broneeringu number ning klõpsake valikut „Tühista broneering“. Seejärel vabastame teie kaardilt raha.

Väga harvadel juhtudel ei ole ettevõttel võimalik kinnitada, kas auto on saadaval. Kui nii juhtub, teatame teile sellest ja vabastame kaardilt blokeeritud raha.

Broneerides meie saidil auto või mõne muu toote, saadame teile 48 tunni jooksul (või vähemalt 24 tundi enne auto kättesaamist) toote saadavust kinnitava e-kirja. Seejärel saadame teile broneerimise kinnituse.

Teil ei ole lepingut seni, kuni me ei ole broneerimist kinnitanud ega makset võtnud. Isegi, kui makse teeb keegi teine, sõlmitakse leping broneerimise teinud isikuga ja kogu kirjavahetus saadetakse tema antud aadressile. Igasuguste kahtluste vältimiseks – miski käesolevates tingimustes ei anna Lepinguseaduse (kolmandate poolte õigused) 1999 kohaselt ühelegi kolmandale poolele ühtegi eelist ega õigust.

Klient on kohustatud sõidukit rendifirmalt vastuvõttes esitama kinnitusvautšeri. Booking.com ei ole vastutav, kui kohalik rendifirma keeldub sõidukit üleandmast juhul, kui klient ei esita kinnitusvautšerit.

Rentalcars.com ei vastuta kulude eest, mis tekivad kohapeal aktsepteeritud ning allakirjutatud dokumentide tingimuste tõttu.

Rentalcars.com ei vastuta isikute eest, kes on sõidukit juhtinud alkoholi või narkootikumide mõju all, tekitanud sihilikult kahjustusi, sõitnud maastikul, või sõitnud hooletult ja vastutustundetult. Teie, rentija, võtate endale täieliku vastutuse sellistes olukordades. See nimekiri ei ole täielik.

Mis kuulub/ei kuulu hinda?
Palun lugege läbi oma broneeringu spetsiifilised tingimused
*Kanadas on piiramatu kilometraaž saadaval sõites rendikontori naaberprovintsides/-osariikides.

# Välistused võivad kehtida, lisainfo saamiseks võtke ühendust meie broneerimiskeskusega.

Avariikindlustus
Avariikindlustus (CDW – Collision Damage Waiver) piirab rentija vastutust mis tahes sõidukile tekitatud kahjustuse puhul kindlustuse omavastutuse summani, väljaarvatud olukorras, kus rentija on tekitanud kahjustuse tahtlikult, on olnud alkoholi või narkootikumide mõju all, või on sõidukit kasutanud keelatud või hooletul viisil, nt sõitmine maastikul või sõiduki edasirentimine kolmandatele osapooltele. Avariikindlustus kehtib sõidukile ning selle osadele või tarvikutele tekitatud kahjustustele. Enamikus sihtkohtades ei kuulu Avariikindlustuse alla aknaklaasid, rehvid, auto põhi, asenduslukud ja –võtmed ning pukseerimiskulud. Kehtida võivad ka muud välistused, ning kuna tingimused varieeruvad sõltuvalt rendifirmast, soovitame sõiduki vastuvõtmisel kontrollida kohaliku rendifirma kindlustuse välistusi.

Varguskindlustus
Varguskindlustus (TW – Theft Waiver) piirab rentija vastutust sõiduki varguse või varguskatse tõttu tekitatud kahju puhul omavastutuse summani. Kui vargus pandi toime hooletuse tõttu, võib kohalik rendifirma nõuda rentijalt kahju hüvitamist auto ostuhinna ulatuses.

OLULINE
Palun kontrollige rendifirma poolt pakutava kindlustuse tingimuseid hoolikalt. Kolmanda osapoole kindlustused välistavad tihti veresugulased, lähedased pereliikmed või samale aadressile sissekirjutatud isikud, kes reisivad sõidukis koos teie, rentijaga. Lisakindlustused on tavaliselt saadaval otse rendifirma kaudu, või taoline kindlustus võib juba sisalduda teie reisikindlustuses. Teie meelerahuks soovitab Rentalcars.com alati kontrollida, millised kindlustused teie rendihinna sisse kuuluvad, ning vajadusel võtta välja lisakindlustusi, mis kindlustaks ka teie abikaasa, lapsed, ning teised sõidukis reisivad pereliikmed.

Õnnetusjuhtumikindlustus
Õnnetusjuhtumikindlustus (PAI – Personal Accident Insurance) on lisakindlustus mis võib kuuluda teie reisikindlustusse (palun kontrollige enne reisimist). Kui soovite osta Õnnetusjuhtumikindlustust, on seda võimalik teha kohapeal sõiduki vastuvõtmisel.

Kohalikud tagatisrahad ning kütus
Enamik rendifirmasid nõuab sõiduki üleandmisel kliendilt tagatisraha, mis katab kütuse, omavastutuse, ning muude rendiperioodil tekkivate kulutuste maksumuse. Enamasti on tagatisraha maksmiseks vajalik krediitkaart, mis peab olema peamise juhi nimel (kontrollimiseks võtke ühendust meie broneerimiskeskusega). Eeldusel, et sõiduk ning lisavarustus tagastatakse samas konditsioonis ning vastavalt kütusepoliitikale, tagastatakse tagatisraha seejärel, kui sõiduk on antud üle rendifirmale. Palun pange tähele, et mõningate rendifirmade kütusereeglid sätestavad, et klient on kohustatud maksma esimese paagitäie kütuse eest ning seejärel tagastama sõiduki tühja paagiga – sellistel juhtudel ei hüvitata kasutamata kütuse maksumust.

Teenustasud väljaspool tööaega
Enamikus lennujaamades on võimalik võtta sõiduk vastu väljaspool tavalist lahtiolekuaega. Selle teenuse eest võib olla vajalik maksta lisatasu otse kohalikule rendifirmale. Kui see lisatasu kehtib teie broneeringu puhul, teatame sellest teile, rentijale, broneeringu kellaaegade kinnitamise käigus. Kui sõiduk võetakse väljaspool tööaega lennuki hilinemise tõttu, tuleb see lisatasu maksta kohapeal eeldusel, et vastav teenus on võtukontoris saadaval. Rentalcars.com ei vastuta juhul, kui väljaspool tööaega sõiduki vastuvõtmise teenust ei pakuta ning seega soovitame et teie, rentija, ostate endale eraldi reisikindlustuse.

Vanusepiirangud
Enamikes sihtkohtades peab rentija olema vähemalt 21-aastane. Alla 25-aastastele ja üle 65-aastastele juhtidele võivad teatud teenuseosutajate juures ja teatud riikides kehtida lisatasud. Kui juhi vanus on sisestatud broneeringu taotlusesse, teavitame teid vastavatest võimalikest tasudest. Palun lugege tingimustest tähelepanelikult lisateavet minimaalse ja maksimaalse vanusepiirangu kohta. Valitud asukohtades võib minimaalse vanuse nõue kehtida ka rohkemata autode koos rentimisel. Kui teil (kui rentijal) tekib antud teema kohta küsimusi, palume pöörduda meie broneerimiskeskusesse.

Lisajuhid
Lisajuhtide puhul võivad kehtida kohapeal makstavad lisatasud (välja arvatud siis, kui eraldi välja toodud Booking.com-i vautšeril). Lisainfo saamiseks võtke ühendust meie broneerimiskeskusega.

Rendiperioodi/päevahinna arvutamine
Rendiperioodide kestvused arvutatakse 24-tunniste päevade baasil. Sõiduki vastuvõtmise järgsete rendiperioodi pikendamiste ning hilinenud tagastamiste eest tuleb tasuda kohalikule rendifirmale, vastavalt kohalikule päevahinnale (mis võib olla märgatavalt suurem, kui broneeringu algne päevahind).

Varajane tagastamine/Rendi pikendamine
Rendiperioodi kestvus algab ja lõpeb vastavalt teie vautšeril äratoodud kuupäevadele ja kellaaegadele, ning selle 24-tunni pikkustel päevadel põhinev hind kinnitatakse broneeringu sooritamisel. Kui teie, rentija, soovite pikendada oma rendiperioodi sõiduki vastuvõtmise järgselt, või soovite tagastada auto muul ajal kui vautšeril kirjas, olete kohustatud tegema rendi pikendamise lepingu kohaliku rendifirmaga, ning maksma rendifirmale vastavalt kohalikule päevahinnale, mis võib erineda hinnast, mille olete aktsepteerinud broneeringu sooritamise ajal. Kahjuks ei ole Rentalcars.com-il võimalik maksta hüvitusi planeeritust varem tagastatud sõidukite eest.

Ühesuunalised rendid
Ühesuunalised rendid tuleb kinnitada broneeringu tegemise käigus enne rendi algust ning neile võivad kehtida kohapeal rendifirmale makstavad lisatasud. Me teatame teile, rentijale, hinnangulistest lisatasudest seejärel, kui oleme vastu võtnud teie broneeringusoovi ning oleme saanud kohalikult rendifirmalt kinnituse ühesuunalise rendi kohta.

Laste turvaistmed ning erisoovid
Laste turvaistmed, katuseraamid (ei ole saadaval mõningatele sõidukitele) ning muu lisavarustus on saadaval nõudmisel enamikes sihtkohtades, kuid kahjuks ei ole meil võimalik garanteerida nende saadavust. Laste turvaistmed on kohustuslikud enamikus USA osariikides. Tavaliselt kehtib lisatasu, mis makstakse otse kohalikule rendifirmale. Palun pange tähele, et mõnedel sõidukitel võivad puududa tagaistmete turvavööd. Palun võtke ühendust meie broneerimiskeskusega, kui teil tekib lisavarustuste kohta küsimusi. Soov lisavarustuse rentimiseks tuleks esitada broneeringu tegemise ajal.

Kohaletoomise ning äraviimise teenustasud
Kohaletoomise ja äraviimise teenustasu võidakse kehtestada (kohaliku rendifirma poolt) väljaspool rendikontori lahtiolekuaega, ka juhul kui hilise võtmise põhjuseks on lennuki hilinemine. Enamikes sihtkohtades pakutakse sõidukite kohaletoomise ja äraviimise teenust majatuskohta, kuid sellele võib kehtida lisatasu. Broneerimise ajal on kohustuslik anda majutuskoha täisaadress ning kohaletoomise soovitav kellaaeg. Palun pange tähele, et kohaletoomise ja äraviimise teenuseid ei ole võimalik tellida era-aadressile.

Sõidualad
Riikide ja osariikide piiride ületamisel võib olla teatud piiranguid, ning seetõttu peate teatama broneeringu tegemise käigus meie broneerimiskeskusele, kui teie, rentija, kavatsete viia sõidukit välja rendiriigist või -osariigist. Mõningatel juhtudel võib olla vajalik vormistada lisadokumentatsiooni ning lisatasud võivad kehtida teatud riikidesse reisides. Austraalias ning kõrvalistes piirkondades esineb piiranguid, palun võtke ühendust meie broneerimiskeskusega lisanfo saamiseks.

Kui teie, rentija, soovite teha muudatusi broneeringus
Lisatasu ei võeta broneeringu muutmise eest juhul, kui see on tehtud enne võtmisaega. See välistab rendihinna muutused, mis tulenevad näiteks rendiperioodi kestvuse või sõidukiklassi muutmisest. Peamise juhi nime muutmine või võtmiskoha muutmine võib nõuda muudetava broneeringu tühistamist ning uue broneeringu tegemist. Broneeringu tühistamiseks võtke ühendust meie tiimiga numbril 609 3046, olles valmis andma oma nime ja viitenumbri, ning me edastame tühistuspalve kohalikule rendifirmale. Tingimused varieeruvad sõltuvalt rendifirmast, ning detailne info on selgesti esil broneerimise ajal

Kui me muudame teie broneeringut
Mõnikord võib olla vajalik teie broneeringu muutmine meie või kohaliku rendifirma poolt (teie nõusolekul). Sellistel juhtudel teatame teile, rentijale võimalikult kaua enne rendi alguspäeva ning, kui muudatused on teile vastuvõtmatud, pakume teile rendi maksumuse hüvitamist täies mahus. Kuid sellises olukorras ei ole meil täiendavat vastutust otsestest või kaudsetest lisakuludest, mis teile muudatuste tõttu võivad tekkida.

Dokumentatsioon
Teie vautšer saadatakse tavaliselt välja 48 tunni sees teie broneeringusoovi vastuvõtmisest eeldusel, et kõik vajalikult detailid on meile edastatud, sealhulgas lennu number ning saabumisaeg või kohalik aadress ning telefoninumber. Palun pange tähele, et mõningate sõidukite kinnitamine võib võtta tavalisest kauem aega ning sellisel juhul teavitame sellest teid, rentijat. Rentalcars.com ei vastuta rentide eest, mille eest peab maksma kohapeal või mis tühistatakse, kui kliendil ei ole kohalikult rendifirmalt sõiduki vastuvõtmisel kaasas vautšerit. Palun kindlustage, et teie, rentija, reisite kehtiva siseriikliku juhiloaga ning passiga, kui nõutav. Palun võtke ühendust meie broneerimiskeskusega, kontrollimaks kas on vaja mingisuguseid lisadokumente.

Juhiluba
Juhid peavad esitama kehtiva täis-juhiloa vähemalt aastase staažiga (teatud sihtkohtades 2 aastat, palun võtke ühendust broneerimiskeskusega lisainfo saamiseks). Kui juhiluba ei ole ladinakeelsete tähtedega, tuleks enne broneeringu sooritamist võtta ühendust meie broneerimiskeskusega numbril 609 3046, kontrollimaks kas rendiriigis kehtivad mingid erinõuded. Kui juhil on Suurbritannia jubiluba, tuleb esitada loa mõlemad osad. Meie broneerimiskeskusele tuleb broneeringu käigus teatada juhiloaga seotud rikkumistest ning Rentalcars.com-il on õigus keelduda broneeringu tegemisest, kui rentija ei vasta meie kohaliku rendifirma nõuetele. Igal sõidukit juhtival isikul peab olema kehtiv juhiluba alati kaasas esitamiseks kohalikele ametivõimudele. Kliendile ei maksta hüvitust olukordades, kus kohalik rendifirma on keeldunud auto ülendmisest, kui klient ei ole suutnud esitada kehtivat juhiluba või juhiloal on teatud rikkumised, millest ei ole eelnevalt teatatud. Palun pange tähele, et Rahvusvaheline juhiluba ei asenda siseriikliku juhiloa nõuet. Kui teil on olemas Rahvusvaheline juhiluba, on auto rentimiseks siiski ka kohustuslik kehtiv siseriiklik juhiluba.

Suurbritannia Juhilubade Uuendus: Alates 8 juunist 2015, võib ollavajalik esitada teiustsuguseid dokumente autot kätte saades. Vaata täpsemalt järele

Sõiduki mahutavus ja klass
Kõik sõidukid on kindlustatud teatud reisijate arvule. Rentalcars.com ei ole vastutav, kui kõik reisijad ning pagas ei mahu sõidukisse. Info sõidukiklassi ligikaudse mahutavuse ja lubatud reisijate arvu kohta leiate Rentalcars.com-i veebilehelt. Rentalcars.com ei vastuta olukordade eest, kus rendifirma on keeldunud sõiduki ülendmisest reisijategrupi olles liiga suur, et mahtuda broneeritud sõidukisse.

Rentalcars.com-il ei ole võimalik garanteerida sõiduki marki ega mudelit. Vautšeril olev auto on näidiseks ning tegelikult kliendile antav sõiduk võib olla kas sarnane mudel või suurema sõidukiklassi auto.

Sõidukite väljaandmine
Rendifirmad jätavad endale õiguse keelduda sõidukit välja andmast isikutele, keda ei peeta võimeliseks juhtima sõidukit või kes ei vasta rendifirma nõutele. Rentalcars.com ei vastuta reisiplaanide täitmise, ega hüvituste, kompensatsioonide ega muude kulude eest, mis teile, rentijale, võivad tekkida.

Kaebused
Kui teie, rentija, ei ole mingil põhjusel rahul kohapeal pakutud sõidukiga, palun teatage sellest rendifirmale. Kui te ei ole seda teinud rendiperioodi jooksul, on Rentalcars.com-il väga keeruline rahuldada hilisemaid sõiduki kvaliteediga seonduvaid pretensioone. Kui teie, rentija, ei ole mingil põhjusel rahul saadud toodete või teenustega, palun võtke ühendust meie Klienditeenindusega kolme kuu sees rendiperioodi lõppemisest.

Teame, et teile võib tunduda, et teie kaebust ei lahendatud vastavalt teie ootustele, seega kui te pole rahul sellega, kuidas teie kaebusega tegelesime, võite oma kaebuse edastada sõltumatule alternatiivse vaidluste lahendamise (Alternative Dispute Resolution (ADR)) pakkujale; väiksemate kohtuvaidluste vahendajale (Small Claims Mediation (UK) Limited http://www.small-claims-mediation.co.uk/), kes on akrediteeritud avaliku vahendusnõukogu poolt ja kantud justiitsministeeriumi vahendusepakkujate online-kataloogi. Kuna meie eesmärk on lahendada kõik vaidlused firmasiseselt, ei ole me kohustatud alustama sõltumatu ADR teenusepakkujate osutatavat ADR menetlust. Oma vaidluse lahendamiseks võid kasutada Euroopa Komisjoni internetiplatvormi, mille leiad aadressilt http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mehaanilised rikked/õnnetusjuhtumid
Igasuguste mehaaniliste rikete ning õnnetusjuhtumite korral olete teie, rentija, kohustatud võtma koheselt ühendust rendifirmaga. Rendifirma peab andma nõusoleku sõidukite remontimiseks või väljavahetamiseks. Kui teie, rentija, satute õnnetusse, olete KOHUSTATUD võtma ühendust nii kohaliku politsei kui ka rendifirmaga. Hoidke alles koopiad kõikidest asjakohastest dokumentidest, mis teil palutakse täita. Need võivad olla vajalikud, kui teie, rentija, soovite esitaja kahju hüvitamise nõude.

Teie autorendile kehtivad kohaliku rendifirma renditingimused, ning rendiriigi ja/või rendiosariigi vastavad seadused. Teie, rentija, olete seega kohustatud jälgima nii meie kui ka rendifirma tingimuseid. Rentalcars.com ei võta vastutust kahju, muutuste või viivituste eest, mille põhjustajaks on rahvarahutused, streigid, kaasaarvatud lennujuhtide streigid, terroriaktid, loodus- ning tuumaõnnetused, tulekahjud või ebasoodsad ilmastikutingimused, transpordivahendite vältimatud mehaanilised rikked, lennujaamade või sadamate sulgemine või ülekoormus, plaanitud lendude ärajätmine ning lennufirmade maksejõuetus.

Üldinfo ning Tingimused on korrektsed avalikustamise hetkel.

Teie lepingu tingimused Rentalcars.com-iga
Sõltumata sellest, millise broneerimisviisi teie, rentija, valite, on oluline, et mõistate kuidas ning millal leping sõlmitakse. Järgnevad sammud on nõutud lepingu sõlmimiseks:
Kui me teeme hinnapakkumise telefoni teel või paneme oma teenused esile meie veebilehele, pakume teile, rentijale, võimalust esitada meile soov neid osta. Teie, rentija, ei ole esitanud ostusoovi enne, kui olete selle kinnitanud kas verbaalselt või vajutades nupule "Broneeri nüüd".

Teie, rentija, olete esitanud Rentalcars.com-ile soovi osta meie teenuseid juhul, kui olete kas vajutanud nupule "Broneeri nüüd" või esitanud soovi verbaalselt. Rentalcars.com aktsepteerib selle ostusoovi, kui oleme võtnud vastu täies mahus makse ning saatnud teile, rentijale, kinnitusvautšeri. Kui Rentalcars.com-i leping rendifirmaga sätestab, et me tegutseme agendina, aktsepteerib Rentalcars.com teie ostusoovi rendifirma nimel.

Rentalcars.com on vastutav kahjude eest, mis tekivad teile, rentijale, otseselt Rentalcars.com-i poolse lepingurikkumise tagajärjel juhul, kui tegemist on Rentalcars.com-i poolse lepingurikkumise tagajärjel tekkinud ettenähtavate kahjudega. Kahjud loetakse ettenähtavaks juhul, kui need on nii Rentalcars.com-i kui ka teie hinnangul lepingu sõlmimise hetkel ettenähtavad. Rentalcars.com ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on peamise kahju kõrvalnähuks ning mis ei ole ettenähtavad teie, rentija, ega Rentalcars.com-i poolest, ning samas ei vastuta Rentalcars.com saamatajäänud kasumi, kaotatud ärivõimaluste ega maine kaotuse eest, ega nendest tulenevate kahjude ja kaotuste eest.

Rentalcars.com ei vastuta ei otseselt ise, ega kaudselt rendifirmade kaudu, oma selle broneeringu, vautšeri, rendi või tingimustega seotud kohustuste täitmata jätmise või nende täitmiste viivituste eest juhul, kui nende kohustuste täitmise viivitamise või raskendamise või takistamise põhjustajaks on force majeure, mis tähendab erakordseid tingimusi, mis on väljaspool osapoole kontrolli. Kui force majeure kestab kauem kui 14 järjestikust päeva, võib Rentalcars.com katkestada ja tühistada selle broneeringu või rendi, teatades ette 14 päeva teile, rentijale, ning makstes kliendile tagasi täies mahus kõik enne force majeure tingimusi makstud summad.

Rentalcars.com-il on õigus tühistada broneering kas piiratud teavitusajaga või vahetult teatud asjaoludel, näiteks juhul, kui rendifirma osutub maksejõuetuks. Sellistel asjaoludel teeb Rentalcars.com mõistlikkuse piires kõik endast sõltuva, et leida kliendile teine sõiduk, kuid tipphooajal võib see osutuda võimatuks. Kui klient on teinud broneeringu ning tasunud selle eest täies mahus, ja Rentalcars.com teatab kliendile tühistusest vähemalt 48 tundi enne võtmisaega, tagastatakse kliendile sooritatud maksed täies mahus. Kui Rentalcars.com on sunnitud täies mahus tasutud broneeringu tühistama 48 tunni sees võtmisajast, tagastatakse kliendile sooritatud maksed täies mahus ning hüvitatakse Rentalcars.com-i poolse lepingu rikkumise tõttu kliendile tekitatud ettenähtavad kulud. Kui klient on sooritanud broneeringu ettemaksuga, ning Rentalcars.com teatab kliendile tühistusest vähemalt 7 päeva enne võtmisaega, tagastatakse kliendile sooritatud maksed täies mahus. Kui Rentalcars.com on sunnitud ettemaksuga broneeringu tühistama 7 päeva sees võtmisajast, tagastatakse kliendile sooritatud maksed täies mahus ning hüvitatakse Rentalcars.com poolse lepingu rikkumise tõttu kliendile tekitatud ettenähtavad kulud.

Veebilehe kasutustingimused
On keelatud kasutada eriotstarbelisi seadmeid või tarkvaraprogramme eesmärgiga otseselt või kaudselt saada ligipääs veebilehe sisule või muudele andmetele, kaasaarvatud hinnad. Samuti on keelatud häirida või üritada häirida selle veebilehe normaalset töötamist, igasugune tegevus mis tekitab meie süsteemidele liigselt koormust katkestatakse. Me jälgime oma veebilehe liiklust pidevalt, ning igasuguste automatiseeritud süsteemide või põhjendamatult palju otsinguid sooritavate isikute tegevus, mille eesmärgiks on saada ligipääs informatsioonile ja/või hindadele, katkestatakse, ning blokeeritakse meie veebilehtedelt. Kasutades meie veebilehekülge nõustute siin kirjeldatud "Veebilehe kasutustingimutega".

Andmekaitse - Kliendiandmed

Turvalisus
Kõik meie leheküljel kogutavad isiklikud andmed ning krediitkaardi andmed saadetakse läbi turvatud serveri, kasutades128-bit krüpteeringut kliendiandmete kaitsmiseks; teie brauser näitab et kasutate turvatud serverit, kuvades brauseri akna allääres tabalukku ikooni – turvatud serveri kasutamise ajal näitab tabalukk lukustatud positsiooni. See turvaelement on nähtav ainult nendel lehekülgedel, kus on võimalik vaadata või sisestada kas isiklikke või maksega seotud andmeid.

Andmekaitse - Info

Krediitkaart
Krediitkaardi andmed on kodeeritud ning neid säilitatakse andmebaasis meie Rakendusserverites ning Andmebaasiserverites; kui broneeringut vaadatakse meie reservatsioonisüsteemis, kuvatakse need andmed kodeerimata kujul. Ainult meie IT-tiimil on ligipääs andmebaasile, ning isegi siis, kui keegi teeks koopia andmebaasist, oleks krediitkaardi andmed kodeeritud kujul. Ainuke teine koht kus krediitkaardi andmeid säilitatakse, on serveri logi meie Rakendusserverites; me hoiame logisid alles 31 päeva ning enam kui kolm päeva vanad logid kompresseeritakse eraldi salasõnaga kaitsud faili.

Andmekaitse - Kliendiandmed
Klientide nimi ja aadress, broneeringu andmed ning e-posti aadress säilitatakse andmebaasis Rakendusserverites ning Andmebaasiserverites. Neid andmeid ei avaldata, kasutata ega müüda kellelegi väljaspool Rentalcars.com-i ilma kliendi nõusolekuta. Kliendi nime ning e-posti aadressi kasutab meie Müügi- ja turundusosakond saates klientidele uudiskirju, hinnapakkumiste lisainfot ning sooduspakkumisi, kasutades selleks Dream Mail e-postitussüsteemi (http://www.epsilon.com)

Klientide arvustused
Võime terviklikud arvustused oma veebilehele üles laadida ainueesmärgiga teavitada kliente teie arvamusest seoses autorendifirma teenuse ja selle kvaliteediga. Veebileht Rentalcars.com võib arvustust kas osaliselt või täielikult kasutada oma veebilehel, sotsiaalvõrgustikes, uudiskirjades, eripakkumistes, mobiilirakendustes ja teistes kanalites, mis kuuluvad veebilehele Rentalcars.com või mida Rentalcars.com haldab või kasutab. Rentalcars.com jätab endale õiguse arvustusi redigeerida, neist keelduda või neid eemaldada omal äranägemisel.

Arvustused väljendavad veebilehe Rentalcars.com klientide, kes täitsid pärast auto rentimist küsimustiku, isiklikke arvamusi. Need arvamused ei pruugi ühtida veebilehe Rentalcars.com vaadetega.

Need Tingimused on koostatud lähtudes Inglise õigustest lubatud ulatuses ja ei oma ainupädevust Inglismaa kohtutes.

Kaitse reisipakettide direktiivi alusel

Kui sa broneerid teise teenusepakkuja kaudu oma reisiks või puhkuseks täiendavaid reisiteenuseid meie kinnituslehel asuva lingi kaudu, EI SAA sa kasutada direktiivi (EL) 2015/2302 alusel pakettreisiga reisijale tagatud õigusi.

Seetõttu ei vastuta TravelJigsaw Limited kõnealuste täiendavate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest. Probleemide korral võta palun ühendust vastava teenuseosutajaga.

Juhul kui broneerid lingi kaudu täiendavaid reisiteenuseid enne 24 tunni möödumist ettevõttelt TravelJigsaw Limited broneeringu kinnituse saamist, ning kui need täiendavad lisateenused moodustavad mõlema broneeringu koguväärtusest vähemalt 25%, muutuvad kõnealused reisiteenused seotud reisikorraldusteenuse osaks. Sellisel juhul peab ettevõttel TravelJigsaw Limited ELi õigusaktides ettenähud korras olema tagatis ettevõtte TravelJigsaw Limited maksejõuetuks muutumise tõttu osutamata jäänud teenuste eest ettevõttele TravelJigsaw Limited tehtud maksete tagasimaksmiseks. Palun võta teadmiseks, et asjaomase teenuseosutaja maksejõuetuse korral tagasimakseid ei tagata.

TravelJigsaw Limited on sõlminud maksejõuetusevastase kaitse kokkuleppe teenusepakkujaga Travel & General Insurance Services Limited (t&g) (registrinumber: 02527363), millele annab garantii ettevõte Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox) (registrinumber: 00070234). Ettevõtteid t&g ja Hiscox autoriseerivad ja reguleerivad Ühendkuningriigi finantsjärelevalveasutus (Financial Conduct Authority) ja usaldatavusjärelevalve asutus (Prudential Regulation Authority) (viitenumber: 113849).

Reisijad võivad võtta ühendust kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutuse nõuete abiliiniga numbril 01702 811397 (poliisi koopia on taotluse korral saadaval kindlustusvõtja kaudu) kui osapoole TravelJigsaw Limited maksejõuetuse tõttu keeldutakse reisiteenuste osutamisest.
Märkus: Kõnealune maksejõuetusevastane kaitse ei hõlma muude osapooltega kui TravelJigsaw Limited sõlmitud lepinguid, mida saab täita vaatamata osapoole TravelJigsaw Limited maksejõuetusele.
Direktiiv (EL) 2015/2302, mis on üle võetud siseriiklikku õigusesse http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.