เงื่อนไขและข้อตกลง

Rentalcars.com ได้ทำการค้าภายใต้ชื่อของ Traveljigsaw Limited โดยจดทะเบียนในประเทศอังกฤษ และเวลส์ (หมายเลข: 05179829) จดทะเบียนในที่อยู่ 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงและวิธีการใช้เว็บไซต์ ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัว และ นโยบายความปลอดภัย ประกอบกันเป็นข้อตกลงของเรากับคุณ(ผู้เช่า)สำหรับการบริการที่เราจัดหารถเช่าให้ ทั้งหมดนี้ถูกอ้างถึงเงื่อนไขของเรา เงื่อนไขเหล่านี้จะใช้กับทุกสัญญาสำหรับการจัดเตรียมการบริการของเราโดยไม่รวมข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่มีการกระทำใดของRentalcars.comที่จะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขอย่างอื่น การยอมรับการบริการต่างๆหรือการลงนามในสัญญาต่างๆให้ถือว่าเป็นหลักฐานของการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ Rentalcars.comอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นระยะๆ ขอแนะนำให้ผู้เช่าตรวจสอบเงื่อนไขจากเว็บไซต์เพื่อพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เปลี่ยนไป การเช่ารถของคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของรถเช่าที่กำหนดโดยบริษัทรถเช่าและสอดคล้องกับกฏหมายของแต่ละประเทศและหรือรัฐที่คุณทำการเช่ารถจาก อาจจะมีการใช้ข้อจำกัดส่วนบุคคลกับการเช่ารถของคุณ

เราจะทำหน้าที่จัดหารถให้ในฐานะของเราโดยตรงหรือในฐานะของตัวแทน ทั้งนี้เราจะทำหน้าที่แบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบริษัทรถเช่า

เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ใช้กับการทำการจองของคุณ(ผู้เช่า)กับเราหรือผ่านเว็บไซต์นี้ ดังนั้นคุณควรทำให้แน่ใจว่าคุณรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของมัน ทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขของเราและของผู้ประกอบการตามท้องถิ่นต่างประกอบด้วยข้อยกเว้นและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

การจองรถของคุณในเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะยอมรับเงื่อนไขของเราหรือไม่ ถ้าคุณ(ผู้เช่า)ไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขกรุณาอย่าทำการจองต่อ โดยการยืนยันว่าคุณต้องการที่จะจองรถผ่านทางเว็บไซต์นี้หมายความว่าผู้เช่าได้อ่านและเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้ามีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้เช่าไม่เข้าใจโดยถ่องแท้ หรือมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเช่ารถหรือสินค้าอื่นๆ กรุณาติดต่อเราที่โทร 001-800-442291

ยืนยันการจองและทำการชำระเงิน
ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะยืนยันการจองของคุณทันที แต่บางครั้ง เราจำเป็นต้องรอบริษัทรถเช่าให้ยืนยันว่ามีรถว่างอยู่หรือไม่เสียก่อน เราจะแจ้งคุณทันทีในกรณีดังกล่าว และยังไม่เก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ ทันทีที่บริษัทยืนยันรถที่คุณจอง เราจะแจ้งคุณและหักเงินจากบัตร

จนกว่ารถของคุณจะได้รับการยืนยัน คุณสามารถยกเลิกการชำระเงินได้ทุกเวลา เพียงคลิกที่ ‘จัดการการจอง’ ที่ด้านบนหน้าเว็บของเรา กรอกที่อยู่อีเมลและหมายเลขการจอง จากนั้นกด ‘ยกเลิกการจอง’ เราจะปล่อยวงเงินส่วนที่กันไว้ในบัตรของคุณคืน

เมื่อคุณจองรถหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งอีเมลหาคุณเพื่อยืนยันการจองภายใน 48 ชั่วโมง (หรือหากเร็วกว่านั้น อย่างน้อยภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลารับรถของคุณ) จากนั้นเราจะส่งการยืนยันการจองให้คุณ

จะยังไม่ถือว่าคุณทำสัญญาจนกว่าเราจะยืนยันการจองและเก็บเงินจากคุณ แม้ในกรณีที่คนอื่นเป็นผู้ชำระเงิน สัญญาจะถือว่าทำกับผู้ที่ทำการจอง และเราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังที่อยู่ที่ผู้จองแจ้งไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ชัดเจน ข้อตกลงทั้งหมดจะไม่อ้างถึงบุคคลที่สามใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือสิทธิตาม Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999

คุณต้องแสดงใบสำคัญการเช่า(voucher)เมื่อทำการรับรถกับบริษัทรถเช่า Rentalcars.comไม่สามารถรับผิดชอบได้ถ้าคุณถูกปฎิเสธการให้รถเพราะว่าคุณไม่สามารถแสดงใบสำคัญการเช่า(voucher)

Rentalcars.comไม่สามารถยอมรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเซ็นต์สัญญากันเองระหว่างคุณและบริษัทรถเช่าท้องถิ่น

Rentalcars.comไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อบุคคลที่ขับรถในขณะมึนเมาสุรา/ยาเสพติด จงใจสร้างความเสียหาย ขับรถออกนอกพื้นถนน หรือขับรถโดยประมาทเลินเล่อ คุณผู้เช่ารถจะต้องรับผิดชอบเต็มที่กับการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยรายการเหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด

อะไรที่รวมและไม่รวมอยู่ในราคา?
โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะ

*ในแคนนาดา การใช้รถโดยไม่จำกัดระยะทางอาจยอมรับได้ถ้าเดินทางภายในจังหวัด/รัฐที่ติดกันกับพื่นที่ที่รับรถ
#อาจมีข้อยกเว้นบางอย่าง กรุณาตรวจสอบกับศูนย์รับจอง

การผ่อนผันค่าเสียหายจากการชน
การผ่อนผันค่าเสียหายจากการชน หรือ Collision Damage Waiver (CDW) เป็นการลดภาระการที่ต้องชำระค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรถให้กับผู้เช่า โดยให้ชดใช้แค่ค่าเสียหายส่วนแรก ยกเว้นว่าผู้เช่าจงใจให้เกิดความเสียหายกับรถหรือขับรถขณะมึนเมาสุราหรือยาเสพติด การใช้รถในทางที่ห้ามใช้หรือประมาทเลินเล่อ ยกตัวอย่างเช่น ขับรถออกนอกพื้นถนนหรือให้เช่ารถต่อแก่บุคคลอื่น CDW ครอบคลุมความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายของรถ หรือชิ้นส่วนของรถและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ในจุดหมายปลายทางส่วนใหญ่กระจกหน้ารถ ยางรถยนต์ ใต้ท้องรถ การเปลี่ยนล็อค การเปลี่ยนกุญแจ และการลากจูงรถ ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายการประกันภัย อาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่รวมอยู่ด้วยและมีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัทรถเช่า ดังนั้นเราของแนะนำให้ตรวจสอบกับบริษัทรถเช่าในเวลาที่คุณทำการรับรถว่ามีอะไรไม่รวมอยู่บ้าง

การผ่อนผันการโจรกรรม
การผ่อนผันการโจรกรรม เป็นการลดภาระให้กับผู้เช่าในกรณีที่เกิดการโจรกรรมรถหรือความเสียหายที่เกิดในขณะที่มีการพยายามจะโจรกรรมรถโดยให้ชดใช้เพียงค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ทำได้ ถ้าการโจรกรรมรถเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เช่า บริษัทรถเช่าอาจจะเรียกค่าเสียหายเต็มมูลค่าของรถยนต์นั้น

หมายเหตุสำคัญ
โปรดตรวจสอบรายละเอียดการประกันภัยที่จัดเตรียมไว้โดยบริษัทรถเช่าอย่างรอบครอบ มันไม่ผิดปกติสำหรับการคุ้มครองบุคคลที่สามโดยไม่รวมผู้ร่วมเดินทางที่เป็นครอบครัว ญาติ หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านเดียวกันในประกัน คุณอาจจะซื้อประกันภัยเพิ่มเติมได้จากบริษัทรถเช่า หรือการคุ้มครองนั้นอาจจะครอบคลุมอยู่แล้วในประกันภัยการท่องเที่ยวของคุณ เพื่อให้ปราศจากความกังวลใจRentalcars.comขอแนะนำให้คุณ(ผู้เช่า)สร้างความคุ้นเคยให้ตนเองในการจัดการเกี่ยวกับการเช่าและถ้าจำเป็นควรซื้อประกันภัยเพิ่มเติมให้ครอบคลุมคู่สมรสบุตรธิดาและญาติสนิทที่จะเดินทางไปกับคุณในรถ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ทางเลือกการประกันนี้อาจจะมีการครอบคลุมอยู่แล้วในประกันภัยการท่องเที่ยว(กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)ถ้าคุณต้องการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุณสามารถซื้อได้ในท้องถิ่นที่คุณรับรถเช่าของคุณ

ความคุ้มครองของRentalcars.com
ณ เคาน์เตอร์รับรถ ทางบริษัทรถเช่าจะมีการเรียกเก็บค่ามัดจำรถเพื่อป้องกันความเสียหายในกรณีรถเช่าเกิดเหตุ แต่หากท่านซื้อความคุ้มครองตัวใดตัวหนึ่งของเราก่อนที่จะรับรถออกไป เราจะลดความรับผิดชอบ(ทำการคืนเงิน)ในส่วนที่ทางบริษัทรถเช่าระงับวงเงินของท่านไว้ให้ แต่ไม่ทุกกรณีโดยอ้างอิงจากเงื่อนไขและข้อตกลง
เรามีข้อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครองครบวงจรและคุ้มครองแบบเลือกส่วนสำหรับลูกค้าที่ทำการจองใหม่ ทั้งสองผลิตภัณฑ์ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเช่าทั้งความเสียหายภายนอกและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ รวมถึงตัวรถ หลังคา ช่วงล่าง กระจกหน้ารถ กระจกรถ กระจกเงา ล้อ ยาง ฝาดุมล้อ เครื่องยนต์ คลัตช์ แบตเตอรี่ และล็อค
สิ่งที่การคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบและ Top-up Protection ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม:

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการเคลื่อนย้าย (สำหรับการสูญเสียเวลาในขณะที่รถะถูกซ่อมแซมและไม่สามารถให้เช่าได้)
 • ค่าธรรมเนียมให้ความช่วยเหลือบนท้องถนนหากเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการล็อคตัวเองจากรถเช่าหรือการสูญหายของกุญแจ
 • จำนวนเงินค่าใช้จ่าย ที่บริษัทรถเช่าเรียกเก็บ เป็นผลจากการการโจรกรรมรถ
 • ค่าธรรมเนียมการบริหารงานใดๆ ของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บันทึกเพิ่มเติม: Top-up Protection เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายให้กับลูกค้าที่เช่ารถที่มีแพ็คเกจค่าเสียหายส่วนแรกเป็นศูนย์ เพื่อคุ้มครองส่วนยกเว้นจากประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก(CDW) เช่น ยาง กระจก หลังคา ใต้ท้องรถ เป็นต้น
สิ่งที่ความคุ้มครองของเรา ไม่ คุ้มครอง:
 • ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดหรือความเสียหายให้กับการตกแต่งภายในของรถ (ยกเว้นกรณีที่เกิดจากการชน)
 • เกิดความเสียหายต่อ / การสูญหายของที่นั่งเด็ก อุปกรณ์ GPS หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
 • การซ่อมแซม, บริการช่วยเหลือบนท้องถนน หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อตกลงจากบริษัทรถเช่า
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากผู้ขับขี่ทำผิดข้อตกลงของการเช่า เช่น ขับรถด้วยความประมาท ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดขณะขับรถหรือเติมน้ำมันผิดประเภท
เราขอยกเลิกประกันแบบคืนเงินส่วนเกิน และคุ้มครองความเสียหายสำหรับลูกค้าที่ทำการจองใหม่ แต่ผู้ที่ซื้อการคุ้มครองเหล่านี้แล้วยังสามารถเคลมได้ตามเดิม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่ครอบคลุมโดย CDW (ประกันอุบัติเหตุแบบจำกัดความรับผิดชอบ) เท่านั้น (ตามรายละเอียดที่บริษัทรถเช่าแจ้งเมื่อรับรถ)

 

เคลมความคุ้มครองจากRentalcars.com
ในการเคลม ความคุ้มครองจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าภายใน 28 วันหลังจากส่งคืนรถ สิ่งที่คุณต้องเตรียมคือ:

 • เอกสารรับและส่งคืนรถ ที่แสดงความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่ที่ถูกเรียกเก็บเงินจากบริษัทรถเช่า
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าซ่อมรถจากบริษัทรถเช่า
 • หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้โดยตัดเงินเป็นค่าซ่อมรถจากบริษัทรถเช่า
 • เอกสารรายงานอุบัติเหตุ/ความเสียหายจากบริษัทรถเช่า
 • ใบแจ้งความ ถ้ามี

เราจะจ่ายเงินคืนภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารทั้งหมดที่ต้องการ

ในกรณีที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เราต้องมีเอกสารจากบริษัทรถเช่าที่แจ้งว่าได้มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องจริง(และมีการตั้งข้อหาทางกฏหมาย) ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อได้

เงินเคลมทั้งหมดจะคืนเข้าบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้จองรถกับ Rentalcars.com (ไม่จำเป็นต้องเป็นบัตรเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เคานืเตอร์รับรถ)

ค่าประกันในท้องถิ่นและน้ำมัน
บริษัทรถเช่าแทบทั้งหมดต้องการให้วางประกันเมื่อตอนที่รับรถเช่าเพื่อใช้ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นในระหว่างการเช่า เช่นค่าน้ำมันส่วนเกิน ค่าประกันความเสียหายส่วนแรก และอื่นๆ ในแทบทุกกรณีผู้ขับรถหลักจะต้องเตรียมบัตรเครดิตจากสถาบันหลักๆในชื่อของตนไว้เพื่อการวางประกัน(กรุณาเช็คกับศูนย์การจองของเรา) ถ้าคุณส่งคืนรถและของเช่าอื่นๆในสภาพเดียวกันกับตอนที่คุณได้รับรถไปและการใช้น้ำมันเป็นไปตามนโยบายด้านน้ำมัน คุณจะได้รับเงินประกันคืนในตอนที่คุณทำการส่งคืนรถทันที โปรดทราบว่าในบางท้องถิ่นบริษัทรถเช่าบางแห่งมีนโยบายด้านน้ำมันที่ว่าคุณต้องจ่ายค่าน้ำมันเต็มถังแรกกับบริษัทรถเช่าและคืนรถด้วยถังน้ำมันเปล่า(ใช้น้ำมันให้หมด)ในกรณีนี้จะไม่มีการคืนเงินค่าน้ำมันที่ไม่ได้ใช้ให้คุณ

ค่าบริการนอกเวลาทำการ
ในเกือบทุกสนามบิน เที่ยวบินและการบริการรถจะเกิดขึ้นนอกเวลาทำการปกติ อย่างไรก็ดีอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นสำหรับการบริการนอกเวลาทำการซึ่งจะต้องจ่ายให้กับบริษัทรถเช่าที่นั่น เราจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายการรับรถเพิ่มเติมเกิดขึ้นหรือไม่ในตอนที่ทำการจอง ในบางกรณีที่เที่ยวบินเกิดการล่าช้าทำให้การรับรถเกิดขึ้นนอกเวลาทำการ ถ้าบริษัทรถเช่ามีบริการนอกเวลาทำการคุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่บริษัทรถเช่านั้น Rentalcars.comไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบเพิ่มเติมถ้าที่ท้องถิ่นนั้นๆไม่มีการบริการนอกเวลาทำการ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณ(ผู้เช่า)ทำการประกันภัยการท่องเที่ยวต่างหาก

ข้อจำกัดด้านอายุขั้นต่ำ/สูงสุด
ในหลายๆจุดหมายปลายทางผู้ที่จะเช่ารถต้องมีอายุ 21ปีขึ้นไป ในบางประเทศ และบริษัทตัวแทนเช่ารถบางรายจะคิดค่าเช่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับที่มีอายุน้อยกว่า 25ปี และผู้ขับที่มีอายุมากกว่า 65ปี ฉะนั้นเมื่อท่านควรแจ้งอายุที่ถูกต้องของผู้ขับ เมื่อทำการจองเราจะสามารถแจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นให้ท่านได้ กรุณาตรวจสอบ และอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง ในเรื่องของข้อกำหนดอายุของผู้ขับ ในบางสถานที่จะมีการกำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ขับให้สูงขึ้นสำหรับรถขนาดใหญ่ กรุณาตรวจสอบกับศูนย์การจองของเราถ้าท่าน หรือตัวผู้เช่าเองมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

การเพิ่มจำนวนผู้ขับรถ
การเพิ่มจำนวนผู้ขับรถอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางพื้นที่โดยจ่ายให้กับท้องถิ่นนั้นๆ (เว้นแต่ได้ระบุไว้ในใบสำคัญการเช่า(Voucher)ของRentalcars.com) กรุณาตรวจสอบกับศูนย์การจอง

ระยะเวลาการเช่า/การคำนวนค่าเช่ารายวัน
ระยะเวลาการเช่าถูกคำนวนเป็นราย 24ชม. การขยายเวลาเช่าการคืนรถที่เกิดขึ้นหลังจากการรับรถไปแล้วจะถูกคิดค่าเช่าและจัดหารถเช่าโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นนั้น โดยคิดราคาปกติเป็นรายวัน(ซึ่งคาดว่าจะมีราคาที่สูงกว่าเรา)

การส่งรถคืนก่อนเวลา/การขยายเวลาเช่ารถ
ระยะเวลาการเช่าเริ่มและสิ้นสุดตามวันและเวลาการรับและส่งรถที่ระบุอยู่บนใบสำคัญการเช่า(Voucher)ของคุณ ราคาที่ได้รับการยืนยันตอนที่ทำการจองได้ถูกคำนวนเป็นราย 24ชม. ถ้าคุณ(ผู้เช่า)ต้องการจะขยายเวลาการเช่าหลังจากที่ได้รับรถไปแล้วหรือส่งคืนรถหลังจากวันที่เวลาที่ระบุบนใบสำคัญการเช่า(Voucher) คุณจะต้องติดต่อขอขยายเวลาเช่ากับบริษัทรถเช่ารถโดยตรงและค่าเช่ารถจะเป็นราคาค่าเช่ารายวันของท้องถิ่นนั้นซึ่งอาจจะสูงกว่าค่าเช่าที่คุณได้ตกลงกับเราตอนจองรถ สำหรับการคืนรถก่อนเวลานั้นเราต้องขออภัยที่เราไม่สามารถคืนค่าเช่าส่วนต่างให้ได้

เดินทางขาเดียว
การเช่ารถขาเดียวต้องได้รับการยืนยันล่วงหน้าและอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการส่ง-รับที่จ่ายให้กับบริษัทรถเช่า เราจะแจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณกับคุณ(ผู้เช่า)หลังจากที่เราได้รับการขอจองจากคุณและได้รับการยืนยันจากบริษัทรถเช่าในการเช่ารถขาเดียว

ที่นั่งสำหรับเด็กเล็กและความต้องการพิเศษ
ที่นั่งสำหรับเด็กและชั้นว่างบนหลังคา(ไม่มีบริการสำหรับรถบางรุ่น)และของเพิ่มเติมอื่นๆสามารถจัดให้ได้ตามคำขอในสถานที่ส่วนมากแต่ว่าเราไม่สามารถรับประกันว่าจะจัดให้ได้ตามกฎหมายในแทบทุกรัฐของสหรัฐอเมริกาถ้ามีเด็กเล็กเดินทางด้วยคุณต้องร้องขอที่นั่งเด็กเล็กกรุณาทราบว่าเข็มขัดนิรภัยสำหรับที่นั่งด้านหลังอาจจะไม่มีในรถทุกคันกรุณาตรวจสอบกับทีมงานจองของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้าคุณต้องการพวกมันกรุณาแจ้งในขณะที่ทำการจองรถ

ค่าใช้จ่ายในการบริการรับและส่งรถ
อาจจะมีค่าใช้จ่ายจากการบริการรับและส่งรถเกิดขึ้น (โดยบริษัทรถเช่า)นอกเวลาทำการถึงแม้ว่าการรับรถล่าช้าเกิดขึ้นเพราะเที่ยวบินล่าช้าในสถานที่ส่วนใหญ่บริษัทรถเช่าจะเสนอบริการส่งและรับรถคืนให้ถึงที่พักอย่างไรก็ตามอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านต้องแจ้งที่อยู่และเวลาการนำส่งในขณะที่ทำการจองโปรดทราบว่าการส่งรถให้ไม่สามารถทำได้ถ้าที่อยู่ที่ให้มาเป็นที่อยู่ส่วนบุคคล

อาณาเขตการขับรถ
อาจจะมีข้อจำกัดในการขับรถข้ามประเทศหรือชายแดน ดังนั้นโปรดแจ้งศูนย์การจองในขณะที่ท่านทำการจองว่าคุณ(ผู้เช่า)ตั้งใจจะเดินทางด้วยรถไปยังประเทศอื่น อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการเดินทางไปบางประเทศ ข้อจำกัดอาจจะใช้กับประเทศออสเตรเลียและถิ่นทุรกันดาร กรุณาตรวจสอบกับศูนย์การจองของเรา

ถ้าคุณ(ผู้เช่า)ต้องการทำการแก้ไขการจองของคุณ
ข้อตกลงและเงื่อนไขแตกต่างกันในแต่ล่ะผู้ประกอบการ กรุณาอ้างอิงกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎผ่านขั้นตอนการจอง

เพื่อทำการยกเลิกการจองของคุณ กรุณาโทรหาทีมงานของเราที่ 001-800-12-066-5307 โดยเตรียมชื่อและหมายเลขอ้างอิงให้พร้อม แล้วเราจะติดต่อกับบริษัทรถเช่าต่อไป

ถ้าเราทำการแก้ไขการจองของคุณ
ในบางครั้งคราวมันอาจจำเป็นต้องแก้ไขการจองของคุณ(หลังจากที่ได้ยินยอมแล้ว)โดยเราหรือโดยบริษัทรถเช่า ในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณ(ผู้เช่า)รถทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะถึงเวลาเช่า ถ้าการขอเปลี่ยนนี้ท่านไม่สามารถยอมรับได้ เราจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวน อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าวเราไม่สามารถรับผิดชอบเพิ่มเติมในประเด็นที่เกิดความเสียหายทางตรงและทางอ้อมต่อคุณจากผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น

การเตรียมเอกสาร
ใบสำคัญการเช่า(voucher)ของคุณจะถูกส่งออกภายใน 48ชม.หลังจากที่เราได้รับการขอจองจากคุณถ้าเราได้รับรายละเอียดทั้งหมดของการมาถึงเช่น หมายเลขเที่ยวบินและเวลามาถึงหรือที่อยู่ท้องถิ่นและหมายเลขโทรศัพท์ โปรดทราบว่ารถบางประเภทที่ “ต้องส่งคำขอ” ต้องใช้เวลาในการยืนยันและแจ้งให้ผู้เช่าทราบนานกว่าปกติ Rentalcars.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าเช่าที่ทางท้องถิ่นคิดหรือการปฎิเสธการให้รถ ถ้าคุณไม่สามารถแสดงใบสำคัญการจองในขณะรับรถจากบริษัทรถเช่า กรุณาเดินทางพร้อมใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุและหนังสือเดินทาง(ถ้าต้องใช้)โปรดตรวจสอบกับศูนย์การจองว่ามีเอกสารอย่างอื่นที่ต้องแสดงอีกหรือไม่

ใบอนุญาตขับขี่รถ
ผู้ขับขี่จะต้องแสดงใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ และถือมามากกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ใบแรกที่ได้รับ (2 ปีในบางแห่ง, ซึ่งรายละเอียดนี้จะแสดงอยู่ในผลการค้นหาการเช่า). สำหรับชาวต่างชาติต้องใช้ใบขับขี่ทั้งสองส่วน (กระดาษและบัตรพลาสติก) ทีมงานการจองของเราสามารถให้คำแนะนำท่านได้เมื่อทำการจอง; Rentalcars.com มีสิทธิที่จะไม่ทำการจองให้ท่านได้ในกรณีที่การเช่าฝ่าฝืนเงื่อนไขการจองของเรา ผู้ขับทุกท่านจะต้องพกใบขับขี่ตลอดระยะเวลาที่ขับรถ เผื่อทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเรียกดู หากท่านถูกปฏิเสธในการรับรถ เนื่องจากการไม่นำเอกสารทั้งหมดไปรับรถ หรือนำเอกสารไปไม่ครบถ้วน ทาง Rentalcars.com ไม่สามารถทำการคืนเงินให้ท่านได้ ในกรณีที่ท่านใช้ใบขับขี่สากลในการขับขี่ ท่านจะต้องนำไปขับขี่ท้องถิ่นของท่านไปรับรถด้วย ฉะนั้นต้องใช้ทั้ง 2 ใบ (ในชื่อของตนเองเท่านั้น รวมทั้งบัตรเครดิตที่ใช้ตอนไปรับรถด้วย ใช้บัตรของท่านอื่นไม่ได้)

ข้อมูลล่าสุดของใบขับขี่สหราชอาณาจักร: ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2015 เป็นต้นไปคุณอาจต้องใช้เอกสารอื่นๆเพิ่มเติมในการรับรถ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทของรถและความจุ
เราได้ทำประกันให้เท่าผู้โดยสารเท่ากับจำนวนที่นั่งสูงสุดที่รถแต่ล่ะประเภทสามารถให้โดยสารได้ตามปกติ Rentalcars.comจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ใช่รถโดยสารและบรรทุกกระเป๋าในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางกรุณาอ้างอิงถึงเว็บไซต์ของRentalcars.comสำหรับจำนวนที่นั่งผู้โดยสารโดยประมาณของรถแต่ล่ะประเภท Rentalcars.comไม่สามารถรับผิดชอบหากในขณะรับรถบริษัทรถเช่าปฎิเสธการให้เช่าเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารมีมากกว่าจำนวนที่นั่งโดยสาร

Rentalcars.comไม่สามารถรับประกันโดยเฉพาะเจาะจงถึงชนิดและรุ่นของรถได้ รถที่แสดงบนใบสำคัญการเช่า(Voucher)เป็นแค่แนวทางเท่านั้น และอาจจะให้รถทดแทนเป็นทางเลือกชนิดเดียวกันหรืออัพเกรดรถให้ .

การจัดหารถ
บริษัทรถเช่าสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้เช่ารถแก่ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะขับหรือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ Rentalcars.comจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหารถเช่าไม่สำเร็จ และไมมีการคืนเงิน ชดเชยเงิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คุณ(ผู้เช่า)อาจจะต้องจ่าย

การร้องเรียน
ถ้าผู้เช่าไม่พึงพอใจในทางใดก็ตามต่อมาตรฐานของรถยนต์ในตอนที่ทำการรับรถ กรุณาแจ้งให้บริษัทรถเช่าทราบ มันเป็นเรื่องยากสำหรับRentalcars.comที่จะประเมินการร้องเรียนต่างๆในเรื่องของมาตรฐานรถยนต์ของคุณ ถ้าการร้องเรียนไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาของการเช่า ถ้าผู้เช่าไม่พอใจในทางใดก็ตามกรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 3เดือนหลังจากการส่งคืนรถ
เราทราบดีว่าในแต่ละเทศกาลพิเศษ คุณอาจรู้สึกว่าข้อร้ิองเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความพึงพอใจในวิธีที่เราดำเนินการกับคำร้องเรียนของคุณ คุณสามารถอ้างอิงข้อร้องเรียนของคุณไปที่ผู้ให้บริการการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) โดยบริษัท Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการไกล่เกลี่ยทางแพ่ง (Civil Mediation Council) และมีรายชื่ออยู่บนไดเรกทอรีออนไลน์ของกระทรวงยุติธรรมของผู้ให้บริการด้านการไกล่เกลี่ย ในขณะที่เรามีจุดมุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในทั้งหมดของเรา เราไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องส่งเรื่องไปตามขั้นตอนการปฏิบัติของ ADR ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการ ADR ที่เป็นอิสระใดๆ คุณอาจใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของคุณ ซึ่งสามารถค้นหาแพลตฟอร์มนี้ได้ที่ http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ปัญหาด้านเครื่องยนต์/อุบัติเหตุ
ในกรณีที่เครื่องยนต์มีปัญหาหรือรถเสียผู้เช่าต้องโทรหาบริษัทรถเช่าในทันที บริษัทรถเช่าจะต้องให้อนุญาตในการซ้อมหรือทดแทนรถ ถ้าผู้เช่ามีส่วนเกี่ยวข้องในอุบัติเหตุผู้เช่าจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทรถเช่า เก็บสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องกรอก เพราะผู้เช่าอาจมีความจำเป็นต้องใช้ในการเคลมประกันภัย

การเช่ารถต่างๆอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทรถเช่าและสอดคล้องกับกฏหมายของประเทศและหรือรัฐที่ทำการเช่ารถจาก ดังนั้นผู้เช่าจะอยู่ภายใต้ทั้งเงื่อนไขของเราและของบริษัทรถเช่า Rentalcars.comไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือรับภาระในประเด็นความสูญเสีย เสียหาย แก้ไข ล่าช้า หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจราจล ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม รวมถึงข้อพิพาททางการควบคุมการจราจลทางอากาศ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ภัยนิวเคลียร์ เพลิงไหม้ หรือสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์ ปัญหาทางด้านเทคนิคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของระบบขนส่ง การปิดหรือการแออัดของสนามบินหรือท่าเรือ การยกเลิกตารางการบิน หรือปัญหาการเงินล้มเหลวของสายการบิน

ข้อมูลทั่วไปและข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎอยู่มีความถูกต้อง ณ เวลาที่ประกาศ

เงื่อนไขของสัญญากับRentalcars.com
เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ต้องการเช่าจะต้องเข้าใจว่าอย่างไรและเมื่อไรที่สัญญาจะถูกทำขึ้น ขั้นตอนทางเทคนิคต้องการให้สัญญาฉบับหนึ่งถูกทำขึ้นตามนี้:

เมื่อเราเสนอราคาทางโทรศัพท์หรือเสนอการบริการในเว็บไซต์ของเราเราขอเชิญผู้จะเช่าทำการเสนอที่จะซื้อจะไม่ถือว่ามีการเสนอที่จะซื้อจนกว่าคุณจะพูดว่าหรือคลิ๊กที่"จองทันที"

ทันที่ที่คุณหรือผู้เช่าคลิ๊กหรือพูดออกมาว่า“จองทันที” นั้นถือว่าเป็นทำการเสนอที่จะซื้อการบริการจากRentalcars.com จากนั้นRentalcars.comก็จะยอมรับการเสนอนี้เมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนหรือได้ส่งใบสำคัญการเช่า(voucher)ให้ผู้เช่า การจัดเตรียมนี้ทำกับผู้ให้บริการรถเช่าและRentalcars.comทำหน้าที่เป็นตัวแทน การยอมรับข้อเสนอของคุณทำโดยRentalcars.comซึ่งมีฐานะตัวแทนทำการแทนบริษัทรถเช่า

Rentalcars.comรับผิดชอบต่อความเสียหายของผู้เช่าที่ได้รับผลจากการที่Rentalcars.comผิดสัญญา ถ้าความเสียหายเหล่านั้นเป็นผลลัพธ์ของการผิดสัญญาของRentalcars.comที่เป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ล่วงหน้า ความเสียหายเป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าเมื่อมันสามารถสังเกตเห็นได้จากทั้งผู้เช่าและRentalcars.comในขณะที่ทำสัญญากัน Rentalcars.comไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากผลกระทบข้างเคียงจากความเสียสูญเสียหรือเสียหายหลักที่ไม่อาจเห็นได้ล่วงหน้าทั้งจากผู้เช่าและจากRentalcars.com หรือรับภาระอย่างไม่มีขอบเขตต่อความสูญเสียของผลกำไรหรือโอกาส ความสูญเสียค่านิยม หรือผลลัพธ์ของความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

Rentalcars.comจะไม่รับผิดชอบต่อตนเองหรือผ่านตัวแทนผ่านบริษัทรถเช่าสำหรับความล้มเหลวที่จะปฎิบัติงานหรือล่าช้าในการปฎิบัติงานของสัญญาผูกมัดภายใต้การจองนี้ ต่อใบสำคัญการเช่า(voucher) การจอง การเช่า หรือข้อตกลงและเงื่อนไข หรือถ้าการปฏิบัติงานถึงทำให้ล่าช้า ขัดขวางกีดกัน หรือกีดขวางจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งการแสดงออกควรจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกินกว่าการควบคุมที่เหมาะสมของผู้เกี่ยวข้องในคำถาม ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยยาวนานต่อเนื่องมากกว่า 14วันRentalcars.comอาจจะยกเลิกการจองหรือเช่านี้โดยให้เวลา 14วัน ส่งไปถึงที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ดั่งเดิมและคืนเงินทั้งหมดที่จ่ายให้เราก่อนที่จะเกิดเหตุสุดวิสัย

Rentalcars.comขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองเมื่อมีสภาวะบางอย่างทันที่ที่ทราบ ตัวอย่างเช่นการล้มละลายของบริษัทรถเช่า ในทุกสภาวะเหตุการณ์Rentalcars.comจะใช้ความพยายามอย่างมีเหตุผลในการหาทางเลือกในการจัดหารถ แต่ในช่วงเวลาที่มีความต้องการรถสูงมากเราอาจจะจัดหารถให้ไม่ได้ กรณีที่ลูกค้าได้ชำระค่าเช่าล่วงหน้าแบบเต็มจำนวนและRentalcars.comแจ้งยกเลิกให้ลูกค้าทราบมากกว่าหรือเท่ากับ 48ชม.ก่อนการรับรถลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ในบางกรณีซึ่งอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนักที่Rentalcars.comแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 48ชม.ก่อนการรับรถ เราจะจ่ายคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนที่รับมาและครอบคลุมความเสียหายซึ่งสามารถมองเห็นได้ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากผลที่Rentalcars.comผิดสัญญา กรณีที่ลูกค้าได้ชำระเพียงค่ามัดจำในการจองและRentalcars.comได้แจ้งให้ลูกค้าทราบมากกว่าหรือเท่ากับ 7วันก่อนการรับรถ ลูกค้าจะได้รับคืนเงินที่ได้จ่ายให้เราเต็มจำนวน กรณีที่Rentalcars.comแจ้งให้ลูกค้าที่จ่ายเพียงแค่ค่ามัดจำในการจองทราบการยกเลิกภายใน 7วันก่อนการรับระ Rentalcars.comจะคืนเงินที่ได้รับมาแล้วเต็มจำนวนและครอบคลุมความเสียหายซึ่งสามารถมองเห็นได้ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากผลที่Rentalcars.comผิดสัญญา

กรุณาตรวจสอบข้อตกลงการใช้ของเว็บไซต์สำหรับการปฏิบัติตามการปกป้องผู้บริโภค(การขายทางไกล-Distance Selling)กฎข้อบังคับ 2000 (the "Regulations") โปรดทราบว่าแค่เพียงส่วนของกฎข้อบังคับที่ใช้กับการจัดเตรียมการให้บริการรถเช่า

ความคิดเห็นของลูกค้า
ความคิดเห็นที่ได้แสดงเสร็จเรียบร้อยจะถูกนำเสนอบนเว็ปไซต์ของเรา เพื่อที่จะดำเนินการแจ้งลูกค้าถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ และคุณภาพของบริษัทตัวแทนรถเช่า บนเว็ปไซต์ของเรา, social media ,จดหมายข่าวสารต่างๆ, ข้อเสนอพิเศษ, แอฟลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางต่างๆที่Rentalcars.com เช่า, เป็นเจ้าของ, หรือควบคุม Rentalcars.comของสงวนลิขสิทธ์ ที่จะแก้ไข หรือ ลบความคิดเห็นตามความเหมาะสม

ความคิดเห็นเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ของลูกค้าRentalcars.com จากท่านที่ได้ดำเนินการลงความคิดเห็น หลังจากที่ได้รับการบริการจากเรา บางความคิดเห็นอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Rentalcars.com

พวกข้อตกลงเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษที่ซึ่งศาลมีอำนาจตัดสินคดีแต่ผู้เดียว