Общи Условия

Rentalcars.com е търговско наименование на TravelJigsaw Limited, която е регистрирана в Англия и Уелс (номер: 05179829) на адрес 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Тези Общи условия, заедно с Общите условия за използването на Уебсайта, Политиката относно защитата на личните данни и сигурността представляват нашето споразумение с наемодателя, за услугите, които предоставяме по уреждането на наема на превозни средства. Взети заедно посочените документи се наричат Условия. Те се прилагат за всички договори за предоставяне на услугите ни и изключват прилагането на други Общи Условия. Друго поведение от страна на Rentalcars.com няма да се счита за приемане на алтернативни условия. Приемането на услугите или подписа върху споразуменията ще се считат убедително доказателство за приемането на Условията. Rentalcars.com има правото да прави периодични промени в тях, а наемателят/клиентът трябва да ги преглежда също периодично, за да се информира за всички промени, които се отнасят до него. Наемането е обект на Общите условия на Доставчика, които са в съответствие със законите на държавата и/или региона, където се получава колата. Могат да се прилагат и индивидуални ограничения по отношение на вашия наем.

Вие ще получите превозното средство пряко или непряко от нас, като в този случай ние действаме в качеството си на агент. Това зависи от договорните ни отношения с местния Доставчик.

Тези Общи Условия се прилагат за всички резервации, които се правят от клиента посредством нашия Уебсайт. В интерес на наемателя и негова отговорност е да се запознае със съдържанието на комплекта от документи. Нашите Общи условия и Уловията на местните Доставчици на превозни средства съдържат изключения и ограничения на отговорността.

Резервирането посредством този Уебсайт е при условие, че наемателят приема нашите Условия. В случай на несъгласие с която и да е част от тях, клиентът не трябва да продържи с резервацията. Когато прави резервация на автомобил посредством този Уебсайт, наемателят/клиентът на превозното средство трябва да посочи, че се е запознал, разбира и приема Условията. Ако клиентът не разбира напълно съдържанието на документите, или възникнат въпроси относно наемането на превозното средство или получаването на допълнителен продукт или услуга, той може да се свърже с компанията на тел. 02 448 6384, за да получи повече информация.

Потвърждаване на резервацията Ви и получаване на плащането
В повечето случаи ще потвърдим резервацията Ви незабавно. Понякога обаче се налага да се изчака фирмата за коли под наем да потвърди, че има налична кола. Ще Ви кажем веднага, ако това се случи, като временно ще блокираме парите по картата за плащането. Веднага щом потвърдят колата Ви, ще Ви известим и ще усвоим парите от картата Ви.

До потвърждението за колата Ви можете да "анулирате" плащането по всяко време. Просто натиснете "Управление на резервации" в горната част на сайта, въведете своя имейл и номера на резервацията, след което натиснете "Отмяна на резервация". Ще деблокираме парите по картата Ви.

Много рядко се случва дадена фирма да не може да потвърди наличността на кола. Ако се получи така, ние ще Ви кажем и ще деблокираме парите по картата Ви.

Когато резервирате кола или друга услуга от нашия сайт, ще Ви изпратим имейл за потвърждение на наличността в срок от 48 часа (или, ако е по-рано, минимум 24 часа преди Вашия час на вземане). След това ще Ви изпратим потвърждение на резервацията.

Няма да сте в договорни отношения, преди да сме потвърдили резервацията Ви и да сме усвоили плащането. Дори ако плаща някой друг, договорът ще бъде с лицето, което е направило резервацията, като ще изплащаме цялата кореспонденция на адреса, предоставен от това лице. За избягване на съмнения нищо в настоящите Условия не дава право на никоя трета страна да получи каквато и да е облага или права по силата на Закона за договорите (Права на трети страни) от 1999 г.

Ваучерът-потвърждение трябва да бъде предоставен на Доставчика при получаване на превозното средство. Rentalcars.com няма да бъде държана отговорна за отказано предаване на превозно средство от страна на Доставчика, ако ваучерът не е предоставен.

Rentalcars.com няма да бъде държана отговорна за разходи и такси, произтичащи от документация, подписана и приета на място при Доставчика.

Rentalcars.com няма да бъде отговорна за шофьори, управляващи превозното средство под влиянието на алкохол, медикаменти или наркотици, при причиняване на преднамерени щети, каране извън пътя (off road) или без необходимото внимание и грижа. Наемателят поема пълна отговорност по отношение за подобни претенции. Този списък не е изчерпателен.

Какво се включва/изключва от наемната цена?
Моля запознайте се със специфичните Общи Условия
*В Канада неограниченият пробег е възможен за пътувания в рамките на близки провинции.

* Изключения могат да са приложими в определени ситуации, моля направете справка като се свържете с Отдел Резервации.

Застраховка Автокаско
Застраховка Автокаско намалява отговорността на наемателя за заплащането на всички разходи за щети до размера на франшизата, ако това е приложимо, освен ако наемателят не е причинил щетите предумишлено, под влиянието на алкохол, медикаменти или наркотици, или ако е използвал превозното средство по забранен или небрежен начин, например извън основните пътища /off roads/ или като го е предоставил на други лица. Застраховка Автокаско покрива отговорността за щети върху превозното средство, негови части и аксесоари. Обикновено предни стъкла, гуми, шасита, смяна на ключалки, изваждане на нови ключове и такси за теглене не се покриват от застраховката. Могат да бъдат приложими и други изключения. Те варират от Доставчик на Доставчик. Компанията препоръчва да направите справка при получаване на колата за специфични изключения, ако има такива.

Застраховка срещу кражба
Застраховката срещу кражба намалява отговорността на наемателя при кражба или щети причинени в резултат на кражбата или опита за кражба на автомобила до размера на франшизата. Небрежност свързана с кражбата на превозното средство може да доведе до пълното заплащане на стойността на автомобила.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Моля проверете внимателно условията на застраховката, предоставена от Доставчика на превозното средство. Често се случва предоставеното покритие да изключва роднини по кръвна линия, близки членове на семейството или на същото домакинство, които пътуват с наемателя в наетото превозно средство. Обикновено покритие за тези лица може да бъде закупено от местния Доставчик, или може вече да е било включено в застраховката за вашата почивка. Rentalcars.com препоръчва на наемателя да се запознае с покритието, предоставено с всяка кола и, когато е необходимо, да закупи допълнителен застрахователен продукт за вашия партньор, деца или близки роднини, които ще пътуват с вас.

Лична застраховка Злополука
Тази незадължителна застраховка може да бъде част от покритието закупено за почивката ви (направете справка преди пътуването). Ако наемателят се нуждае от Лична Застраховка Злополука тя може да бъде закупена на място, при получаването на автомобила.

Rentalcars.com Продукти за възстановяване на застрахователната франшиза
Когато наемате колата, доставчикът ще изисква да оставите депозит в случай, че върху колата бъдат нанесени щети по време на вашият наем. Ако закупите един от нашите продукти за Възтановяване на франшизата преди да вземете колата под наем, ние ще отменим вашата отговорност (и възстановим) всякакви таксувания и удържания от вашият депозит/франшиза, при спазване на описаните условия.
Нашите Пълна защита и Допълнително покритие продуктите ни за защита се предоставят на клиенти с нови резервации. Всичките два продукта, ще покрият таксувания от повреда на купето на наетия автомобил или механичните елементи, включително каросерия, покрив, шаси, предно стъкло, прозорци, огледала, колела, гуми, тасове, двигател, съединител, акумолатор и ключалки.
В допълнение, Пълната защита и Допълнителното покритие ще покрият:

 • ‘имобилизационни’ такси (доставчикът губи приход докато колата бъде поправена и не може да бъде отдавана под наем)
 • такси за пътна помощ в случай, на инцидент или повреда на колата
 • такси , ако се заключите извън колата или при загуба на ключове
 • всяка сума, която доставчикът изиска по Защита срещу Кражба застрахователна полица
 • административни такси свързани с изброените по-горе точки.
Забележка: Допълнителното покритие се предлага на клиенти наемащи коли с нулева франшиза Възстановяване на Застрахователна Франшиза (ВЗФ) застрахователна полица.
Нашите продукти за защита няма да покрият:
 • такси за почистване
 • повреди по интериора, овен ако не са причинени от сблъсък
 • увреждане / загуба детско столче, навигационна система или други ‘допълнителни екстри’
 • такси за поправки или други услуги, които не са одобрени от доставчикът
 • разходи, направени при обстоятелства, които нарушават условията на договора за наем (например- невнимание или опасно шофиране, зареждане с грешно гориво или шофиране под влияние на наркотици или алкохол).
Нашата Възтановяване на Застрахователната Франшиза и Защита от повреда не се предлага повече на клиенти правещи нови резервации, но ние ще уважим искания от клиентите закупили вече тази защита. Този продукт ще покрие щети по части покривани от Възстановяване на Застрахователната Франшиза ВЗФ (както е описано подробно от доставчикът при наемът).

 

"Пълна защита" от RentalCover
Ако закупите "Пълна защита", RentalCover.com ще Ви изпрати по имейл документацията по полицата Моля свържете се директно с RentalCover.com, ако желаете да Ви изпратят имейла още веднъж или да получите разпечатано копие по пощата.

Подаване на иск към Rentalcars.com за възстановяване на застрахователната франшиза
За да подадете иск за възстановяване на застрахователната франшиза , моля свържете се с отдел Обслужване на Клиенти до 28 дни след като върнете автомобила. Ще са ви необходими:

 • Приемо-предавателния протокол за вашия автомобил, който ясно показва сумата таксувана от компанията за нанесената щета.
 • Доказателство за сумата за ремонта от компанията за коли под наем.
 • Доказателство за суми изтеглени от вашата карта от компанията за коли под наем.
 • Протокол за инцидента издаден от компанията за коли под наем.
 • Протокол от полицията, при необходимост.

Стремим се да направим плащането до 7 дни след получаване на всички необходими документи.

В случаи в които трето лице е замесено в инцидента, изискваме потвърждение от компанията за коли под наем, което да доказва че отговорноста за инцидента е определена (и всякакви съдебни дела разрешени) преди да можем да изпълним иска.

Всички плащания ще бъдат направени към картата използвана при покупката на протекцията от Rentalcars.com (не е задължително това да е същата карта използвана за плащане при доставчика.

Таксата за обслужване извън обичайното работно време на Доставчика
В повечето летищни места за наемане на автомобили, полетите се посрещани и превозните средства се предоставят и извън нормалното работно време, но срещу допълнителна такса за услугата, която се плаща на място на Доставчика. Компанията ще уведоми наемателя/клиента когато потвърждава часа на получаване на автомобила ако тази такса е дължима. Ако има забавяне на полета, водещо до час на получаване извън нормалното работно време на Доставчика, ще бъде начислена допълнителна такса на място ако Доставчикът предлага тази услуга. Rentalcars.com не може да бъде държана отговорна ако Доставчикът не предлага услуга за обслужване извън обичайното си работно време, поради което препоръчваме на клиента да закупи допълнителна застраховка за пътуването.

Ограничения, свързани с изисквана минимална/максимална възраст на шофьора
В повечето места минималната възраст за наемане на автомобил е 21 год. За шофьори на възраст под 25 или над 65 год. могат да са приложими допълнителни такси когато наемате от определени доставчици и в определени държави. Когато точната възраст е била посочена по време на резервация, ние ще ви уведомим за прилагането на тези такси. Минималната възраст за по-мощни коли може да бъде по-голяма в някои местоположения. Моля свържете се с нашият екип, ако възникнат въпроси във връзка с това.

Допълнителни шофьори
Възможно е да бъдат начислени такси за допълнителни шофьори в определени територии, които са платими на място (освен ако това не е изрично посочено на ваучера-потвърждение, изпратен от Rentalcars.com). Моля направете справка с нашия екип.

Период на наемане/Изчисляване на дневната ставка
Периодът на наемане е изчислен на 24-часова база. След получаването на превозното средство, можете да уговорите с Доставчика удължаване на периода на наемане или късното предаване на автомобила, но местният Доставчик ще начисли допълнителна наемна цена по дневната тарифа, която може да е значително по-висока от тази предоставена от нас.

По-ранно връщане/Удължаване на периода на наемане
Продължителността на периода на наемане започва и приключва според датите и часовете на получаване и връщане на автомобила, посочени във ваучера-потвърждение, като цената ще бъде потвърдена по време на резервирането и е начислена на 24-часова база. Ако наемателят желае да удължи периода на наемане след получаването на автомобила, или ако върне превозното средство по-късно от посоченото на ваучера, договорките за такова удължаване се правят винаги пряко с Доставчика при наемна цена, която обикновено е по-висока от цената, договорена чрез нас по време на резервирането. За съжаление Rentalcars.com не може да възстанови суми, платени за превозни средства върнати по-рано.

Наемане на превозно средство за еднопосочно пътуване
Наемането на автомобила за еднопосочно пътуване трябва да бъде разрешено и може да бъде обект на допълнителни такси, платими на Доставчика на място. Компанията ще уведоми наемателя за приблизителната стойност на дължимата такса след като получи искането за резервацията и потвърждение от Доставчика, че еднопосочното пътуване е възможно.

Детски столчета и друго специално оборудване
Детски столчета, багажници за покрив (не винаги налични при Доставчиците) и друго допълнително оборудване трябва да бъдат заявени при направата на резервацията като наличността им не може да бъде гарантирана. В отделни щати на САЩ, използването на детски столчета е задължително по закон. Обикновено за наемането им има такса, която се заплаща на местния Доставчик. Моля имайте предвид, че колани на задните седалки могат да не са налични за всички превозни средства. Направете справка с нашия екип във връзка с това. Искането за допълнително оборудване/екстри трябва да бъде направено по време на резервирането.

Такси за доставка и прибиране на автомобила
Тези такси могат да бъдат начислени (от Доставчика на превозното средство) когато доставката или прибирането става извън обичайното работно време, дори и когато късната доставка се дължи на закъснял полет. В повечето местоположения, Доставчикът на превозното средство ще предложи доставка и прибиране от/до наемателя, като в определени случаи за това ще бъде начислена такса. Пълният адрес и часа на доставката трябва да бъдат заявени по време на резервирането. Моля забележете че доставката на автомобила не е възможна на частен адрес.

Ограничения при шофиране
Могат да са приложими ограничения при преминаване на държавни или регионални граници; нашият екип е на разположение да предостави информация за това по време на резервирането ако наемателят възнамерява да пътува до друга страна или регион на същата държава. При тази ситуация, може да се изисква допълнителна информация за планираното пътуване както и заплащане на такси. Ограничения могат да са приложими в Австралия и отдалечени места, като се препоръчва клиентът да направи справка с екипа на Компанията.

Промени в резервацията, направени от наемателя
Няма да бъде начислена такса за промяна на резервацията преди началото на периода на наемане. Това изключва такси, които могат да бъдат дължими ако има съществена промяна, например при промяна на продължителността на наемния период или типа превозно средство. Смяната на името на шофьора или мястото на получаване на автомобила може да доведе до отмяна на цялата резервация и направата на нова такава. За отмяна на резервацията, моля свържете се с нашия екип и предоставете номера си за справка. Условията могат да варират от Доставчик на Доставчик като наемателят ще бъде уведомен за тях по време на резервацията.

Промени в резервацията, които не са направени от наемателя
Понякога може да бъде необходимо да направим промени в резервацията (след нейното потвърждаване), наложени от Доставчика на превозни средства. При такава ситуация компанията ще уведоми наемателя/клиента колкото е възможно по-скоро преди началото на периода на наемане, и, ако промените са неприемливи за клиента, Rentalcars.com ще откаже резервацията, а наемателят ще получи обратно цялата платена от него сума. Компанията няма да бъде държана отговорна за преки или непреки загуби, които клиентът може да претърпи в резултат от такива промени.

Документация
Вашият ваучер-потвърждение обикновено ще бъде изпратен в рамките на 48 часа от резервирането, при условие че пълната информация за пристигането на мястото на получаване на автомобила е била получена, например, номер на полет и час на пристигане, или местен адрес и телефон. За превозни средства, които са в статус по запитване може да е необходимо по-дълго време за потвърждение, като Компанията ще информира потенциалния наемател за това. Rentalcars.com не може да бъде държана отговорна за наемане на коли, за които е изискано ново плащане на наемната цена на място при Доставчика или предоставянето им е било отказано, защото клиентът не е представил валиден ваучер. Наемателят се задължава да управлява превозното средство с валидно национално свидетелство за управление на превозното средство и лична карта/паспорт. Направете справка с нашия екип дали са необходими допълнителни документи.

Свидетелство за управление на МПС
Шофьорите трябва да предоставят валидно свидетелство за управление на МПС, издадено поне преди 1 година (2 години в определени местоположения, направете справка с нашия екип) и контролен талон. Клиентът трябва да уведоми компанията ако има сериозни нарушения, а Rentalcars.com си запазва правото да откаже резервацията поради тази причина съобразно Общите Условия на местния Доставчик. Всички лица, които възнамеряват да управляват превозното средство, трябва да имат Свидетелство за управление на тяхно име, което трябва да се предостави за преглед на Доставчика. Компанията не е задължена да възстанови суми за наети превозни средства, ако тяхното получаване е било отказано от местния Доставчик поради липса на Свидетелство за управление или необявени сериозни нарушения. Моля имайте предвид, че международното свидетелство за управление на МПС не замества изискването за предоставянето на валидно национално свидетелство на името на основния шофьор за наемане на превозното средство.

Обновена информация за шофьорски книжки издадени във Великобритания: От 8ми юни 2015, може да се нуждаете от различни документи за наемане на автомобил. Открийте повече.

Брой пътници и клас на превозното средство
Всички автомобили са застраховани за максималния брой пътници, които могат да пътуват в него. Rentalcars.com не може да бъде държана отговорна за автомобили, които не поемат или са неподходящи за всички пътници и техния багаж. Моля направете справка с нашия Уебсайт, за да се информирате за приблизителния брой на пътниците, които могат да бъдат превозвани с наличния автомобилен парк. Rentalcars.com няма да поеме отговорност за превозни средства, отказани на мястото на получаване ако броят на пътниците е по-голям от капацитета на колата.

Rentalcars.com не може да гарантира марка или модел превозно средство. Автомобилът, който е посочен на ваучера е само за справка и може да бъде заменен с алтернативен сходен модел както и за превозно средство с по-добри параметри.

Предоставяне на автомобила
Доставчиците на коли си запазват правото да откажат да предоставят превозното средство на лице, което не е в състояние да управлява автомобила или не отговаря на изискванията за наемане на колата. Rentalcars.com не може да бъде държана отговорна за уговорки, свързани с пътуването, или за възстановяване на суми, такси или други разходи, които наемателят трябва да заплати на място.

Оплаквания/Жалби
Ако клиентът не е удовлетворен от качеството на полученото превозно средство, той трябва да информира за това Доставчика на място, тъй като Rentalcars.com не може да разглежда жалби и оплаквания по отношение на качеството на автомобила. Наемателят може да се свърже с нашия екип относно свое оплакване в рамките на 3 месеца от датата на връщането на превозното средство.

Знаем, че е възможно понякога да не сте напълно удовлетворени от резултата от Вашето оплакване, затова, ако не сте доволни от начина, по който сме разгледали Вашето оплакване, можете да го отнесете до независима организация за алтернативно уреждане на спорове; Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) е организация, акредитирана от Съвета по медиация по граждански дела и включена в онлайн директорията на предлагащите услуги по медиация на Министерството на правосъдието. Тъй като се стремим да уреждаме споровете вътрешно, не сме задължени да приемем алтернативното им уреждане. За уреждане на Вашия спор можете да използвате онлайн платформата на Европейската комисия, която се намира на http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Технически проблеми с автомобила/ ПТП
В случай на повреда или технически проблем с автомобила, наемателят трябва да се свърже с Доставчика незабавно. Той трябва да даде разрешение за ремонт или да предостави друго превозно средство. Ако клиентът претърпи ПТП, местната пътна полиция и Доставчика ТРЯБВА да бъдат уведомени незабавно. Наемателят трябва да пази копия на всички документи, които са му предоставени във връзка с ПТП. Те могат да са необходими ако той иска да предяви застрахователна претенция.

Наемането на превозното средство е обект на Общите Условия на Доставчика на превозни средства и се съобразява със законите на страната и/или региона, където е осъществено наемането. Клиентът следователно ще трябва да се съобрази едновременно с нашите Общи Условия и с тези на местния Доставчик. Rentalcars.com не поема отговорност за загуби, щети, промени или забавяния, произтичащи от гражданско неподчинение, индустриални спорове, включително спорове за контрол на въздушния трафик, терористична дейност, ядрена катастрофа или природни бедствия, пожар или неблагоприятни климатични условия, неизбежни технически проблеми с транспорта, затваряне или претоварване на летища и пристанища, отмяна на полети или банкрути на авиокомпании.

Общите Условия влизат в сила от момента на тяхното публикуване.

Общи условия на договора с Rentalcars.com
Когато наемателят реши да направи резервация посредством Rentalcars.com е важно да се устави как и кога възникват договорните отношения между страните, като стъпките са следните:
Когато даваме оферта по телефон или посредством нашия Уебсайт, наемателят бива приканен да приеме офертата като направи това устно или чрез натискане на бутона Резервирай сега.

По този начин клиентът заявява, че иска да приеме предложената оферта, а Rentalcars.com ще приеме това когато получи пълната сума и изпрати ваучер-потвърждение. Когато Rentalcars.com действа в качеството си на агент на местния Доставчик, вашето предложение се приема от Rentalcars.com, който действа в качеството си на агент от името на Доставчика на превозни средства.

Rentalcars.com е отговорна за преки загуби, понесени от наемателя, ако те са предвидимо последствие от нарушение на споразумението от страна на компанията. Загубите са предвидими когато могат да бъдат очаквани и от двете страни при сключването на договора. Rentalcars.com не е отговорна за непреки загуби, които са страничен ефект на основната загуба или щета, и които не са очаквани от наемателя и Rentalcars.com, както и (без това да се ограничава до) за загуба на печалби, пропускане на възможности, увреждане на репутацията или последващи загуби, вреди или разходи.

Rentalcars.com няма да бъде отговорна за своя/или на Доставчиците на коли/ забава в изпълнението или неизпълнение на задължения поети под смисъла на направената резервация, ваучера или Общите условия, ако изпълнението е забавено или възпрепятствано от форс мажорна ситуация. Под форс мажорна ситуация се разбира всяка ситуация извън разумния контрол на която и да е страна. Ако форсмажорната ситуация продължи повече от 14 последователни дни, Rentalcars.com може да прекрати или откаже резервацията, като даде 14-дневно предизвестие на наемателя и възстанови всички платени суми.

Rentalcars.com има право да откаже резервацията като уведоми другата страна в случай че Доставчикът на превозното средство обяви банкрут. Във всички сходни ситуации, Rentalcars.com ще направи всички възможно да уреди предоставянето на алтернативно превозно средство, но в периоди на голямо търсене това може да бъде невъзможно. Ако наемателят е направил и заплатил резервация, но Rentalcars.com го уведоми до 48 часа от предоставяне на автомобила, че той не е наличен, клиентът ще получи обратно цялата платена от него сума. В редки случаи когато Rentalcars.com предостави на наемател, платил изцяло своята резервация, уведомление за отмяна в рамките на 48 часа от датата на получаване на автомобила, Rentalcars.com ще възстанови платената сума и ще покрие други очаквани загуби, понесени от клиента като резултат от нарушението на договора от страна на компанията. Ако наемателят е направил резервация чрез депозит и Rentalcars.com го уведоми до 7 дни преди получаване на автомобила, че не може да го предостави, клиентът ще получи обратно цялата платена от него сума. Когато Rentalcars.com предостави уведомление за отмяна в рамките на 7 дни от датата на получаване, компанията ще възстанови пълната сума, платена от клиента и ще покрие предвидими загуби, понесени като последица от нарушаване на договора от страна на Rentalcars.com.

Общи условия за използване на Уебсайта
Забранява се използването на устройства или софтуерни програми за пряко или непряко въздействие или опит за въздействие върху този Уебсайт с цел извличане на съдържание и/или всякаква информация, включително цени. Забранява се също въздействието или опита за въздействие върху нормалното функциониране на Уебсайта, като всяка дейност, за която преценим, че прилага прекомерно натоварване върху нашите системи, ще бъде прекратена. Тъй като следим непрекъснато кой има достъп до нашия Уебсайт, ако автоматични системи или физически лица правят необосновано голям брой търсения с цел получаване на информация, ние ще прекратим техния достъп. Използването на Уебсайта показва вашето съгласие да се обвържете с Общите условия за използване

Защита на информацията - Лични данни на клиента
Политика относно сигурността
Личните данни и информацията за кредитните карти, събирани от нашите Уебсайтове, се обработват от защитен сървър, използващ 128-битово кодиране. Вашият браузър ще ви информира за използването на сървър с гарантирана сигурност като покаже икона на катинар в лентата на браузъра, който ще бъде в заключена позиция. Този знак за сигурност е наличен на екрана само когато използвате уебсайтове, в които може да преглеждате или въвеждате лични данни или информация, свързана с разплащания.

Информация за защита на данните
Кредитна карта
Данните за кредитната карта, които клиентът ни предоставя са кодирани и се съхраняват в база данни на Application servers и Database servers; те се разкодират когато резервацията се показва от резервационната система. Само IT отдела на компанията има достъп до тази базата данни, и дори при загубата или компрометирането й, номерата на кредитните карти продължават да бъдат кодирани. Единственото друго място където се съхраняват данни от кредитни карти е Server логовете на Application servers, които се пазят 31 дни. Всеки ден логове по-стари от 3 дни са компресирани в отделен защитен с парола файл.

Защита на данните – Лични данни на клиента
Името и адреса на клиента, данните за резервацията и електронния адрес се съхраняват в база данни на Application servers и Database servers. Информацията не се споделя, използва или продава на трета страна извън Rentalcars.com без предварително съгласие. Клиентското име и електронен адрес се използват от нашия Отдел Продажби и Маркетинг, за да изпращаме промоционални имейли със специални оферти, и да се свързваме с вас по повод ваши запитвания чрез Dream Mail email system (http://www.epsilon.com)

Отзиви на клиенти
Завършени отзиви могат да бъдат представяни в нашият уебсайт, с единствената цел да информират клиентите за вашето мнение на услугата и качеството на доставчика на кола под наем, и да се използват частично или изцяло от Rentalcars.com на нашия уебсайт, социални медий, бюлетини, специални промоции, мобилни приложения или други канали, притежавани, хоствани, използвани или контролирани от Rentalcars.com. Rentalcars.com си запазва правото да коригира, да отказва или да премахне коментари по наше усмотрение.

Отзивите отразяват мненията на клиентите на Rentalcars.com които са попълнили нашата анкета след приключване на наема. Тези отзиви не отразяват непременно възгледите на Rentalcars.com.

Доколкото позволено, тези правила и условия се регулират от английския закон под юриксдикцията на съда на Англия.

Защита по Директивата за пакетните туристически пътувания

Ако резервирате допълнителни туристически услуги от различен доставчик на услуги за вашето пътуване или почивка чрез линк от вашата страница за потвърждение, НЯМА да се възползвате от правата, прилагани към пакета по Директива (EU) 2015/2302.

Следователно TravelJigsaw Limited няма да бъде отговорна за правилното представяне на тези допълнителни туристически услуги. В случай на проблеми, моля, свържете се със съответния доставчик на услуги.

Обаче, ако резервирате допълнителни туристически услуги чрез линк не по-късно от 24 часа след получаване на потвърждението на резервацията от TravelJigsaw Limited и тези допълнителни туристически услуги възлизат на 25% или повече от общата стойност на двете резервации, тези туристически услуги ще станат част от свързано организиране на пътуване. В този случай TravelJigsaw Limited, както се изисква от законодателството на ЕС, защитава възстановяването на плащанията, които сте направили към TravelJigsaw Limited за непредоставени услуги поради несъстоятелност на TravelJigsaw Limited. Моля, обърнете внимание, че това не предвижда възстанояваване на суми в случай на несъстоятелност на съответния доставчик на услуги.
TravelJigsaw Limited е осигурила защита срещу несъстоятелност с Travel & General Insurance Services Limited (t&g) с регистрационен номер 02527363 и гаранция от Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox) с регистрационен номер 00070234. t&g и Hiscox са опълномощени и регламентирани от Органа за финансово поведение и Органа за пруденциален надзор (номер 113849).

Пътуващите могат да се свържат с това лице или, когато е приложимо, с линията на компетентния орган за подаване на жалба на 01702 811397 (Копие на политиката е налично при поискаване от Притежателя на политиката), ако услугите бъдат отказани поради несъстоятелност на TravelJigsaw Limited.
Важно: Тази защита при несъстоятелност не покрива договори с други страни освен TravelJigsaw Limited, които могат да бъдат представени въпреки несъстоятелността на TravelJigsaw Limited.
Директива (EU) 2015/2302 както е предадена в националното законодателство http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.