מבט על התנאים הכללים

Rentalcars.com חברה רשומה תחת השם המסחרי Traveljigsaw Limited. והיא חברה בע"מ הרשומה באנגליה וויילס (מספר החברה 05179829) . כתובת החברה היא 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA . מספר רישום מע"מ GB855349007 . תנאי שירות אלה ביחד עם תנאי השירות והשימוש, ומדיניות ההגנה על פרטיות הצרכן, המופיעים באתר האינטרנט שלנו, מהווים הסכם ביננו לבינך, השוכר, בגין השירותים הניתנים על ידינו במציאת והזמנת רכבים להשכרה. אנו מחשיבים את כל אלה כתנאי השירות . תנאים אלה יחולו על כל החוזים לאספקת רכב שכור או שירות מצידנו ומבטלים כל תנאי שירות אחרים . אף פעולה מצד Rentalcars.com לא תחשב כקבלת כל תנאי שירות אחרים . קבלת השירותים ו/או חתימה על כל חוזה שהוא תחשב כראייה מכריעה להסכמה לתנאי השירות מצידך . Rentalcars.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מעת לעת, ובאחריותך, השוכר, לבדוק באתר האינטרנט שלנו אם נעשו שינויים בתנאי השירות החלים על השכרתך . השכרת כל רכב על ידך כפופה לתנאי השירות המוטלים על ידי ספק הרכב ולחוקי הארץ או המדינה בה חלה השכרת הרכב. כמו כן, הסכם ההשכרה עשוי להיות כפוף גם להגבלות מיוחדות לרכב שהוזמן, הן בתנאי השירות שלנו והן בתנאי השירות של ספק הרכב. תנאים אלה יחולו על כל החוזים לאספקת רכב שכור או שירות מצידנו ומבטלים כל תנאי שירות אחרים . אף פעולה מצד Rentalcars.com לא תחשב כקבלת כל תנאי שירות אחרים. קבלת השירותים ו/או חתימה על כל חוזה שהוא תחשב כראייה מכריעה להסכמה לתנאי השירות מצידך. Rentalcars.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מעת לעת, ובאחריותך, השוכר, לבדוק באתר האינטרנט שלנו אם נעשו שינויים בתנאי השירות החלים על השכרתך. השכרת כל רכב על ידך כפופה לתנאי השירות המוטלים על ידי ספק הרכב ולחוקי הארץ או המדינה בה חלה השכרת הרכב. כמו כן, הסכם ההשכרה עשוי להיות כפוף גם להגבלות מיוחדות לרכב שהוזמן, הן בתנאי השירות שלנו והן בתנאי השירות של ספק הרכב .

תנאי שירות אלה חלים על כל הזמנת רכב שאתה, השוכר, מבצע דרך חברתנו באתר האינטרנט שלנו או דרכו, ולכן באחריותך לוודא כי אתה מודע להם ומבין אותם .
הזמנת רכב על ידך דרך אתר אינטרנט זה מותנית באישורך, השוכר, כי תנאי השירות מקובלים עליך. אם אתה, השוכר, אינך מסכים עם תנאי השירות או כל חלק מהם, אל תמשיך בתהליך הזמנת הרכב. באישורך את השכרת הרכב דרך אתר אינטרנט זה, אתה מתחייב כי קראת, הבנת וקיבלת את תנאי השירות להשכרת רכב. אם יש כל חלק שהוא שאינו נהיר לך, השוכר, בתנאי השירות , אנא צור עימנו קשר בטלפון 418 212 809 1 .

Rentalcars.com חברה רשומה תחת השם המסחרי Traveljigsaw Limited. והיא חברה בע"מ הרשומה באנגליה וויילס (מספר החברה 05179829) . כתובת החברה היא 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA . מספר רישום מע"מ GB855349007 . תנאי שירות אלה ביחד עם תנאי השירות והשימוש, ומדיניות ההגנה על פרטיות הצרכן, המופיעים באתר האינטרנט שלנו, מהווים הסכם ביננו לבינך, השוכר, בגין השירותים הניתנים על ידינו במציאת והזמנת רכבים להשכרה. אנו מחשיבים את כל אלה כתנאי השירות . תנאים אלה יחולו על כל החוזים לאספקת רכב שכור או שירות מצידנו ומבטלים כל תנאי שירות אחרים . אף פעולה מצד Rentalcars.com לא תחשב כקבלת כל תנאי שירות אחרים . קבלת השירותים ו/או חתימה על כל חוזה שהוא תחשב כראייה מכריעה להסכמה לתנאי השירות מצידך . Rentalcars.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מעת לעת, ובאחריותך, השוכר, לבדוק באתר האינטרנט שלנו אם נעשו שינויים בתנאי השירות החלים על השכרתך . השכרת כל רכב על ידך כפופה לתנאי השירות המוטלים על ידי ספק הרכב ולחוקי הארץ או המדינה בה חלה השכרת הרכב. כמו כן, הסכם ההשכרה עשוי להיות כפוף גם להגבלות מיוחדות לרכב שהוזמן, הן בתנאי השירות שלנו והן בתנאי השירות של ספק הרכב. תנאים אלה יחולו על כל החוזים לאספקת רכב שכור או שירות מצידנו ומבטלים כל תנאי שירות אחרים . אף פעולה מצד Rentalcars.com לא תחשב כקבלת כל תנאי שירות אחרים. קבלת השירותים ו/או חתימה על כל חוזה שהוא תחשב כראייה מכריעה להסכמה לתנאי השירות מצידך. Rentalcars.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השירות מעת לעת, ובאחריותך, השוכר, לבדוק באתר האינטרנט שלנו אם נעשו שינויים בתנאי השירות החלים על השכרתך. השכרת כל רכב על ידך כפופה לתנאי השירות המוטלים על ידי ספק הרכב ולחוקי הארץ או המדינה בה חלה השכרת הרכב. כמו כן, הסכם ההשכרה עשוי להיות כפוף גם להגבלות מיוחדות לרכב שהוזמן, הן בתנאי השירות שלנו והן בתנאי השירות של ספק הרכב .

תנאי שירות אלה חלים על כל הזמנת רכב שאתה, השוכר, מבצע דרך חברתנו באתר האינטרנט שלנו או דרכו, ולכן באחריותך לוודא כי אתה מודע להם ומבין אותם .
הזמנת רכב על ידך דרך אתר אינטרנט זה מותנית באישורך, השוכר, כי תנאי השירות מקובלים עליך. אם אתה, השוכר, אינך מסכים עם תנאי השירות או כל חלק מהם, אל תמשיך בתהליך הזמנת הרכב. באישורך את השכרת הרכב דרך אתר אינטרנט זה, אתה מתחייב כי קראת, הבנת וקיבלת את תנאי השירות להשכרת רכב. אם יש כל חלק שהוא שאינו נהיר לך, השוכר, בתנאי השירות , אנא צור עימנו קשר בטלפון 418 212 809 1 .

מאשרים את הזמנתכם וגובים תשלום
ברוב המקרים, אנו נאשר את הזמנתכם באופן מיידי. אך לעיתים, אנו נדרשים להמתין שחברת השכרת הרכב תאשר לנו שהרכב זמין. אנו נודיע לכם מיידית אם זה קורה, ונחסום באופן זמני את הסכום בכרטיס האשראי שלכם. ברגע שהם מאשרים את הרכב שלכם, אנו נודיע לכם, ונגבה את הכסף מהכרטיס שלכם.

עד שהרכב שלכם יאושר, תוכלו לבטל את התשלום בכל עת. פשוט לחצו על ׳ניהול הזמנה׳ בראש העמוד באתרנו, הזינו את כתובת האימייל שלכם ואת מספר ההזמנה, ולחצו ׳ביטול הזמנה׳. אנו נסיר את החסימה על הסכום מכרטיס האשראי שלכם.

לעיתים נדירות, חברת ההשכרה אינה יכולה לאשר שהרכב זמין. אם זה קורה, אנו נודיע לכם, ונסיר את החסימה על הסכום מכרטיס האשראי שלכם.

כשתזמינו רכב או מוצר אחר באתרנו, אנו נשלח לכם אימייל על מנת לאשר זמינות בתוך 48 שעות (או, אם קודם, לפחות 24 שעות לפני שעת איסוף הרכב שלכם). אנו נשלח לכם אישור הזמנה.

לא תקבלו חוזה עד שנאשר את הזמנתכם ונגבה תשלום. גם אם מישהו אחר ישלם, החוזה יהיה מול האדם שביצע את ההזמנה, ואנו נשלח את כל התכתובת לכתובת שהם מספקים. למען הסר ספק, שום דבר בתנאים אלה לא יזכה כל צד שלישי לכל הטבה או זכות על פי חוק החוזים (זכויות של צד ג׳) 1999.

חובה להציג את שובר אישור ההזמנה לספק הרכב בעת איסוף הרכב. Rentalcars.com לא תהיה אחראית לתשלומים נוספים, עבור שירותים עליהם נחתם חוזה ישירות מול ספק הרכב המקומי.

Rentalcars.com לא תהיה אחראית עבור כל נזק שנגרם לרכב כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול/סמים, גרימת נזק מכוון ובזדון, נהיגה בדרכים לא סלולות או נהיגה רשלנית וחוסר תשומת לב. אתה, השוכר, תשא באחריות המלאה לכל תביעה בגין נזקים אלה. רשימה זו ממצה.

מה נכלל/לא נכלל במחיר ההשכרה?
אנא קרא את תנאי השירות הספציפיים להשכרתך.
* בקנדה, מרבית הספקים לא מגבילים את ההשכרה בכמות הקילומטרים המותרים אם נוסעים בין הפרובינציות/המחוזות השונים. ייתכנו יוצאי דופן. אנא ברר את התנאי ההשכרה מול נציג הזמנות .

CDW
כיסוי נזק כתוצאה מהתנגשות (Collision Damage Waiver) מפחית את חובת השוכר מסך עלות כל הרכב, לעלות ההשתתפות העצמית, במקרה בו הוא ישים, למעט כאשר השוכר במכוון גורם לנזק, נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול או עושה שימוש ברכב בצורה אסורה או רשלנית כגון נסיעה בדרכים לא סלולות או השכרה לא חוקית של הרכב לצד שלישי.

CDW מכסה אחריות בעבור נזק לרכב או לחלקיו ואביזריו. במרבית היעדים, שמשות, צמיגים, מרכב תחתון, מנעולים חלופיים, מפתחות חלופיים ודמי גרירה אינם מכוסים תחת פוליסת ביטוח זו. עלולים להיות יוצאי דופן נוספים והם עשויים להשתנות מחברת השכרה אחת לשניה. לכן אנו מציעים לבדוק עם הספק, בעת איסוף הרכב, אילו יוצאי דופן אינם מכוסים על ידו.

יטוח גניבה (TW)

TW מפחית את אחריות השוכר במקרה של גניבת הרכב או נזקים שנגרמו כתוצאה מנסיון גניבת הרכב עד לסכום ההשתתפות העצמית, במקרה שמתבקש. רשלנות שקושרה לגניבת הרכב עשוייה לגרום לכך שספק הרכב ידרוש את מלוא הסכום של עלות הרכב מהשוכר.

הערה חשובה אנא בדוק היטב מהם תנאי פוליסת הביטוח המסופקת על ידי ספק הרכב . אין זה יוצא דופן עבור ביטוח צד שלישי, שאינו כולל כיסוי בעבור בני משפחה ואנשים עם קרבת-דם, או אנשים הרשומים תחת אותה כתובת מגורים הנוסעים איתך, השוכר, ברכב . פוליסות ביטוח נוספות, בדרך כלל, יהיו זמינות לרכישה ישרות מספק הרכב, או שביטוח עבורם יהיה כלול בביטוח הנסיעות שלך.

למען שלוות הנפש שלך, חברת Rentalcars.com ממליצה בחום שאתה, השוכר, תדאג לברר באופן מלא את היקף הכיסוי אותו נותנת חברת ההשכרה, ובמקום שנחוץ, תרכוש ביטוח נוסף בעבור בן/בת זוגך וכל ילד או קרוב משפחה אחר שייסע איתך ברכב.

ביטוח תאונות אישיות (PAI)

PAI ביטוח אופציונאלי זה עשוי להיות מכוסה כחלק מביטוח הנסיעות שלך (באחריותך, השוכר, לבדוק בטרם הנסיעה). אם אתה זקוק ל-PAI ,

תוכל לרכוש אותו ישירות מספק הרכב המקומי.

Rentalcars.com מוצרי הגנה על השתתפות עצמית
כאשר אתה אוסף רכב, חברת ההשכרה תחייב אותך להשאיר פקדון למקרה והרכב יינזק בזמן השכרתך. כל עוד רכשתם דרכנו את אחד ממוצרי ההגנה על ההשתתפות העצמית שלנו לפני מועד תחילת השכרתך, אנו נסיר את ההשתתפות העצמית (ונבצע החזר כספי) לגבי כל חיוב שנלקח מסכום הפקדון או מגובה ההשתתפות העצמית, בכפוף לתנאים הרשומים בהמשך.
המוצרים שלנו, הגנה מלאה והגנה משלימה, מוצעים ללקוחות המבצעים הזמנות חדשות. שני המוצרים הנ"ל מכסים הוצאות הנוגעות לנזק חיצוני או לנזק מכני ברכב השכור, כולל נזקי פח, גג חיצוני, מרכב תחתון, חלונות, מראות, שמשה קידמית, גלגלים, צמיגים, צלחות גלגלים, מנוע, קלאץ', מצבר ומנעולים.
בנוסף, תוכנית ההגנה המלאה ותוכנית ההגנה המשלימה יתנו כיסוי גם ל:

 • דמי 'השבתה' (עבור אובדן הכנסה של חברת ההשכרה בעקבות השבתת הרכב ואובדן הכנסה).
 • הוצאות של עזרה בצד הדרך הנובעים מקלקול הרכב או בעקבות תאונה.
 • הוצאות הקשורות ישירות לנעילת המפתח בתוך האוטו, או אובדן מפתח.
 • כל הוצאה אשר תיגבה על ידי חברת ההשכרה בעקבות תביעה במסגרת מדיניות ההגנה נגד גניבה.
 • דמי אדמיניסטרציה שחייבה חברת ההשכרה, הקשורים לכל אחת מהנקודות שצוינו לעיל.

שים לב: מוצר ההגנה המשלימה מוצע ללקוחות השוכרים רכב בחבילה עם מדיניות של ביטול השתתפות עצמית למקרה תאונה.
מוצרי ההגנה שלנו אינם מכסים

 • דמי נקיון
 • נזק לפנים/תכולת הרכב, אלא אם נוצר בעקבות תאונה.
 • נזק או אובדן של כיסא ילד, מכשיר ניווט או כל תוספת אחרת או ציוד נוסף.
 • חיובים עבור תיקונים או שירותים אחרים אשר אינם באישור של חברת ההשכרה.
 • הוצאות אשר נגרמו על ידי מקרה אשר מפר את תנאי חוזה ההשכרה (לדוגמא: נהיגה ברשלנות, נהיגה מסוכנת, טעויות תדלוק, נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים).

המוצרים שלנו, הגנה לנזק והחזר על השתתפות עצמית במקרה של נזק, כבר לא מוצעים ללקוחות המבצעים הזמנות חדשות, אבל אנחנו כמובן נכבד את תביעות הלקוחות שכבר רכשו את ההגנות האלה. המוצרים האלה יתנו כיסוי רק לנזקים הכלולים בביטוח הנזק של חברת ההשכרה (CDW) (כפי שמפורט על ידי חברת ההשכרה בזמן איסוף הרכב).

הגנה מלאה של RentalCover
אם תרכשו 'הגנה מלאה', חברת RentalCover.com תשלח לכם אימייל עם פרטי המדיניות. אנא צרו קשר עם RentalCover.com ישירות אם תרצו שהם ישלחו אליכם מחדש את האימייל או עותק מודפס בדואר.

תביעת החזר השתתפות עצמית עם תוכנית ההגנה של Rentalcars.com
על מנת לתבוע החזר מתוכנית ההגנה שלנו, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות תוך 28 ימים מהחזרת הרכב. תצטרך:

 • את מסמך אסיפת והחזרת הרכב, אשר מראה בבירור כי הנזק החדש מחוייב על ידי חברת ההשכרה
 • הוכחת עלות התיקון מחברת ההשכרה
 • הוכחת החיוב מכרטיס האשראי על ידי חברת ההשכרה
 • דוח הנזק מחברת ההשכרה
 • דוח משטרתי, אם יש

אנו שואפים לבצע את ההחזר תוך 7 ימי עבודה לאחר קבלת כל המסמכים הדרושים.

במקרה בהם מעורב צד שלישי בתאונה אנו דורשים אישורים מחברת ההשכרה שהאחריות לתאונה נקבעה (וכי מקרים משפטיים יושבו) לפני שנוכל להתחיל בתהליך התביעה.

כל ההחזרים הכספיים יבוצעו לכרטיס איתו נירכשה תוכנית ההגנה של Rentalcars.com (לא בהכרח לכרטיס אותו חייבה חברת ההשכרה).

תוכנית ההגנה לנזק שלנו אינה מוצעת למכירה יותר עבור השכרות חדשות, אולם אנו נמשיך לכבד תביעות מלקוחות אשר כבר רכשו תוכנית זו. מוצר זה יתן כיסוי רק לנזקים הכלולים בביטוח הנזק של חברת ההשכרה (CDW) (כפי שמפורט על ידי חברת ההשכרה בזמן איסוף הרכב).

על מנת להגיש תביעה להחזר הוצאות במסגרת תוכניות ההגנה שלנו, אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו בתוך 28 יום מיום החזרת הרכב. אנא הציגו מסמכים נדרשים:

 • דוח תאונה או נזק שניתן לכם על ידי ספק הרכב
 • דוח משטרה (באם היה מעורב בתאונה צד ג')
 • מסמכי ההשכרה בעת איסוף הרכב וכן בעת החזרת הרכב המציגים את הנזק שנוצר ברכב.
 • הוכחה על תשלום אשר נגבה מכרטיס האשראי שלכם.

פקדון מקומי ודלק
רוב חברות השכרת הרכב דורשת פקדון בתחילת תקופת ההשכרה על מנת לכסות את עלות הדלק, עלות ההשתתפות העצמית ועוד הוצאות שעשויות להגרם כתוצאה מהשכרת הרכב ובמהלכה. כרטיס אשראי בינלאומי בתוקף יידרש במעמד איסוף הרכב, וחייב להיות תחת שמו של האדם הרשום כנהג ראשי. במידה והרכב והתוספות הרלוונטיות יוחזרו באותו מצב בו הם התקבלו בתחילת ההשכרה ובהתאם למדיניות הדלק של ספק הרכב, פקדון זה יוחזר במעמד החזרת הרכב .
שים לב, לספקי רכב מסויימים ישנה מדיניות דלק בה אתה, השוכר, מחוייב לרכוש מיכל דלק מלא בעת איסוף הרכב, ולהחזיר את הרכב עם מיכל דלק ריק; בנסיבות אלה לא יבוצע החזר כספי בעבור דלק שלא נוצל.

דמי איסוף רכב מחוץ לשעות הפעילות של הספק
ברוב תחנות האיסוף בשדות תעופה, חברות ההשכרה ייספקו רכבים מחוץ לשעות הפעילות הרגילות של הסניף, אך קיימת אפשרות שייגבה תשלום בעבור שירות זה, אשר ייגבה על ידי חברת ההשכרה במעמד איסוף הרכב. אנו ניידע אותך, השוכר, במידה וספק הרכב בו בחרת גובה תשלום זה, כאשר תיידע אותנו לגבי שעת איסוף הרכב המדוייקת, בעת ביצוע ההזמנה . במקרה וטיסתך מתעכבת, וכתוצאה מכך שעת איסוף מתעכבת לשעות שמחוץ לשעות הפעילות הרגילות של הספק, ייגבה תשלום עבור מסירה מחוץ לשעות הפעילות על ידי הספק בעת איסוף הרכב, בתחנות האיסוף בהן מתאפשר שירות זה.
Rentalcars.com לא תיקח אחריות במקרים בהם הספק אינו מאפשר איסוף מחוץ לשעות הפעילות הרגילות, ולכן אנו ממליצים לך, השוכר, לרכוש תכנית ביטוח נסיעות נפרד באופן עצמאי.

מגבלות גיל – מינימום/מקסימום
ברוב היעדים הגיל המינימלי להשכרת רכב הוא 21 שנים. ספקים מסויימים במדינות מסויימות עשויים לגבות תשלום נוסף על מנת לספק רכב לנהגים שגילם פחות מ-25 שנים ו/או יותר מ-65 שנים. במידה ונמסר לנו גילו המדוייק של הנהג בעת ביצוע ההזמנה, אנו ניידע לגבי חיובים נוספים שעשויים להגבות בגין גילו של הנהג.
מגבלת הגיל המינימלי בעבור קטגוריות של רכבים גדולים יותר, עשוייה להיות גבוהה יותר ביעדים מסויימים. אנא צור קשר עם מרכז ההזמנות שלנו, במידה ומתעוררות בך, השוכר, אי אלו שאלות בנושא.

נהגים נוספים
תשלום נוסף ייגבה ביעדים מסויימים בעבור נהגים נוספים, על ידי ספק הרכב (אלא אם כן צויין אחרת, במפורש בשובר אישור ההזמנה של Rentalcars.com .
אנא וודא עם מרכז ההזמנות שלנו לגבי הזמנתך.

תקופת ההשכרה/חישוב תעריף יומי
תקופת ההשכרה מחושבת על בסיס חטיבות של 24 שעות. לאחר איסוף הרכב, אישור על הארכת תקופת השכירות ואיחור בהחזרתו יינתן על ידי ספק הרכב המקומי, אשר ייגבה את תוספת התשלום בהתאם לתעריף היומי שלו (אשר עשוי להיות גבוה באופן משמעותי).

החזרה מוקדמת/הארכת תקופת השכירות
תקופת השכרת רכבך מתחילה ומסתיימת בתאריכים ובשעות לאיסוף והחזרה, המצויינים בשובר אישור ההזמנה שלך. מחירה של תקופת ההשכרה ייקבע במועד ביצוע ההזמנה ויחושב על בסיס חטיבות של 24 שעות. אם ברצונך, השוכר, להאריך את תקופת ההשכרה לאחר מועד איסוף הרכב, או אם ברצונך להחזיר את הרכב במועד מאוחר יותר מתאריך ההחזרה הנקוב, החוזה בעבור הארכה כזו ייחתם תמיד מול חברת ההשכרה המקומית והיא זו שתגבה את עלות ההארכה, בהתאם לתעריפיה היומיים, העשויים להיות גבוהים יותר מהתעריף היומי שאושר במועד ביצוע ההזמנה . לצערינו, אין באפשרות Rentalcars.com לבצע החזר כספי בעבור רכבים שהוחזרו לפני המועד הנקוב.

דמי כיוון אחד
על מנת לבצע השכרות לכיוון אחד חובה לקבל אישור מראש, ובחלק מהמקרים ייתכן כי ייגבה תשלום נוסף, על ידי ספק הרכב המקומי . אנו ניידע אותך, השוכר, על העלויות המוערכות לאחר שנקבל את בקשתך ונקבל אישור מספק הרכב המקומי בעבור השכרה לכיוון אחד .

כסא בטיחות לילד ובקשות מיוחדות
כסאות בטיחות לילד וגגון (לא זמין ברכבים מסויימים), ופריטים נוספים זמינים לאחר אישור מספק הרכב, ברוב היעדים, למרות שאין באפשרותנו להבטיח את זמינותם . ברוב המדינות בארצות הברית, כסא בטיחות לילד נדרש בחוק . הזמנת פריט מאלה בדרך כלל כרוך בתשלום נוסף לחברת ההשכרה המקומית .
שים לב כי חגורות בטיחות במושב האחורי לא יימצאו ברכבים בכל המדינות . אנא ברר עם נציג שירות לגבי פריטים אלה . בקשה להזמין פריט מאלה צריכה להיעשות במועד ביצוע ההזמנה .

מסירת הרכב ואיסופו על ידי הספק
מסירת הרכב ואיסופו על ידי הספק במקום אחר מאשר משרדיו, עשוי לגרור תשלום נוסף (שייגבה על ידי ספק הרכב המקומי) מחוץ לשעות הפעילות הרגילות של הספק, גם אם איסוף מאוחר של הרכב נגרם על ידי עיכוב בטיסה . ברוב היעדים, חברת השכרת הרכב תציע מסירת הרכב ואיסופו אל המלון וממנו, אך היא עשוייה לגבות תשלום נוסף בעבור שירות זה . הכתובת המדוייקת של המלון וכן תאריכים ושעות מדוייקות למסירת הרכב, חייבים להמסר במועד ביצוע ההזמנה . שים לב כי מסירת הרכב בבתים פרטיים אינה אפשרית .

איזורי נסיעה
ייתכנו מגבלות על מעבר גבולות לארץ/מדינה שונה מנקודת האיסוף; עליך, השוכר, להודיע לנציג צוות ההזמנות, בעת ביצוע ההזמנת הרכב, על כוונתך לעבור גבול לארץ/מדינה שונה מנקודת האיסוף . ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים כמו כן ייתכן וייגבו תשלומים נוספים על ידי הספק המקומי במדינת איסוף הרכב . עשויות לחול מגבלות גם באוסטרליה ובשטחים רחוקים אחרים . אנא בדוק את הנושא עם נציגי מרכז ההזמנות שלנו .

אם אתה, השוכר, רוצה לבצע שינוי כלשהו להזמנתך, לא תגבה ממך עמלה בעבור ביצוע השינוי, במידה והשינוי נעשה לפני מועד תחילת ההשכרה, להוציא כל חיוב שעשוי להגבות כתוצאה משינוי מהותי להזמנה כגון, תקופת השכרה או סוג הרכב .
שינוי שם הנהג או נקודת איסוף הרכב, עשוי לדרוש את ביטול ההזמנה וביצועה מחדש . על מנת לבטל את הזמנתך, אנא צור קשר עם איש צוות בטלפון 1-809-212-418, הכן את מספר ההזמנה מראש, ואנו ניצור קשר עם ספק הרכב . תנאי השירות משתנים מספק לספק, והם יוסברו לך באופן ברור במהלך ביצוע ההזמנה .

אם אנו מבצעים שינויים בהזמנתך
לעיתים, ייתכן ונאלץ לבצע שינויים הכרחיים להזמנתך (לאחר אישורך כי אתה מקבל שינויים אלו) בשל אילוצים שלנו או של ספק הרכב .
בכל המקרים האלה אנו ניידע אותך, השוכר, בהקדם האפשרי לפני מועד תחילת ההשכרה .
במידה ואינך מסכים עם השינויים המוצעים, אנו נציע לך החזר מלא בעבור ההשכרה, אבל בנסיבות אלה, אנו לא נישא אחריות נוספת להפסד ישיר או עקיף שעלול להגרם לך, כתוצאה משינויים אלה .

מסמכים
שובר אישור ההזמנה, בדרך כלל, יישלח אליך תוך 48 שעות מקבלתנו את בקשתך להשכרת רכב, בתנאי ויידעת אותנו לגבי פרטי ההגעה במלואם; קרי, מספר טיסה ומועד הגעה או כתובת מקומית ומספר טלפון .
אנא זכור כי בעבור רכבים מסויימים, בבקשה מיוחדת, תהליך אישור ההזמנה עשוי להיות ארוך יותר, ובמקרה כזה אנו נדאג ליידע אותך, השוכר, על כך .
Rentalcars.com אינה יכולה להיות אחראית בעבור השכרות רכב שנעשו מול ספק מקומי או נדחו, אם לא הוצג שובר אישור הזמנה לחברת ההשכרה בעת איסוף הרכב . אנא וודא כי אתה, השוכר, מביא איתך רשיון נהיגה בינלאומי מלא בתוקף (הן הרשיון הישראלי והן הרשיון של ממסי או טלדור) ודרכון, היכן שנדרש .
אנא וודא עם נציג צוות ההזמנות אם נדרש כל מסמך אחר לצורך איסוף הרכב .

רשיון נהיגה
נהגים חייבים להציג רשיון נהיגה בתוקף, בן לפחות שנה (שנתיים ביעדים מסויימים, מידע זה יוצג בעת ביצוע ההזמנה) .
אם אתה אזרח בריטי ומחזיק ברשיון שעליו תמונה, חובה עליך להציג גם את הטופס הנספח לו .
נהגים שמחזיקים ברשיון נהיגה שאינו בריטי מתבקשים ליצור קשר עם נציג צוות ההזמנות, לפני מועד איסוף הרכב בכתובת : [email protected] באחריותך, השוכר, ליידע אותנו על כל נקודה או עבירת תנועה הרשומה כנגד רשיון הנהיגה שלך, בעת ביצוע ההזמנה . Rentalcars.com שומרת לעצמה את הזכות לסרב לבצע הזמנה על בסיס זה, בהתאם לתנאי השירות של ספקי הרכב שלנו . כל אדם הנוהג ברכב חייב לשאת עליו את רשיון הנהיגה שלו תמיד, על מנת שיוכל להציג אותו במידה וייתבקש על ידי הרשויות המקומיות .
לא נוכל לבצע שום החזר כספי בעבור השכרה בה הנהג לא הציג רשיון נהיגה בתוקף ו/או לא יידע אותנו מראש על עבירות תנועה, וכתוצאה לא ניתן לו רכב על ידי הספק, היות והמקרה ייחשב כאי הצגת מסמכים כנדרש .
רשיון נהיגה / היתר נהיגה בינלאומי לא מחליף את הרשיון המקומי, אלא חייב להיות מוצג בצירוף אליו . אם מוצג רשיון נהיגה / היתר נהיגה בינלאומי, רשיון נהיגה מלא על שם הנהג הראשי של הרכב, עדיין יידרש לצורך השכרת הרכב .

רשיון נהיגה בריטי עידכון: החל מה- 8 ביוני 2015, ייתכן ותצטרך מסמכים שונים לאיסוף הרכב . לפרטים נוספים

קיבולת הרכב וסוג הרכב
כל הרכבים מבוטחים בעבור כמות הנוסעים המירבית שהם יכולים לשאת .
Rentalcars.com
אינה יכולה לקבל על עצמה אחריות בעבור רכבים שנעשה בהם שימוש שלא כדין בין היתר, הסעת נוסעים ו/או מטען בכמות גדולה יותר מזו שמותרת בהתאם לקיבולת הרכב . לקבלת קו מנחה, ראה את אתר האינטרנט של Rentalcars.com כדי לבדוק את כמות הנוסעים והמטען המותרים בכל קטגוריה .

Rentalcars.com אינה יכולה להבטיח דגם או יצרן רכב מסויימים .
הרכב המוצג בשובר אישור ההזמנה שלך, מוצג לצורך המחשה בלבד, וייתכן כי יימסר לך רכב דומה לו, או מקטגוריה גבוהה יותר .

אספקת כלי רכב
חברות השכרת הרכב שומרות לעצמן את הזכות לסרב מסירת רכב לאדם שלהערכתם אינו כשיר לנהוג או שאינו עונה על תנאי הזכאות לנהיגה . Rentalcars.com לא תישא באחריות להסדרי נסיעה חלופיים, וכן לא תבצע שום החזר כספי, ו/או פיצוי כספי בגין כל הוצאה שעשוייה להגרם לך, השוכר במקרה כזה .

תלונות
אם אתה, השוכר, אינך מרוצה עם איכות הרכב במעמד האיסוף, אנא ידע את חברת ההשכרה .
לחברת Rentalcars.com קשה להעריך תביעה לגבי איכות הרכב, במידה ולא יידעת קודם כל את ספק הרכב .
אם אתה, השוכר, אינך מרוצה בכל צורה שהיא, אנא צור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו, תוך שלושה חודשים מקסימום ממועד החזרת הרכב . אנחנו מודעים לכך שלעתים אתה עשוי לחוש שתלונתך לא טופלה לשביעות רצונך המלאה, ובמקרה שאינך מרוצה מאופן הטיפול שלנו בתלונתך, באפשרותך להפנות את התלונה לספק של שירותי גישור, בוררות או שיטות חלופיות אחרות ליישוב סכסוכים ; לשירות הגישור בתביעות קטנות בבריטניה (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) הוענקה הכרה רשמית של ה- Civil Mediation Council והוא מופיע ברשימת ספקי שירותי הגישור של משרד המשפטים הבריטי. מאחר שאנו שואפים ליישב סכסוכים כלשהם ללא מעורבות גורמים חיצוניים, איננו מתחייבים לפנות לספק עצמאי כלשהו של שירותי גישור או בוררות. באפשרותך להיעזר בפלטפורמה המקוונת ליישוב סכסוכים של הנציבות האירופית, בקישור http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

קשיים מכאניים / תאונות
במקרה של תקלה או קושי מכאני אתה, השוכר חייב ליצור קשר מייד עם חברת ההשכרה המקומית .
חברת ההשכרה המקומית חייבת לתת את אישורה בעבור כל רכיב חלופי או תיקון שנעשה ברכב . במידה ואתה, השוכר מעורב בתאונה, חובה עליך ליצור קשר הן עם המשטרה המקומית והן עם חברת ההשכרה המקומית .
שמור העתק של כל המסמכים אשר התבקשת למלא, היות ותזדקק להם באם תחליט לתבוע את חברת הביטוח .

השכרה מצדך של כל רכב כפופה הן לתנאי השירות של ספק הרכב המקומי והן לחוקי המדינה/ארץ בה מתבצעת ההשכרה . לכן, אתה, השוכר כפוף הן לתנאי השירות שלנו והן לתנאי השירות של חברת ההשכרה המקומית .

Rentalcars.com אינה מקבלת על עצמה אחריות, ולא תשא באחריות חוקית בעבור כל אובדן, נזק, שינויים, תיקונים, שיבושים או עיכובים שייגרמו בשל מלחמת אחים, סכסוך עבודה כולל סכסוך עבודה של בקרת התנועה האווירית, פעילות טרור, אסונות טבע, אסונות גרעיניים, שריפה או תנאי מזג אוויר קיצוניים, כשל מכאני בלתי נמנע של גופי התחבורה, סגירה או עומס בשדות התעופה, ביטול טיסות על ידי חברות התעופה ופשיטת רגל של חברות התעופה .

המידע הכללי ותנאי השירות מדוייקים נכון לעת פרסומם .

תנאי החוזה שלכם עם Rentalcars.com

ללא קשר לאופן בו אתם, השוכרים, בוחרים לבצע את הזמנתכם, חשוב שתבינו איך ומתי נוצר החוזה. הצעדים הטכניים הנדרשים ליצירת חוזה הם כדלהלן: כאשר אנו מספקים הצעת מחיר טלפונית או מפרסמים את שירותינו באתר האינטרנט שלנו, אנו מזמינים אתכם, השוכרים, להציע הצעה לרכישה. אתם, השוכרים, לא מציעים את ההצעה הזו עד שאתם מאשרים את ההצעה באופן מילולי, או כאשר לחצתם על כפתור 'הזמן עכשיו' בעמוד 'פרטי התשלום'.

אתם, השוכרים, הצעתם לנו הצעה לרכישת שירותינו ברגע שאישרתם זאת באופן מילולי או כאשר לחצתם על כפתור 'הזמן עכשיו'. אנחנו נקבל הצעה זו כאשר קיבלנו הן את התשלום הנדרש, והן כאשר העברנו לכם, השוכרים, את השובר / השובר האלקטרוני. כפי שההסדר עם חברת השכרת הרכב הוא התפקיד שלנו כסוכנים, קבלת הצעתכם תתבצע על ידינו כסוכנים בשם חברת השכרת הרכב.

אנחנו אחראים על הפסדים שאתם, השוכרים, סובלים ישירות כתוצאה מכך שאנחנו הפרנו את ההסכם אם ההפסדים הם תוצאה צפויה של הפרת ההסכם על ידינו. הפסדים נחשבים להפסדים צפויים אם ניתן היה לצפות אותם על ידינו ועל ידכם בזמן יצירת ההסכם. אנחנו לא אחראיים להפסדים עקיפים, אשר מתרחשים כתוצאת לוואי של ההפסד או הנזק העיקריים, ואשר אינם צפויים מראש על ידכם, השוכרים, ועל ידינו; ואין אנו אחראים על, ללא הגבלות, אובדן רווחים, אובדן הזדמנויות, אובדן מוניטין או הפסדים, נזקים או עלויות נסיבתיים.

אנחנו איננו אחראיים בין אם באופן ישיר או באופן עקיף דרך חברות השכרת הרכב, לכשל או עיכוב של חברות ההשכרה באספקת ההתחייבות שלנו תחת או בעקבות ביצוע ההזמנה, שובר / שובר אלקטרוני, השכרה או תנאי השימוש, אם וכאשר הביצוע התעכב, נמנע או הופרע על ידי כוח עליון, קרי אירוע שמעבר ליכולתיו הסבירות של כל צד לשלוט בו. במקרה ואירוע כתוצאה מכוח עליון נמשך יותר מארבעה עשר ימים רצופים, אנחנו רשאים להפסיק ולבטל את ההזמנה הזו, על ידי מתן הודעה מראש של ארבעה עשר ימים, לכם, השוכרים, לכתובת החיוב המקורית, ולבצע החזר כספי מלא בעבור הסכום ששולם להשכרה זו בטרם התרחש אירוע כתוצאה מכוח עליון.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנה בהתרעה קצרה, או באופן מיידי בנסיבות מסויימות, כגון פשיטת רגל של חברת ההשכרת רכב. בכל מקרה, אנחנו נעשה מאמצים סבירים כדי לנסות ולספק רכב חלופי, אבל בתקופות של ביקוש גבוהה ייתכן וזה לא יהיה אפשרי. במקרה בו הלקוח ביצע הזמנה עם תשלום מלא מראש, ואנחנו הודענו ללקוח על הביטול עד 48 שעות לפני מועד איסוף הרכב, הלקוח ייקבל החזר של מלוא הסכום ששילם. במקרה הלא סביר שהודענו ללקוח ששילם מראש את מלוא הסכום כי ההסכם מבוטל בתוך 48 שעות ממועד איסוף הרכב, אנחנו נבצע החזר כספי מלא עבור כל הכסף ששולם, ונכסה אובדן כספי אחר צפוי שעשויים להיגרם ללקוח כתוצאה ישירה מהפרת ההסכם על ידינו. במקרה והלקוח שילם רק פיקדון בעבור ההזמנה ואנחנו הודענו ללקוח על הביטול עד 7 ימים לפני מועד איסוף הרכב, הלקוח ייקבל החזר מלוא עבור הכסף ששולם. במקרה והודענו ללקוח ששילם פיקדון על הביטול בתוך 7 ימים ממועד איסוף הרכב, אנחנו נחזיר את מלוא הסכום ששולם, ונכסה אובדן כספי אחר צפוי שעשויים להיגרם ללקוח כתוצאה ישירה מהפרת ההסכם על ידינו.

תנאי השימוש באתר האינטרנט
חל איסור מוחלט לעשות שימוש בכל מכשיר או תוכנה כדי לתקשר או להתחבר או לנסות ולהתחבר לאתר זה, או לדלות תוכן ו/או כל מידע אחר, כולל מחירים. כמו כן אסור באופן מוחלט להתערב, או לנסות להתערב עם פעילותו הסדירה של אתר זה. כל פעילות שאנו מחשיבים כגורמת לעומס או מאמץ מופרז למערכת שלנו, תחסם. אנו מפקחים באופן רציף על כל כניסה לאתר האינטרנט שלנו, וכל אדם או מערכת אוטומטית המבצעים חיפושים בכמות לא סבירה, במטרה לקבל גישה למידע ו/או מחירים תופסק פעילותם והם ייחסמו מהאתר. שימושך באתר האינטרנט שלנו מצביע על הסכמתך עם תנאי השימוש הללו.

הגנה על פרטיות הצרכן – הגנה על מידע
מדיניות בטיחות
כל מידע פרטי ופרטי כרטיס אשראי הנאספים באתר האינטרנט שלנו, עוברים בשרת מאובטח המשתמש בהצפנה של 128 ביט כדי להגן על מידע פרטי שלך, הדפדפן שלך יצביע לך על כך שאתה משתמש בשרת מאובטח, על ידי הופעת מנעול בחלקו התחתון של חלון הדפדפן, המנעול יופיע כסגור, כדי להראות שאתה משתמש בשרת מאובטח. מידת בטיחות זו מופעלת אך ורק בדפי אינטרנט בהם אפשר לראות או להזין פרטים אישיים או פרטי תשלום.

הגנה על נתונים – מידע
כרטיס אשראי
נתוני כרטיס האשראי שנותן לנו הלקוח מוצפנים ומאוחסנים בבסיס הנתונים בשרת היישומים שלנו; מידע זה מופיע באופן בלתי מקודד כאשר ההזמנה מוצגת על ידי מערכת ההזמנות. רק לצוות טכנולוגיית המידע שלנו יש גישה לבסיסי נתונים אלה, וגם במקרה של אובדן או פריצה לבסיס נתונים, מספרי כרטיסי האשראי עדיין מקודדים. המקום היחיד הנוסף בו מאוחסן מידע על כטיסי אשראי הוא יומן שרת של שרת הנתונים. אנו שומרים יומני שרת בני 3 ימים. בכל יום, יומני שרת שגילם יותר משלושה ימים נדחסים לתיקייה נפרדת המוגנת על ידי סיסמא נפרדת.

הגנת מידע – פרטים אישיים של הלקוח
שם הלקוח, כתובתו, מידע על הזמנתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכו' מאוחסנים בבסיס נתונים בשרת היישומים שלנו ובשרתי בסיס הנתונים שלנו. אנו לא מעבירים, חולקים או מוכרים מידע זה לאף אחד מחוץ ל- Rentalcars.com ללא הסכמה מפורשת. שם הלקוח וכתובת הדואר האלקטרוני שלו משמשים את מחלקות השיווק והמכירות שלנו, על מנת לשלוח חומר שיווקי, הצעות מחיר, מעקב אחר הצעות מחיר ומבצעים מיוחדים ללקוח, דרך מערכת Dream mail
(http://www.epsilon.com)

משוב הלקוחות
תוצאות הסקר עשויות להיות מפורסמות באתר האינטרנט שלנו על מנת לידע את לקוחותנו מהי דעתך לגבי רמת השירות של ספק הרכב המקומי. חברת Rentalcars.com תשתמש במשוב שלך, במלואו או בחלקו, באתר האינטרנט שלנו, ברשתות החברתיות, בניוזלטרים, מבצעים מיוחדים, אפליקציות לניידים או בפלטפורמות אחרות בבעלותה, ובשליטתה של Rentalcars.com או של אתרים המאוחסנים אצלה. Rentalcars.com שומרת לעצמה את הזכות להתאים, לסרב לפרסם או לשנות משובים כראות עיניה.

משובים מביעים את דיעותיהם האישיות של לקוחותיה של Rentalcars.comאשר ענו על שאלון לאחר השלמת תקופת ההשכרת הרכב שלהם. דיעות אלה אינן בהכרח מייצגות את השקפותיה של חברת Rentalcars.com.

תנאי שירות אלה תקפים תחת החוקים השולטים באנגליה, ויהיו תחת תחום שיפוטו הבלעדי של בית המשפט האנגלי.

חובה להציג את שובר אישור ההזמנה לספק הרכב בעת איסוף הרכב. Rentalcars.com לא תהיה אחראית לתשלומים נוספים, עבור שירותים עליהם נחתם חוזה ישירות מול ספק הרכב המקומי.

Rentalcars.com לא תהיה אחראית עבור כל נזק שנגרם לרכב כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול/

חוות דעת אורחים
יתכן שחוות דעת שהושלמו יועלו לאתר האינטרנט שלנו למטרה הבלעדית של יידוע הלקוחות לגבי דעתכם על השירות ועל איכות של חברת השכרת רכב, וישמשו באופן חלקי או מלא על ידי חברת Rentalcars.com באתר האינטרנט שלנו, פלטפורמות מדיה חברתית, ניוזלטר, מבצעים מיוחדים, אפליקציות למכשירים ניידים או ערוצים אחרים בבעלות, באחסון, בשליטה או בשימוש של Rentalcars.com. אנו שומרים על הזכות להתאים, לסרב או להסיר חוות דעת בשיקולנו הבלעדי. חוות דעת מביעות את הדעות האישיות של לקוחות Rentalcars.com אשר מלאו את השאלון שלנו לאחר תקופת ההשכרה שלהם. הדעות האלה לא בהכרח מייצגות את הדעות של Rentalcars.com. מידה המותרת על פי חוק, התנאים וההגבלות הללו נשלטים על ידי החוק האנגלי, תחת סמכות השיפוט הלא-בלעדית של בתי המשפט באנגליה. המידע הכללי והתנאים וההגבלות הנ׳׳ל הינם נכונים בעת הפרסום.

הגנה במסגרת הנחיית חבילות הנסיעותאם אתם מזמינים שירותי נסיעות נוספים מספק שירות אחר עבור הטיול או החופשה שלכם באמצעות קישור מעמוד האישורים שלנו, לא תהנו מהזכויות החלות על חבילות תחת הנחייה (EU) 2015/2302.

לכן, חברת TravelJigsaw Limited לא תהיה אחראית על תקינות השירותים הנוספים האלה. אם אתם נתקלים בבעיה, אנא

צרו קשר עם ספק השירות הרלוונטי

יחד עם זאת, אם אתם מזמינים שירותי נסיעות נוספים באמצעות קישור לא יאוחר מ-24 שעות לאחר קבלת אישור ההזמנה מ-TravelJigsaw Limited, ושווי שירותי הנסיעות הנוספים האלה הוא 25% או יותר מערך שתי ההזמנות יחד, שירותי הנסיעות האלה יהפכו לחלק מהסדר טיול משותף. במקרה כזה, לפי חוקי האיחוד האירופי, לחברת TravelJigsaw Limited יש הגנה להחזר תשלומים שביצעתם עבור שירותים של TravelJigsaw Limited ולא סופקו לכם בעקבות פשיטת רגל של TravelJigsaw Limited. שימו לב כי לא יסופק החזר במקרה בו ספק השירות הרלוונטי פושט רגל.

חברת TravelJigsaw Limited משתמשת בהגנה לפשיטת רגל של Travel & General Insurance Services Limited (t&g), מספר רשום 02527363 החתום על ידי Hiscox Insurance Company Limited (Hiscox), מספר רשום 00070234. חברות t&g ו-Hiscox מאושרות ומפוקחות על ידי Financial Conduct Authority ו-Prudential Regulation Authority (מספר 113849).

נוסעים רשאים לפנות לישות זו, או במידת הצורך לקו הסיוע בנושא תביעות של הרשות המתאימה במספר 01702 811397 (העתק של המדיניות זמין על פי בקשה מה-Policyholder) אם השירותים לא סופקו עקב פשיטת רגל של TravelJigsaw Limited

הערה: הגנה זו מפני פשיטת רגל לא מכסה חוזים עם גורמים אחרים פרט ל-TravelJigsaw Limited, שיכולים לספק את השירות על אף פשיטת הרגל של TravelJigsaw Limited.

הנחייה (EU) 2015/2302) כפי שנכנסה לחוק הלאומי a href="http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html" target="_blank">http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/data.html.