Villkor

Dessa hyresvillkor, samt villkoren för vår hemsida, integritetspolicy och säkerhetspolicy utgör vårt avtal med dig för de tjänster vi erbjuder. Det är dessa vi syftar på när vi säger ”villkor”. TravelJigsaw LTD kan ändra villkoren då och då, och vi rekommenderar att du besöker hemsidan regelbundet för att kontrollera att inga ändringar har genomförts som påverkar dig eller din hyra. När vi hyr ut en bil till dig fungerar vi endast som bokningsagent i samarbete med lokala uthyrningsbolag. Därför måste ni förhålla er till hyresvillkoren som uthyrningsbolaget har i förhållande till lagen i det land ni hyr bilen i. Individuella restriktioner kan också gälla för din hyra.

Dessa villkor gäller alla reservationer du gör över internet med oss, så se till att du är säker på vad de innehåller. Både våra villkor och villkoren hos uthyrningsbolaget har begränsningar och undantag när det gäller ansvarsskyldighet.

För att göra en bokning på vår hemsida måste du acceptera våra hyresvillkor. Om du inte accepterar en del av hyresvillkoren ska du inte fortsätta med bokningen. Genom att bekräfta en bokning på vår hemsida bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat hyresvillkoren. Om du har frågor angående hyresvillkoren eller någonting annat, vänligen kontakta oss.

Bekräftande av och betalning för din bokning
I de flesta fallen kommer vi att kunna bekräfta din bokning omedelbart. Men ibland behöver vi vänta på att uthyrningsbolaget bekräftar att bilen finns tillgänglig. Om detta händer kommer vi att meddela dig med en gång, och provisoriskt blockera pengarna på ditt betalkort. Så snart de bekräftar din bil informerar vi dig om detta, och tar betalningen från ditt kort.

Tills din bil blir bekräftad kan du annullera betalningen när som helst. Klicka bara på "Hantera bokning" längst upp på vår sida, lägg in din emailadress och ditt bokningsnummer och klicka sedan på "Avboka". Vi släpper då pengarna från ditt kort.

Väldigt sällan händer det att ett uthyrningsbolag inte kan bekräfta att en bil finns tillgänglig. Om detta händer kommer vi att meddela dig, och släppa pengarna från ditt kort.

När du bokar en bil eller annan produkt på vår sida kommer vi att maila dig för att bekräfta tillgängligheten inom 48 timmar av din bokning (eller minst 24 timmar innan din upphämtningstid). Vi skickar dig sedan en bokningsbekräftelse.

Du kommer inte att ha ett kontrakt förrän vi bekräftat din bokning och tagit betalningen. Även om någon annan betalar görs kontraktet av personen som gör bokningen, och vi skickar all information till adressen de gav oss. För att undvika tvivel vill vi understryka att ingenting i våra villkor innebär att en tredjepart har rätt till olika förmåner eller rättigheter när det kommer till kontraktet “(Rights of Third Parties) Act 1999”.

Informationens riktighet
Även om vi strävar efter att försäkra att informationen på hemsidan är korrekt kan varken vi, våra samarbetspartners, uthyrningsbolag eller bokningsagenter hållas ansvariga för riktigheten av sådan information. Det är ditt ansvar att bedöma riktigheten, fullständigheten och användbarheten för all information som finns på hemsidan.

Vid upphämtningen måste TravelJigsaw LTDs voucher/eVoucher visas upp för uthyrningsbolaget. Vi kan inte hållas ansvariga för hyror som blir nekade om en voucher/eVoucher inte tagits med och visats upp.

Vi kan inte kan inte hållas ansvariga för extrautgifter som blivit debiterade lokalt om dessa står specificerade på kontraktet du skriver under och accepterar vid upphämtningen.

Vi kan inte hållas ansvariga om föraren kört påverkad av alkohol/droger, avsiktligt skadat bilen, kört vårdslöst eller ”off-road”. I dessa fall är du som kund ansvarig. Denna lista nämner inte alla omständigheter.

Vad är inkluderat i priset?
Var vänlig läs hyresvillkoren som gäller för just din hyra, du kan se dessa under bokningsprocessen.

CDW - Trafik- och vagnskadereducering
CDW minskar er betalningsskyldighet från totalsumman av skadan till ett självriskbelopp, förutom vid de tillfällen skadan orsakats på grund utav att kunden avsiktligt skadar bilen, är påverkad av alkohol eller droger, använder bilen på ett sätt som inte är tillåtet, t.ex ”off road”-körning eller uthyrning till tredjepart, samt om bilen körts vårdslöst. CDW täcker betalningsskyldigheten för skador på bilen, dess delar och/eller tillbehör. På de flesta platser är vindrutor, glas, underrede, ersättning av lås, ersättning av nycklar och bärgningskostnader inte täckta av skyddet. Andra undantag kan tillkomma och kan variera mellan olika uthyrningsbolag, så vi rekommenderar att ni kontrollerar detta med uthyrningsbolaget vid upphämtning av bilen så att ni helt förstår vad som inte täcks av skyddet.

Stöldskydd
Stöldskydd (TW) minskar betalningsskyldigheten vid stöld/skador orsakade vid stöldförsök till ett självriskbelopp, där detta tillämpas. Vårdslöshet i samband med stöld av bilen kan leda till att uthyrningsbolaget kräver full ersättning för bilen.

VIKTIGT!
Var vänlig läs hyresvillkoren noggrant vid upphämtning av bilen innan du skriver under kontraktet. Det är inte ovanligt att tredjepartsförsäkringen inte täcker skador på familjemedlemmar, släkt eller personer du reser med som har samma hemadress. Vi rekommenderar att ni kontrollerar er hem- eller reseförsäkring angående detta skydd då detta oftast täcks, alternativt kan en extra försäkring normalt köpas direkt ifrån uthyrningsbolaget. TravelJigsaw LTD rekommenderar starkt att ni noggrant kontrollerar de skydd ni har inkluderade och tar ut extra försäkring om det är så att familjemedlemmar eller släkt kommer att vara med i bilen.

Personlig olycksfallsförsäkring
Denna valfria försäkring täcks oftast i din reseförsäkring (vänligen kontrollera detta innan du hyr bilen). Om du behöver köpa till personlig olycksfallsförsäkring kan du göra detta hos uthyrningsbolaget.

TravelJigsaw LTDs skyddsprodukter
När du hämtar din bil kommer uthyrningsbolaget att behöva en säkerhetsdeposition från dig utifall att bilen blir skadad under hyran. Så länge du köpt en av våra skyddsprodukter innan din hyra börjar kommer vi att ta bort ditt ansvar (och återbetala dig) för pengar som dras från din deposition/självrisk, i enlighet med de villkor som beskrivs här.
Våra skyddsprodukter - Fullt skydd och Utökat skydd - erbjuds till kunder som gör nya bokningar. Skydden täcker avgifter för skada på hyrbilens externa eller mekaniska komponenter, inklusive kaross, tak, underrede, vindruta, fönster, speglar, hjul, däck, navkapslar, motor, koppling, batteri och lås.
I tillägg till detta täcker skydden:

 • immobiliseringsavgifter (för att täcka förlust av intäkter då bilen blir reparerad och inte kan hyras ut)
 • vägassistans-avgifter som tillkommer som resultat av att bilen havererar eller om kunden har en olycka
 • avgifter som tillkommer som direkt orsak av förlust av nycklar eller om kunden blir utlåst ur bilen
 • beloppet uthyrningsbolaget tar ut som resultat av reklamation av deras stöldskyddspolicy
 • uthyrningsbolagets administrationsavgifter relaterade till punkterna ovan
Vänligen notera: Utökat skydd erbjuds till kunder som hyr en bil med trafik- och vagnskadereducering utan självrisk. Våra skyddsprodukter täcker inte:
 • rengöringsavgifter
 • skada på bilens insida, förutom om detta orsakats av en kollision
 • skador på/förlust av barnsäten, GPS-navigatorer eller andra tillval.
 • avgifter för reparationer eller andra tjänster som inte godkänts av uthyrningsbolaget
 • avgifter som uppstår under omständigheter som bryter villkoren för hyreskontraktet, så som farlig/vårdslös körning, påfyllning av fel bränsle eller om föraren är påverkad av alkohol eller droger.
Vår Självriskåterbetalning och vårt Skadeskydd erbjuds inte längre till kunder som gör nya bokningar, men vi kommer fortfarande att acceptera reklamationer från kunder som redan köpt dessa skydd. Dessa produkter kommer endast att täcka delar av bilen som täcks av trafik- och vagnskadereduceringen (som specificeras av uthyrningsbolaget vid upphämtning).

Fullt skydd från RentalCover
Om du köper Fullt skydd kommer RentalCover.com att maila dig policydokumentet. Kontakta RentalCover.com om du vill att de ska skicka dig mailet igen, eller om du vill att de ska skicka dig en utskriven kopia.

Reklamering enligt en av TravelJigsaw LTDs skyddsprodukter
För att reklamera enligt en av våra skyddsprodukter ber vi dig att kontakta vår kundtjänst inom 28 dagar av att bilen blivit återlämnad. Du kommer att behöva:

 • Bilens inchecknings- och utcheckningsdokument, som tydligt visar skadan som debiterats av uthyrningsbolaget
 • Bevis på reparationskostnaderna från uthyrningsbolaget
 • Bevis på att beloppet dragits från ditt kreditkort.
 • En kopia på uthyrningsbolagets skaderapport
 • En polisrapport, om tillämpligt

Vi strävar efter att betala ut pengarna inom 7 dagar efter att vi mottagit all nödvändig dokumentation.

Om en tredjepart har varit involverad behöver vi bekräftelse från uthyrningsbolaget att de identifierat vem som är ansvarig för skadan (och att alla rättsfall avslutats) innan vi kan bearbeta din reklamering.

Alla reklamationsbetalningar görs till det kort som användes för att köpa skyddsprodukten från TravelJigsaw LTD (inte nödvändigtvis det kort som uthyrningsbolaget tog debiteringen från).

Bensin och depositioner på uthyrningskontoret
De flesta uthyrningsbolag kräver en deposition vid hyrans start för att täcka självrisken, eventuella kostnader som kan uppstå under hyran och, i vissa fall, bränsle. I de flesta fall krävs ett giltigt kreditkort (vänligen kontrollera detta med vårt kontaktcenter) i huvudförarens namn. Så länge bilen och eventuella tillval blir återlämnade i samma skick som när de hyrdes och i enlighet med bränslepolicyn kommer depositionen att återbetalas vid återlämning av bilen (vänligen notera att det kan ta upp till 14 dagar för pengarna att synas på ditt konto).

Vissa uthyrningsbolag kommer att kräva att du lämnar tillbaka bilen med samma mängd bränsle som den hade i tanken vid upphämtningen. Andra har en bränslepolicy som innebär att du måste köpa den första tanken bränsle och sedan lämna tillbaka bilen tom – i dessa fall ges ingen återbetalning för oanvänt bränsle.

Där uthyrningsbolaget tar betalt för bränsle kan kostnaden vara högre än vad den är på lokala bensinstationer.

Utanför kontorstid
På de flesta flygplatserna kommer flyg att mötas och bilar ges ut utanför normala öppettider. Det kan dock tillkomma en extra avgift för denna tjänst som betalas direkt till uthyrningsbolaget. Vi kommer att informera dig om en extra avgift tillkommer när du bekräftar din upphämtningstid. I de fall en flygförsening innebär att bilen behöver hämtas utanför kontorstid kan uthyrningsbolaget gå med på att hålla sitt kontor öppet – i dessa fall kommer de att informera dig om eventuella avgifter. Vi kan inte hållas ansvariga om det inte finns någon möjlighet att hämta bilen utanför kontorstid, så vi rekommenderar att ni tar ut en separat reseförsäkring som täcker vid sådana tillfällen. Kontor utanför flygplatser kan eventuellt också erbjuda en liknande tjänst.

Minimum- och maximumålder
På de flesta destinationerna är minimumåldern för bilhyra 21. Avgifter kan gälla för vissa uthyrningsbolag och i vissa länder för förare under 25 och över 65, om du angivit korrekt ålder i din bokningsförfrågan kommer vi att informera om eventuella avgifter. Vänligen läs hyresvillkoren noggrant för information om restriktioner. Minimumåldern för större bilgrupper kan också vara högre för utvalda platser. Vänligen ta kontakt med vår reservationsavdelning om du har frågor eller funderingar angående detta.

Extra förare
Avgifter kan tillkomma för extra förare och detta betalas till uthyrningsbolaget direkt (om inte annat står specificerat på TravelJigsaw LTDs voucher/eVoucher. Vänligen ta kontakt med vår reservationsavdelning om du har frågor.

Beräkning av dagligt pris/Hyresperiod/Förlängningar
Priset på din bilhyra bekräftas när bilen blir bokad och beräknas enligt en 24timmars-period. Om du vill förlänga din hyra efter bilen har blivit hämtad, eller om du lämnar tillbaka bilen senare än vad som är angivet på din voucher/eVoucher, kommer kontraktet för förlängningen att vara med uthyrningsbolaget direkt. Detta innebär att priset kommer att beräknas enligt uthyrningsbolagets dagliga pris som kan vara högre än det du fick vid bokningstillfället.

Sena upphämtningar/tidiga avlämningar
Din hyra börjar och slutar enligt upphämtnings- och avlämningstiderna på din voucher/eVoucher. Tyvärr kan vi inte ge återbetalningar för oanvänd tid i de fall en bil hämtas upp tidigt eller lämnas tillbaka sent. Om du inte kan hämta bilen på den avtalade tiden/det avtalade datumet måste du kontakta oss så snart som möjligt. Om du inte gör det finns det ingen garanti att bilen fortfarande är tillgänglig – och du har inte rätt till en återbetalning.

Envägshyror
Envägshyror måste bekräftas i förväg och det kan tillkomma extra avgifter för denna tjänst. Denna kostnad betalas direkt till uthyrningsbolaget. Om kostnaden inte angivits under bokningsprocessen kommer vi att informera dig om kostnaden för detta efter att vi fått in din bokningsförfrågan och då vi har bekräftat envägshyran med uthyrningsbolaget.

Barnstolar och specialutrustning
Barnstolar och takräcken (tillgängliga på vissa bilar) och andra tillval finns tillgängliga på förfrågan på de flesta platser, men kan inte garanteras. Det tillkommer oftast en extra avgift för tillval och denna betalas lokalt. På de flesta ställen krävs barnsäten enligt lag. Vänligen notera att det inte alltid finns säkerhetsbälten i baksätet på alla bilar. Förfrågan på tillval måste läggas in vid bokningstillfället. Var vänlig kontakta vårt reservationskontor om du har fler frågor angående tillval.

Leveranser och upphämtningar
Vissa uthyrningsbolag har möjlighet att lämna/hämta bilen på en förbestämd adress och isåfall tillkommer en avgift som betalas direkt till uthyrningsbolaget.Vi kommer att informera dig om eventuella kostnader när du bekräftar dina upphämtnings-/avlämningstider, tillsammans med fulla adressdetaljer, i din bokningsförfrågan. Vänligen notera: uthyrningsbolagen kan i allmänhet inte lämna eller hämta en bil från privata boenden.

Körområden
Det kan finnas restriktioner för att ta bilen till ett annat land eller annan ö/stat; på grund utav detta måste ni ta kontakt med oss vid bokningstillfället om du planerar att göra detta. Extra dokumentation och lokala avgifter kan tillkomma för resa till vissa länder. Restriktioner kan också gälla i Australien och på andra avlägsna platser, för mer information ber vi dig ta kontakt med vår reservationsavdelning.

Om du vill ändra din reservation
Vi tar inte ut några ändringsavgifter om du vill ändra din bokning innan upphämtningen. Detta undantar kostnader som kan tillkomma på grund utav ändringar av grundavtalet, t.ex ändring av hyrans längd eller biltyp – eller om uthyrningsbolaget har ändrat sina priser sedan den ursprungliga bokningen gjordes. Med vissa uthyrningsbolag innebär en ändring av namn eller upphämtningsplats att reservationen behöver avbokas och göras om. För att avboka din reservation behöver du logga in på “Min Bokning” och trycka på knappen “Avboka”. Hyresvillkoren varierar beroende på uthyrningsbolag och kommer tydligt att visas under bokningsprocessen.

Dokumentation
Din voucher/eVoucher blir vanligtvis tillgänglig så snart vi mottagit full betalning och bilen blivit bekräftad av uthyrningsbolaget. Var vänlig notera att bilar som är ”på förfrågan” kan ta längre tid att bekräfta och vi kommer att meddela dig om det är fallet för just din bil. Om bilen inte kan hämtas ut på grund utav otillräcklig dokumentation eller avsaknad av kreditkort kommer detta att behandlas som en “No Show” och du kommer inte att ha rätt till en återbetalning av pengar som betalats. Se till att du reser med din voucher/eVoucher, ett giltigt nationellt körkort och annan identifikation (pass) – se avdelningen “Detta behöver du ta med dig” på din voucher/eVoucher så snart din bil blir bekräftad för att se om annan dokumentation krävs.

Körkort
Föraren av bilen måste kunna uppvisa ett körkort som varit giltigt i minst ett år (två år på vissa platser, detta kommer att bli bekräftat under bokningsprocessen). Kunder som har ett brittiskt körkort måste ta med sig pappersdelen så väl som fotodelen. Kunder från andra länder måste noggrannt läsa hyresvillkoren under bokningsprocessen eftersom krav för körkort varierar beroende på plats och uthyrningsbolag.
Alla förare måste alltid ha med sig sina körkort för uppvisning och granskning av de lokala myndigheterna. Återbetalningar kommer inte att ges om uthyrningsbolaget inte lämnar ut bilen på grund utav brist av körkort. Notera att ett internationellt körkort inte ersätter behovet av ett vanligt körkort, ett giltigt körkort i huvudförarens namn är obligatoriskt för att kunna hyra bilen.

Uppdatering för brittiska körkort: Från och med den 8e juni 2015 kan du behöva annorlunda dokument för att hämta upp din bil. Få mer information här

Viktig information angående växelkurser
På grund av fluktuationer i växelkurser kan beloppet som debiteras skilja sig något från det pris du såg när du godkände att betala för produkten/tjänsten. Skillnanden (om någon) beror på ändringar i växelkursen mellan tiden du bokade bilen och tiden pengarna syntes igen på kontot. På samma sätt, om vi återbetalar pengar till ditt konto, kommer vi att återbetala exakt det belopp vi tog betalt – och kan inte hållas ansvariga för fluktuationer i växelkursen som leder till att du får en större eller mindre återbetalning än förväntat.

Bilkapacitet och fordonstyp
Alla bilar är försäkrade för ett maximalt antal passagerare. Vi kan inte hållas ansvariga om bilen är olämplig för alla passagerare och allt baggage. Som en guide hänvisar vi dig till TravelJigsaw LTDs hemsida för att se den ungefärliga kapaciteten av de olika bilklasserna. Vi kan inte hållas ansvariga om ni blir nekade på grund utav att antalet passagerare överstiger maxkapaciteten för bilen.

Vi kan inte garantera bilmärke eller modell. Bilen som visas på din voucher/eVoucher är endast en guide och kan bli ersatt av en liknande modell eller uppgraderat fordon.

Villkor för utlämning av bilar
Uthyrningsbolaget har rätt att avstå från att hyra ut en bil till personer de anser är olämpliga för körning eller förare som inte möter kraven för bilhyra. Vi kan inte hållas ansvariga för slutförande av researrangemang, kompensation, återbetalning av resan eller andra kostnader du kan behöva betala vid sådana tillfällen.

Klagomål
Om du av någon anledning är missnöjd med hyran måste du rapportera detta till uthyrningsbolaget så snart som möjligt. Det är svårt för oss att utreda fall om din hyra om detta inte noterats under hyresperioden. Om du är missnöjd med hyran eller aspekter av hyran, vänligen kontakta vår kundserviceavdelning inom 3 månader av avlämningen.

Vi vet att du kanske i vissa fall känner att ditt klagomål inte har blivit löst till din fulla belåtenhet, så om du inte är nöjd med sättet vi hanterade ditt klagomål kan du hänvisa ditt klagomål till en oberoende "Alternative Dispute Resolution (ADR)"-leverantör; Small Claims Mediation (UK) Limited (http://www.small-claims-mediation.co.uk/) är ackrediterade av Civil Mediation Council och finns i justitieministeriets katalog över tillhandahållare av medling. Eftersom vi strävar efter att lösa alla klagomål internt är vi inte skyldiga att genomgå en alternativ tvistlösning (ADR) som görs av en oberoende tvistlösare (ADR). Du kan använda den Europeiska kommissionens online-plattform för att lösa tvisten, du kan hitta den på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mekaniska problem/olyckor
Om bilen bryter ner eller får mekaniska problem måste ni omedelbart kontakta uthyrningsbolaget. De måste godkänna alla reparationer eller ersättningsbilar. Om du är involverad i en olycka måste du kontakta både uthyrningsbolaget och den lokala polisen. Behåll kopior på all relevant dokumentation du blir ombedd att fylla ut. Det kan behövas av försäkringsskäl.

När ni hyr en bil måste ni förhålla er till hyresvillkoren ni får ifrån uthyrningsbolaget och lagen i det land och/eller den stat ni hyr bilen i. Detta innebär att ni måste följa både villkoren ni godkänt via bokningen hos oss samt de lokala villkoren för hyra. Vi accepterar inget ansvar och ska inte hållas ansvariga för någon förlust, skada, ändring eller försening på grund utav inbördeskrig, industridispyter (detta inkluderar flygledningsdispyter), terroristverksamhet, natur- eller kärnkraftskatastrofer, brand eller svåra vädertillstånd, oundvikliga tekniska problem med transport, nedstängning eller överbelastning av flygplatser eller hamnar, inställda flyg eller flygbolagskonkurs.

Villkor för ditt kontrakt med TravelJigsaw LTD
Hur du än väljer att boka din bil är det viktigt att du förstår hur och när ett kontrakt tar form. De tekniska stegen som krävs för att ingå ett kontrakt hos oss är följande. När du får ett pris över telefonen eller på hemsidan erbjuder vi dig att lägga ett anbud för köpet. Du har inte gjort något anbud för hyran förrän du tryckt ”Boka nu” på vår betalningssida eller gjort en muntlig överenskommelse över telefon.

Du kommer att ha gett oss ett anbud på produkten så fort du tryckt på ”Boka nu” eller när du gjort en muntlig överenskommelse med någon av våra agenter över telefon. Efter detta kommer vi att acceptera ditt anbud när vi har fått full betalning och har skickat dig din voucher/eVoucher. När vi arrangerar din bilhyra som en agent accepterar vi ditt anbud på uthyrningsbolagets vägnar.

Vi är ansvariga för förluster som direkt påverkar dig som kund när detta är på grund utav att vi har brutit avtalet och förlusterna är en förutsägbar konsekvens av detta. En förlust räknas som förutsägbar om den kunde anas av både oss och dig vid bokningstillfället. Vi kan inte hållas ansvariga för indirekta förluster som sker som sidoeffekt av huvudförlusten eller skador som inte grå att förutse av varken dig eller oss; vi är inte heller ansvariga för, utan begränsningar, utebliven vinst, förlust av möjlighet, förlust av goodwill eller följdskador, skador eller kostnader.

Vi ska heller inte hållas ansvariga direkt eller som en agent om uthyrningsbolaget misslyckas eller är försenad med fullföljandet av någon av sina skyldigheter, under eller i överenskommelse med denna bokning, voucher/eVoucher, reservation, hyra eller hyresvillkor om och så länge som utförandet är försenat eller förhindrat på grund utav force majeure. Detta innebär alla händelser som ligger utanför rimlig kontroll för den berörda parten. I de fall force majeure pågår i mer än 14 dagar i sträck kan vi säga upp hyran och dra tillbaka denna bokning, reservation eller hyra genom att ge 14 dagars notis till kundens hemadress och återbetalning av alla pengar som betalats in före force majeure-eventet.

Vi har rätt att avboka en reservation med begränsat eller omedelbart varsel vid vissa tillfällen, t.ex i fall då uthyrningsbolaget gått i konkurs. Vid alla sådana tillfällen kommer vi att göra vårt allra bästa för att arrangera en alternativ bil, men under vissa perioder då efterfrågan på bilar är mycket hög kan detta vara omöjligt. När en kund har gjort en fullbetald reservation och vi meddelar dem fram till 48 timmar före upphämtningen kommer kunden att få återbetalning av hela beloppet de betalat in. Vid de få tillfällen vi meddelar en kund om avbokning då det är mindre än 48 timmar kvar till upphämtning kommer vi att ge full återbetalning av de pengar som betalats in och även täcka andra förutsägbara förluster kunden kan få som en direkt konsekvens av att kontraktet brutits. Då en kund gjort en depositionsbokning och vi meddelar kunden mer än 7 dagar före upphämtning kommer kunden att få återbetalat hela beloppet de betalat in. När vi meddelar en kund som gjort en depositionsbokning och det är mindre än 7 dagar kvar till upphämtning kommer vi att ge full återbetalning av de pengar som betalats in och även täcka andra förutsägbara förluster kunden kan få som en direkt konsekvens av att vi brutit kontraktet.

Villkor för användande av hemsidan
Det är förbjudet att använda någon utrustning eller mjukvaruprogram för att direkt eller indirekt koppla upp sig mot hemsidan för att försöka få fram innehåll och/eller annan data, inkluderat priser. Det är också förbjudet att hindra eller försöka hindra den normala hanteringen av denna hemsida. Om vi finner någon aktivitet som vi anser lägger onödig belastning på våra system kommer vi omedelbart att terminera denna. Vi kontrollerar ständigt alla användare av denna hemsida, och alla automatiska system eller personer som gör ett orimligt antal sökningar och som har som mål att få tillgång till information och/eller priser kommer att stängas av och blockeras från våra hemsidor. Din användning av hemsidan visar ditt godkännande till att vara bunden av dessa Villkor..

Datasäkerhet – hantering av kunduppgifter - Säkerhetspolicy
All personlig information samt kreditkortsinformation som skickas över hemsidan går genom en säker server som använder en 128-bits-kryptering för att skydda din information. Din browser kommer att visa att du använder en säker server genom att ha en hänglås-symbol längst ner på ditt browserfönster eller i sökrutan. Hänglåset kommer att visas som låst, vilket visar att du använder en säker server. Denna säkerhetsfunktion finns bara tillgänglig på hemsidor där du kan se eller lägga in personliga detaljer eller betalningsinformation.

Datasäkerhet – Kreditkort
All kreditkortsinformation som vi får ifrån våra kunder är “krypterad” och lagrad i en databas på ansöknings- och databasservers: informationen blir okrypterad när en bokning blir visad på vårt interna reservationssystem. Det är bara vår IT-avdelning som har tillgång till denna databas och även i händelse av stöld eller om systemet skulle bli utsatt är dessa uppgifter krypterade. Den enda andra plats där kreditkortsinformation blir lagrad är vår ansökningsserver, vi behåller 31 dagars logginformation och data som är äldre än tre dagar i en separat fil som är komprimerad och lösenordsskyddad. Då återstår bara de tre senaste dagarnas loggar som lagras utan att vara komprimerade eller lösenordsskyddade.

Datasäkerhet – hantering av personuppgifter
Kunders namn och adresser, bokningsdetaljer och emailadresser är lagrade i en databas på ansöknings- och databasservrarna. Denna information blir aldrig delad, använd av eller såld till någon utanför TravelJigsaw LTD utan tillåtelse. Kunders namn och emailadresser används av vår säljavdelning och vår marknadsföringsavdelning för att skicka kampanjemail, specialerbjudanden samt uppföljningsemail i de fall kunder ansökt om ett kostnadsförslag på hemsidan eller över telefon via Dream Mails emailsystem (http://www.epsilon.com).

Datasäkerhet – Integritet
Alla personuppgifter som samlas från hemsidan, inklusive (utan begränsningar) data som samlats under bokningsprocessen, omfattas av vår integritetspolicy. För mer information, se vår integritespolicy.

Användning av cookies och andra spårningsmetoder
Vi kan använda cookies och annan teknologi för att facilitera och spåra ditt användande av tjänsterna erbjudna på denna hemsida och i samband med vår emailkommunikation. För mer information, se vår integritespolicy.

Kundomdömen
Färdiggjorda recensioner kan bli upplagda på vår hemsida med avsikt att informera kunder om dina åsikter angående service och kvalitet hos uthyrningsbolaget. Detta kommer att användas delvis eller helt och hållet av TravelJigsaw LTD på vår hemsida, sociala medier, nyhetsbrev, speciella kampanjer, mobilapplikationer eller andra platser som ägs, används, kontrolleras eller hostas av TravelJigsaw LTD. Vi förbehåller oss rätten att ändra, neka eller ta bort recensioner efter eget omdöme.

Recensioner är personliga åsikter från TravelJigsaw LTDs kunder som fyllt ut en enkät efter avslutad hyra. Dessa synpunkter representerar inte nödvändigtvis TravelJigsaw LTDs åsikter.

I den mån det är tillåtet, regleras dessa villkor av engelsk lag under den icke-exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i England.

Den generella informationen och hyresvillkoren ovan är korrekta vid trycktillfället.