Thông báo về Quyền riêng tư

Thông báo về Quyền riêng tư này giải thích cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào về bạn. Thông báo cũng cho bạn biết cần liên lạc với ai nếu có câu hỏi. Chúng tôi luôn sẵn lòng trả lời. Nếu bạn quan tâm đến việc chúng tôi làm gì với cookies và các công nghệ tương tự, hãy tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

Theo thời gian chúng tôi có thể thay đổi Thông báo này; vì vậy hãy kiểm tra lại tại đây xem có bất kỳ cập nhật nào không.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến cho thuê xe trực tuyến, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ như bảo hiểm, thông qua các website, ứng dụng di động, emails và tin nhắn (các ‘nền tảng’) của chúng tôi. Chúng tôi cũng làm việc này thông qua các website của các đối tác kinh doanh, các phương tiện truyền thông và các nền tảng khác. Thông báo này áp dụng cho tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập khi chúng tôi làm việc này, hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, live chat, điện thoại hoặc bưu điện.

Ngoài ra, đối tác kinh doanh của chúng tôi cần xem thêm Chính sách Bảo mật và Cookie dành cho Đối tác Kinh doanh để hiểu cách dữ liệu cá nhân được xử lý như một phần của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi không thể giúp bạn đăng ký hoặc yêu cầu chào giá mà không có một số thông tin nhất định. Khi bạn làm bất kỳ việc nào trong những việc này, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin mà chúng tôi cần để có thể cung cấp cho bạn thứ bạn cần. Đây là những thông tin tiêu chuẩn và có thể bao gồm tên, tuổi, ngày và nơi sinh và thông tin liên lạc của bạn (email, địa chỉ và số điện thoại). Nó cũng có thể bao gồm thông tin về hộ chiếu, thẻ căn cước và bằng lái xe của bạn - và số chương trình khách hàng trung thành và thông tin thanh toán.

Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin từ máy tính của bạn khi bạn sử dụng một trong các nền tảng của chúng tôi, ngay cả khi bạn không thực hiện đăng ký. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, và cài đặt ngôn ngữ của bạn. Cũng có những tình huống mà chúng tôi nhận thông tin về bạn từ các bên thứ ba, hoặc tự động thu thập các thông tin khác. Đây là tổng quan cơ bản về thông tin mà chúng tôi thu thập. Bạn có muốn biết thêm thông tin?

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi lưu trữ và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn đăng ký, chúng tôi cần ít nhất là tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng có thể hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại và ngày sinh của bạn, và tên của bất kỳ lái xe bổ sung nào.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi (ví dụ qua điện thoại, email hoặc phương tiện truyền thông), chúng tôi sẽ cũng sẽ thu thập thông tin của bạn từ đó.

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một đánh giá để giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ, và giúp bảo đảm các khách hàng tương lai sẽ nhận chính xác những gì mà họ tìm kiếm.

Cũng có những cách khác mà bạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn lướt mạng với thiết bị di động, bạn có thể chia sẻ vị trí hiện tại của bạn, do đó chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ tốt nhất có thể. Để làm mọi việc dễ dàng hơn, bạn cũng có thể mở một tài khoản người dùng, và tài khoản này cho phép bạn đánh giá và quản lý các lần đăng ký của bạn, đồng thời lưu trữ cài đặt cá nhân và các thông tin hộ chiếu và bằng lái xe của bạn. Nó cũng làm cho những lần đăng ký trong tương lai dễ dàng hơn.

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi về người khác

Bạn có thể bổ sung một người nào đó là người lái xe bổ sung, hoặc bạn có thể đăng ký thay mặt cho ai đó, ví dụ, một người bạn, một người trong gia đình hoặc đồng nghiệp. Nếu bạn làm vậy, hãy bảo đảm rằng người đó biết bạn đang cung cấp thông tin của họ cho chúng tôi, và đã chấp nhận cách thức mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của họ (như miêu tả trong Thông báo này). Đây là trách nhiệm của bạn.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn đăng ký, chúng tôi ghi lại nền tảng mà bạn đã dùng để thực hiện, và cách bạn đã nhập vào nền tảng của chúng tôi (ví dụ, nếu bạn truy cập từ một trang khác).

Ngay cả khi cuối cùng bạn không đăng ký, chúng tôi có thể vẫn tự động thu thập một số thông tin khi bạn truy cập các nền tảng của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, những trang mà bạn đã truy cập, loại trình duyệt bạn đang sử dụng, và thông tin về những lần nhắp chuột. Nó cũng có thể bao gồm thông tin về hệ điều hành máy tính của bạn, phiên bản ứng dụng, cài đặt ngôn ngữ, cài đặt và đặc tính riêng của thiết bị, và dữ liệu mà có thể nhận dạng thiết bị của bạn.

Nếu bạn sử dụng một thiết bị di động, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về địa điểm. Và chúng tôi có thể phân tích và xử lý dữ liệu cơ bản liên quan đến các ứng dụng cài đặt trên đó (ví dụ tên, miêu tả và chủng loại).

Dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận từ các công ty khác

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin của Quý vị từ các kênh truyền thông xã hội, đối tác kinh doanh của chúng tôi, công ty con của tập đoàn Rentalcars.com, các công ty liên kết của tập đoàn Booking Holdings Inc (xem tại đây, để biết thêm thông tin) và các bên thứ ba khác. Chẳng hạn:

 • Chúng tôi làm việc với các đối tác kinh doanh liên kết để cung cấp dịch vụ trên các nền tảng khác. Khi bạn đăng ký trên một trong những nền tảng này, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ, và họ có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi.
 • Các công ty cung cấp dịch vụ mà bạn đã đăng ký thông qua các nền tảng của chúng tôi có thể cần gửi cho chúng tôi thông tin về bạn - ví dụ, nếu đăng ký của bạn dẫn đến một khiếu nại bảo hiểm hoặc tranh chấp dịch vụ khách hàng.
 • Các đối tác kinh doanh cũng có thể gửi cho chúng tôi thông tin về bạn để giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp hơn.

Chúng tôi có thể kết hợp bất kỳ thông tin nào như vậy với thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Hãy xem ‘Vì sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn?’ để biết chi tiết.

Vì sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để chúng tôi có thể đăng ký xe cho bạn (và bất kỳ điều gì khác mà bạn cần cho việc đăng ký), và bảo đảm bạn nhận được dịch vụ tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng sử dụng nó để liên lạc với bạn, và để cho bạn biết về những giao dịch gần đây nhất và các khuyến mãi đặc biệt. Đây là những lý do chính để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng còn có những lý do khác nữa. Bạn có muốn biết thêm thông tin?

Vì sao chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách sau:

 1. Đăng ký: Trước hết, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện và quản lý đặt xe của bạn và chuyển tiếp các chi tiết cần thiết cho công ty cung cấp xe (hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ khác, như bảo hiểm). Điều này bao gồm gửi cho bạn thông tin liên quan đến đặt xe của bạn, chẳng hạn như xác nhận, sửa đổi và nhắc nhở.
 2. Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng quốc tế 24/7 với hơn 40 ngôn ngữ. Các nhóm dịch vụ khách hàng quốc tế của chúng tôi cần thông tin của bạn để họ có thể giúp bạn, như thực hiện đặt xe, hoặc để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có trước khi, trong khi hoặc sau khi đặt.
 3. Đánh giá của khách hàng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để gửi bạn một bảng câu hỏi về đăng ký của bạn. Điều này giúp chúng tôi hiểu và cải tiến dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp.
 4. Tiện ích tài khoản: Để làm mọi việc dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một tài khoản người dùng trên các nền tảng của chúng tôi. Việc này bao gồm cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, và nó sẽ để bạn làm một số việc hữu ích. Bạn có thể quản lý các đăng ký hoặc các sản phẩm đã mua khác của mình, tận dụng các chương trình khuyến mãi đặc biệt, và quản lý cài đặt và sở thích cá nhân. Nó cũng làm cho những lần đăng ký trong tương lai dễ dàng hơn.
 5. Các hoạt động tiếp thị: Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các hoạt động tiếp thị mà có thể bao gồm:
  • Liên lạc với bạn qua bưu điện, qua điện thoại, email hoặc SMS (tùy thuộc vào thông tin liên lạc bạn cung cấp) để gửi các tin mới, các chương trình khuyến mãi đặc biệt, chiết khấu và thông tin cập nhật, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (và/hoặc những sản phẩm và dịch của các công ty trong tập đoàn hoặc các đối tác kinh doanh liên kết). Bạn cũng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị một cách nhanh chóng, dễ dàng và vào bất kỳ lúc nào - chỉ cần nhấn vào đường dẫn “hủy đăng ký” hoặc truy cập Cổng thông tin dành cho chủ thể dữ liệu.
  • Liên lạc với bạn qua điện thoại, email hoặc SMS để gửi thông tin về các sản phẩm bảo hiểm mà bạn đã không đăng ký trong lần đăng ký của mình.
  • Hiển thị cho bạn các chương trình khuyến mãi đặc biệt trên các nền tảng của chúng tôi hoặc website bên thứ ba, bao gồm các trang thông tin truyền thông.
  • Mời bạn tham gia vào các hoạt động quảng bá (chẳng hạn các chương trình giới thiệu hoặc cạnh tranh).
 6. Liên lạc với bạn: Có thể có những lần khác chúng tôi liên lạc với bạn qua điện thoại, email hoặc SMS. Có thể có một số lý do cho việc này, bao gồm:
  • Phản hồi, và xử lý bất kỳ yêu cầu nào của bạn.
  • Gửi email nhắc bạn về một đăng ký mà bạn chưa hoàn tất, để xem liệu bạn có cần thêm trợ giúp gì không. Chúng tôi thấy đây là một dịch vụ bổ sung hữu ích vì nó để bạn tiếp tục việc đăng ký thuê xe mà không cần phải tìm lại xe thuê hay phải điền tất cả thông tin đăng ký từ đầu.
  • Gửi bạn một bảng câu hỏi hoặc mời bạn đánh giá trải nghiệm của mình.
  • Gửi bạn tài liệu khác liên quan đến đăng ký của bạn, chẳng hạn như cách liên lạc với chúng tôi (hoặc công ty khác) nếu bạn cần giúp đỡ trong lúc đăng ký.
  • Gửi cho bạn bản tóm tắt những lần đăng ký trước.
  • Gửi bạn những tin nhắn hành chính khác mà có thể bao gồm các cảnh báo an toàn, ngay cả khi bạn không có đăng ký sắp tới nào.
 7. Nghiên cứu thị trường: Chúng tôi có thể đề nghị bạn tham gia nghiên cứu thị trường. Bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình nghiên cứu này sẽ chỉ được sử dụng khi bạn đồng ý.
 8. Phát hiện và ngăn chặn gian lận: Để cung cấp một dịch vụ an toàn, tin cậy, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phát hiện và ngăn chặn sự gian lận và những hoạt động phi pháp hoặc không mong muốn khác. Trương tự như vậy, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân nhằm đánh giá rủi ro và các mục đích an ninh mà có thể bao gồm việc xác nhận người sử dụng và đăng ký. Việc này đôi khi có nghĩa chúng tôi là chúng tôi có thể phải tạm hoãn một số đăng ký.
 9. Cải tiến dịch vụ: Chúng tôi phân tích dữ liệu cá nhân để giúp chúng tôi cải tiến chức năng và chất lượng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và cải thiện toàn bộ trải nghiệm của khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng làm cho các nền tảng của chúng tôi dễ dàng hơn và thú vị hơn cho bạn sử dụng.
 10. Đánh giá của khách hàng: Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể mời bạn đánh giá về dịch vụ mà chúng tôi hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp. Đánh giá của bạn sẽ giúp các khách hàng tương lai có lựa chọn đúng, và giúp các đối tác kinh doanh của chúng tôi cải tiến dịch vụ. Bằng việc gửi đánh giá, bạn đồng ý rằng đánh giá đó có thể được đăng, như đã giải thích trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện đánh giá ẩn danh hoặc đơn giản chỉ điền tên gọi của bạn và vị trí quốc gia.
 11. Giám sát cuộc gọi: Chúng tôi có thể ghi các cuộc gọi điện thoại và/hoặc cho phép nhân viên khác nghe, để giúp chúng tôi đào tạo đồng nghiệp và bảo đảm chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu. Chúng tôi tự động xóa các bản ghi sau một thời gian nhất định, trừ khi chúng tôi có một lý do phù hợp để không làm vậy (chẳng hạn nếu chúng tôi nghĩ có bằng chứng gian lận).
 12. Các mục đích pháp lý: Cuối cùng, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý và giải quyết các tranh chấp, phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng, vì lý do tuân thủ, hoặc để bảo đảm chúng tôi áp dụng chính xác các điều khoản và điều kiện.

Để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế này, chúng tôi dựa vào những cơ sở luật pháp sau:

 • Thực hiện một hợp đồng: Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào giữa bạn và chúng tôi. Ví dụ, khi bạn đăng ký một chiếc xe, chúng tôi cần chuyển thông tin đăng ký của bạn đến công ty cho thuê xe để bảo đảm chiếc xe có sẵn cho bạn.
 • Lợi ích hợp pháp: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn vì những ‘lợi ích hợp pháp’ của chúng tôi (một thuật ngữ áp dụng với bất kỳ những gì mà chúng tôi tin là một phần quan trọng trong việc kinh doanh hiệu quả - đồng thời tôn trọng quyền của bạn và thực thi luật pháp). Ví dụ, để cung cấp cho bạn nội dung phù hợp nhất trên các nền tảng của chúng tôi, bao gồm email và các bản tin; để cải tiến và tăng cường các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và nhằm các mục đích hành chính.
 • Đồng ý: Chúng tôi có thể dựa vào ý kiến đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một số hoàn cảnh, ví dụ những mục đích tiếp thị. Quý vị có thể rút lại ý kiến đồng ý vào bất kỳ lúc nào thông qua Cổng Yêu cầu Đối tượng Dữ liệu hoặc bằng cách gửi email đến [email protected], ghi chữ “Privacy” trong dòng tiêu đề.
 • Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba nào - và vì sao?

  Có nhiều đối tác kinh doanh khác nhau tích hợp trong các dịch vụ của chúng tôi và trong một số tình huống nhất định chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi chỉ đơn giản chuyển thông tin đặt xe của bạn cho các đối tác kinh doanh đang giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba khác, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đối tác quảng cáo, công ty con của tập đoàn Rentalcars.com và các công ty liên kết của tập đoàn Booking Holdings Inc và – trong một số trường hợp – nhà chức trách. Đây là những lý do chính cần chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn muốn tìm hiểu thêm?

  Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba nào - và vì sao?

  • Công ty/các công ty cung cấp xe thuê và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ liên quan: Để đăng ký, chúng tôi cần gửi các thông tin liên quan cho công ty/các công ty cung cấp xe thuê và/hoặc các sản phẩm liên quan khác (bao gồm bảo hiểm) cho bạn. Thông tin này có thể bao gồm tên, khoảng tuổi, chi tiết liên lạc (email, địa chỉ và số điện thoại), ngày và nơi sinh, thông tin về hộ chiếu, bằng lái xe, và bất kỳ sở thích nào mà bạn đã cho chúng tôi biết khi tiến hành đăng ký. Nếu có tranh chấp về đăng ký hoặc phạm vi bảo hiểm của bạn, hoặc bất kỳ vấn đề dịch vụ khách hàng nào khác, chúng tôi có thể cần phải cung cấp cho công ty cho thuê một số thông tin về quá trình đăng ký cũng như về chính tranh chấp đó. Thông tin này có thể bao gồm một bản sao xác nhận đăng ký của bạn, để chứng minh rằng đăng ký đã thực sự được thực hiện, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến khiếu nại của bạn. Xin lưu ý rằng mọi thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho công ty / các công ty cung cấp xe cho thuê và / hoặc sản phẩm liên quan sẽ được lưu trữ và sử dụng theo (các) thông báo về quyền riêng tư của họ và các điều khoản và điều kiện.
  • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi: Chúng tôi làm việc với các đối tác kinh doanh trên khắp thế giới. Một số đối tác của chúng tôi cung cấp hoặc quảng cáo dịch vụ của chúng tôi, cũng như giúp các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi cung cấp và quảng cáo các dịch vụ liên quan đến du lịch của họ (bao gồm bảo hiểm). Những đối tác kinh doanh này cũng có thể bao gồm nhóm công ty Booking Holdings Inc., mà nhóm này bao gồm Rentalcars.com và các công ty chị em của chúng tôi (Agoda.com, Booking.com, priceline.com, KAYAK và OpenTable). Điều này có thể có nghĩa là dịch vụ của họ được tích hợp vào các nền tảng của chúng tôi. Khi bạn đặt chỗ trên một trong các nền tảng của đối tác kinh doanh của chúng tôi, họ sẽ gửi cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho họ. Tương tự như vậy, chúng tôi có thể gửi cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi một số dữ liệu cá nhân liên quan đến việc đăng ký của bạn. Điều này có thể giúp họ phân tích việc kinh doanh của họ chẳng hạn, hoặc để giúp họ điều hành các chương trình khách hàng trung thành của họ. Nó cũng có thể là để họ có thể gửi cho bạn những thông tin như khuyến mãi đặc biệt, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý cho điều này. Nếu đối tác kinh doanh hỗ trợ dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ gửi cho họ chi tiết về đăng ký của bạn mà họ cần để cung cấp cho bạn sự hỗ trợ bạn cần. Trong bất kỳ trường hợp nào trong số này, việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của thông báo về quyền riêng tư của các đối tác kinh doanh này. Khi bạn đăng ký trên một website của một đối tác kinh doanh, hãy dành thời gian đọc thông báo về quyền riêng tư của họ để xem cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn mua một sản phẩm hoặc dịch vụ do một trong các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp, chúng tôi sẽ gửi cho họ dữ liệu cá nhân mà họ cần để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó. Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể trao đổi thông tin về người dùng của chúng tôi với các đối tác kinh doanh nhằm mục đích phát hiện / ngăn chặn gian lận, nhưng chỉ khi cần thiết.
  • Tập đoàn Booking Holdings, Inc.: Vui lòng đọc tại đây cách chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với tập đoàn Booking Holdings Inc.
  • Các cơ quan thẩm quyền: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan điều tra nếu luật pháp (hoặc bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật) yêu cầu. Việc này bao gồm lệnh tòa án, trát đòi hầu tòa và các lệnh ban hành trong các quy trình luật pháp và điều tra hình sự. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu là hoàn toàn cần thiết để ngăn chặn, phát hiện và khởi tố các hành vi hình sự. Và chúng tôi có thể cần tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ và ủng hộ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc các quyền hoặc tài sản của các đối tác kinh doanh của chúng tôi.
  • Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thay chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ của mình. Ví dụ: Họ có thể để thay mặt chúng tôi liên hệ với bạn hoặc gửi thông tin đặt xe cho công ty cung cấp dịch vụ, hoặc quản lý các khía cạnh của trang web, trung tâm cuộc gọi hoặc hoạt động tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để nghiên cứu thị trường, phát hiện gian lận và các dịch vụ ngăn chặn, bao gồm các dịch vụ kiểm tra chống gian lận. Các bên thứ ba này bị ràng buộc bởi các điều khoản bảo mật và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác.
  • Các đối tác quảng cáo: Chúng tôi có thể chia sẻ địa chỉ email và dữ liệu cá nhân khác của bạn với các đối tác quảng cáo bên thứ ba, vì vậy chúng tôi có thể đảm bảo bạn thấy quảng cáo phù hợp khi chúng tôi tiếp thị dịch vụ của mình thông qua các đối tác kinh doanh là bên thứ ba. Chúng tôi cũng phối hợp với các mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba để tiếp thị các dịch vụ trên các nền tảng khác, và với những nhà cung cấp bên thứ ba đang giúp chúng tôi phân tích dữ liệu của chúng tôi. Các bên thứ ba này bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích khác. Để biết thêm thông tin về quảng cáo được cá nhân hóa và các lựa chọn của bạn, hãy đọc “Làm cách nào và tại sao chúng tôi sử dụng những công nghệ này?” và “Đó là lựa chọn của bạn: Đăng ký hoặc hủy đăng ký” trong Tuyên bố Cookie.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính khác: Chúng tôi có thể phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để thu xếp việc thanh toán và bảo lãnh thanh toán. Nếu bạn (hoặc chủ thẻ ngân hàng được sử dụng để bạn đăng ký) yêu cầu khoản bồi hoàn, chúng tôi có thể cần chia sẻ một số chi tiết về đăng ký nhất định với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính có liên quan. Điều này có thể bao gồm bản sao xác nhận đăng ký của bạn hoặc địa chỉ IP đã sử dụng để đăng ký. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với các tổ chức tài chính có liên quan, nếu chúng tôi thấy nó cần thiết cho các mục đích phát hiện và ngăn chặn gian lận.

  Dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ trong tập đoàn Booking Holdings Inc. như thế nào?

  Rentalcars.com là một phần của tập đoàn Booking Holdings Inc. Xem https://www.bookingholdings.com/ để biết thêm thông tin.

  Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ các công ty khác trực thuộc tập đoàn Booking Holdings Inc. hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với họ cho các mục đích sau:

  1. Cung cấp các dịch vụ (bao gồm tạo, quản trị và quản lý đặt xe hoặc xử lý thanh toán);
  2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
  3. Phát hiện, ngăn chặn và điều tra gian lận, các hoạt động bất hợp pháp và vi phạm dữ liệu khác;
  4. Vì mục đích phân tích và cải thiện sản phẩm;
  5. Cung cấp ưu đãi được cá nhân hóa hoặc gửi cho bạn tiếp thị dưới sự đồng ý của bạn hoặc như được luật hiện hành cho phép;
  6. Đảm bảo tuân thủ luật hiện hành.

  Trừ khi được chỉ định khác đi, với mục đích A đến E, chúng tôi dựa vào lợi ích hợp pháp của chúng tôi để chia sẻ và nhận dữ liệu cá nhân. Ví dụ: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với Booking.com để cung cấp dịch vụ lưu trú và địa điểm tham quan cho khách hàng của chúng tôi, đồng thời tất cả các công ty trong tập đoàn Booking Holdings Inc. có thể cần trao đổi dữ liệu cá nhân của khách hàng để bảo vệ tất cả người dùng khỏi các hoạt động gian lận trên các kênh của tập đoàn.

  Đối với mục đích F, chúng tôi cũng tùy vào trường hợp áp dụng về việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý (chẳng hạn như các yêu cầu thực thi pháp luật hợp pháp).

  Chúng tôi tận dụng các thiết bị di động như thế nào?

  Chúng tôi cung cấp các ứng dụng miễn phí cho một loạt các thiết bị di động, cũng như các phiên bản website thông thường của chúng tôi đã được tối ưu hóa cho duyệt web trên thiết bị di động và máy tính bảng. Chúng thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tương tự như các nền tảng khác của chúng tôi, và chúng cũng cho phép bạn tìm xe thuê tại địa phương dựa trên vị trí hiện tại của bạn. Bạn có muốn biết thêm thông tin?

  Chúng tôi tận dụng các thiết bị di động như thế nào?

  Nếu bạn đồng ý với điều đó, chúng tôi có thể gửi thông báo ‘đẩy’ trực tiếp đến thiết bị di động của bạn, do đó bạn không bỏ lỡ thông tin quan trọng về đăng ký của mình. Và, nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập vị trí hoặc thông tin liên hệ của thiết bị của bạn, chúng tôi có thể cung cấp thêm các dịch vụ nếu bạn yêu cầu. Thiết bị di động của bạn sẽ có hướng dẫn về cách cho phép thông báo đẩy và cho chúng tôi quyền truy cập vào loại dữ liệu này.

  Để cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn và tiếp thị phù hợp hơn, chúng tôi có thể sử dụng một thứ được gọi là ‘theo dõi thiết bị chéo’. Điều này chỉ có nghĩa là chúng tôi xem cách bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi trên nhiều thiết bị: ví dụ, chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu từ điện thoại di động và máy tính tại nhà của bạn. Đây là thứ mà chúng tôi có thể hoặc không thể sử dụng cookies (để biết thêm về cookies và các công nghệ tương tự, hãy xem Tuyên bố Cookie).

  Để đảm bảo bạn tìm thấy giao dịch có nhiều khả năng làm bạn quan tâm hơn trong bản tin của chúng tôi, chúng tôi xem các tìm kiếm bạn thực hiện và dịch vụ bạn đặt trên nhiều thiết bị khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng. Nếu bạn không muốn chúng tôi làm điều này, chỉ cần đăng xuất trước khi bạn duyệt hoặc hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

  Theo dõi thiết bị chéo cũng có thể có nghĩa là khi bạn đang sử dụng một thiết bị, bạn có thể thấy quảng cáo được cá nhân hóa từ nhiều công ty khác nhau, dựa trên hoạt động của bạn trên các thiết bị được liên kết. NAI (Sáng kiến quảng cáo mạng lưới) sẽ ngăn điều này xảy ra nếu bạn hủy đăng ký tham gia chương trình quảng cáo hành vi NAI (Tuyên bố Cookie của chúng tôi cho bạn đường dẫn bạn cần, ở dưới mục “Đó là lựa chọn của bạn: Đăng ký và hủy đăng ký”). Xin lưu ý: việc chỉ đăng xuất khỏi tài khoản người dùng sẽ không ngăn điều này xảy ra.

  Chúng tôi thực thi những thủ tục an ninh nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn?

  Các hệ thống và thủ tục kinh doanh của chúng tôi đảm bảo chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ nó khỏi mọi hành vi lạm dụng hoặc truy cập trái phép, phù hợp theo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh và Châu Âu. Chúng tôi cũng có các quy trình và hạn chế bảo mật cụ thể (cả về mặt kỹ thuật và vật lý) giới hạn quyền truy cập và sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi giữ. Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân - và họ chỉ được phép làm điều đó vì lý do cụ thể, được ủy quyền.

  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em như thế nào?

  Chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi có quyền xóa bất kỳ thông tin nào chúng tôi có thể nhận được từ trẻ em dưới độ tuổi này. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về trẻ em trong một số tình huống nhất định, chẳng hạn như khiếu nại bảo hiểm hoặc tranh chấp dịch vụ khách hàng. Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin đó với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ.

  Làm thế nào bạn kiểm soát được dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi?

  Bạn có quyền, tùy thuộc vào một số ngoại lệ pháp lý, để truy cập, sửa chữa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi lưu trữ về bạn, và để từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể sử dụng Cổng Truy cập Đối tượng Dữ liệu của chúng tôi để thực thi bất kỳ quyền nào trong số này. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm thông tin để xác nhận danh tính của bạn, để giữ an toàn cho thông tin của bạn và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành của Vương quốc Anh. Bạn có thể cập nhật hoặc xóa tài khoản người dùng của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang của chúng tôi.

  Khi bạn đăng ký hoặc yêu cầu báo giá, chúng tôi hỏi bạn có muốn đăng ký nhận email tiếp thị hay không. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào “hủy đăng ký” trong bất kỳ email tiếp thị nào, hoặc bằng cách cập nhật tùy chọn email trong tài khoản người dùng của bạn.

  Ai chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân trên các nền tảng của chúng tôi?

  TravelJigsaw Limited (giao dịch với tên Rentalcars.com) kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân trên các nền tảng của nó. TravelJigsaw Limited là một công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp Vương quốc Anh, và có văn phòng tại 35 Fountain Street, Manchester, M2 2AN. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc bình luận nào về thực tiễn hoạt động của chúng tôi, hoặc Thông báo về Quyền riêng tư này, hãy gửi email đến [email protected], ghi chữ “Privacy” trong dòng tiêu đề, và chúng tôi sẽ phản hồi bạn ngay. Khi đề cập đến quyền riêng tư, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận.

  CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TRAVELJIGSAW