Abiso sa Privacy

Ipinapaliwanag sa Privacy Notice na ito kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at pinoprotektahan ang anumang impormasyong tungkol sa iyo. Malalaman mo rin dito kung paano makikipag-ugnayan kung mayroon kang anumang tanong, at magagalak kaming tulungan ka. Kung interesado ka sa ginagawa namin sa cookies at katulad na mga teknolohiya, tingnan ang aming Cookie Statement.

Maaari naming baguhin ang Abisong ito paminsan-minsan; kaya bumalik dito para sa anumang update.

Nag-aalok kami ng iba’t ibang serbisyong nauugnay sa pag-rent ng kotse online, kabilang ang mga produkto at serbisyo gaya ng insurance, sa pamamagitan ng mga sarili naming website, mobile app, email, at text message (‘mga platform’). Ginagawa rin namin ito sa pamamagitan ng mga website, social media, at iba pang platform ng aming mga kasosyo sa negosyo. Nalalapat ang Abisong ito sa lahat ng personal na data na kinokolekta namin habang isinasagawa namin ito, o kapag nakikipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng email, live na chat, telepono, o post.

Kailangan ding bisitahin ng aming business partners ang aming Privacy at Cookie Statement para sa Business Partners para maintindihan kung paano pinoproseso ang personal data bilang bahagi ng aming business relationship.

Ang personal na data na ibinibigay mo sa amin

Hindi ka namin matutulungang mag-book o humiling ng quote nang wala ang ilang partikular na impormasyon. Kapag ginawa mo ang alinman sa mga iyon, hihingin namin sa iyo ang impormasyong kailangan namin upang maibigay sa iyo ang gusto mo. Karaniwan lang ito, at maaaring kasama sa hihinging impormasyon ang iyong pangalan, edad, petsa at lugar ng kapanganakan, at mga detalye sa pakikipag-ugnayan (email, address, at numero ng telepono). Maaaring kasama rin ang impormasyon tungkol sa passport, ID, at driver’s license mo – at ang iyong numero sa loyalty program at impormasyon sa pagbabayad.

Bukod pa rito, nangongolekta kami ng impormasyon mula sa iyong computer kapag ginagamit mo ang isa sa aming mga platform, kahit na hindi ka mag-book. Maaaring kasama rito ang iyong IP address, kung aling browser ang ginagamit mo, at ang iyong mga setting ng wika. May mga pagkakataon din kung saan nakakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa iyo mula sa mga ikatlong partido, o awtomatiko kaming nangongolekta ng iba pang impormasyon. Ito ang simpleng pangkalahatang-ideya ng impormasyong kinokolekta namin. Gusto mo bang matuto pa?

Ang personal na data na ibinibigay mo sa amin

Sino-store at ginagamit namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin. Kapag nag-book ka, kailangan namin ang iyong pangalan, email address, at impormasyon sa pagbabayad bilang minimum. Maaaring hingin din namin ang address ng bahay mo, ang numero ng iyong telepono at petsa ng kapanganakan mo, at ang mga pangalan ng sinumang karagdagang driver.

Kung makikipag-ugnayan ka sa amin (halimbawa, sa pamamagitan ng telepono, email, o social media), mangongolekta rin kami ng impormasyon mula sa iyo.

Pagkatapos mong mag-book, maaaring hilingin namin sa iyo na bigyan kami ng review upang mapahusay namin ang aming mga serbisyo, at matiyak naming matatanggap ng mga customer sa hinaharap ang mismong hinahanap nila.

Mayroon ding iba pang paraan upang mabigyan mo kami ng impormasyon. Halimbawa, kung nagba-browse ka gamit ang iyong mobile device, maaari mong ibahagi sa amin ang kasalukuyan mong lokasyon, upang maibigay namin sa iyo ang pinakamahusay na serbisyong maibibigay namin. Upang mapadali ang mga bagay-bagay, maaari kang ring magbukas ng user account, na magbibigay-daan sa iyo na masuri at mapamahalaan ang iyong mga booking, at ma-save din ang mga personal na setting at detalye ng passport at driver’s license mo. Mas mapapadali rin ang pagbu-book sa hinaharap.

Ang personal na data na ibinibigay mo sa amin tungkol sa ibang tao

Maaari kang magdagdag ng ibang tao bilang karagdagang driver, o maaari kang mag-book sa ngalan ng ibang tao, halimbawa, para sa isang kaibigan, kapamilya, o kasamahan. Kung gagawin mo ito, pakitiyak na alam ng taong iyon na ibinibigay mo sa amin ang kanyang mga detalye, at tinatanggap niya ang paraan namin ng pangangasiwa sa kanyang personal na data (ayon sa inilalarawan sa Abisong ito). Responsibilidad mo ito.

Ang personal na data na awtomatiko naming kinokolekta

Kapag nag-book ka, itinatala namin kung sa anong platform mo ito ginawa, at kung paano ka napunta sa aming platform (halimbawa, kung nagmula ka sa ibang site).

Kahit na hindi ka mag-book, maaaring awtomatiko kaming mangolekta ng ilang impormasyon kapag bumisita ka sa aming mga platform. Maaaring kasama rito ang iyong IP address, kung aling mga page ang binisita mo at aling browser ang ginamit mo, at ang ilang impormasyon tungkol sa mga pag-click. Maaaring kasama rin dito ang impormasyon tungkol sa operating system ng iyong computer, bersyon ng application, mga setting ng wika, mga setting at katangian na partikular sa device, at data na tumutukoy sa iyong device.

Kung gumagamit ka ng mobile device, maaaring kolektahin din namin ang mga detalye ng lokasyon. At maaari naming suriin at iproseso ang mga pangunahing data na nauugnay sa mga app na naka-install dito (hal., pangalan, paglalarawan, at kategorya).

Ang personal na data na nakukuha namin mula sa iba pang kumpanya

Maaari rin kaming kumuha ng impormasyon tungkol sa 'yo mula sa mga social media platform, aming business partners, o mga sangay ng Rentalcars.com corporate family, mga affiliate ng Booking Holdings Inc. corporate group (tingnan dito para sa iba pang impormasyon) at iba pang third-party. Halimbawa:

 • Nakikipagtulungan kami sa mga affiliate na kasosyo sa negosyo upang maialok ang aming mga serbisyo sa iba pang platform. Kapag nag-book ka sa isa sa mga platform na ito, maaaring ibahagi namin sa kanila ang iyong personal na data, at maaaring ibahagi nila sa amin ang iyong personal na data.
 • Maaaring kailanganin ng mga kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyong na-book mo sa pamamagitan ng aming mga platform na magpadala sa amin ng impormasyon tungkol sa iyo – halimbawa, kung mauwi sa claim sa insurance o ‘di pagkakasundo sa customer service ang pag-book mo.
 • Maaari rin kaming padalhan ng aming mga kasosyo sa negosyo ng impormasyon tungkol sa iyo na makakatulong sa aming mapakitaan ka ng mga mas may kaugnayang ad.

Maaari naming pagsamahin ang anuman sa impormasyong ito at ang impormasyong direkta mong ibibigay sa amin.

Pakitingnan ang ‘Bakit namin kinokolekta at ginagamit ang iyong personal na data?’ para sa mga detalye.

Bakit namin kinokolekta at ginagamit ang iyong personal na data?

Hinihingi namin ang iyong personal na data upang ma-book namin ang gusto mong kotse (at anumang iba pang kailangan mo para sa iyong booking), at matiyak naming matatanggap mo ang pinakamahusay na serbisyong maibibigay namin. Ginagamit din namin ito upang makipag-ugnayan sa iyo at masabihan ka tungkol sa aming mga pinakabagong deal at espesyal na alok. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit namin kinokolekta ang iyong data, ngunit mayroon ding iba pang dahilan. Gusto mo bang matuto pa?

Bakit namin kinokolekta at ginagamit ang iyong personal na data?

Maaari naming gamitin ang iyong personal na data sa mga sumusunod na paraan:

 1. Mga booking: Unang-una, ginagamit namin ang iyong personal data para gawin at pangasiwaan ang booking mo, at ipasa ang mga kinakailangang detalye sa kumpanyang magbibigay ng kotse mo (o iba pang produkto o serbisyo, gaya ng insurance). Kasama rito ang pagpapadala ng mga komunikasyon na may kinalaman sa booking mo, tulad ng confirmations, modifications, at reminders.
 2. Customer service: Nagbibigay kami ng 24/7 international customer service sa mahigit 40 wika. Kailangan ng aming mga international customer service team ang details mo para matulungan ka nilang gumawa ng booking, halimbawa, o para mag-reply sa anumang tanong bago, habang, o pagkatapos ng booking mo.
 3. Mga review mula sa customer: Maaari naming gamitin ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan upang mapadalhan ka ng maikling palatanungan tungkol sa iyong booking. Nakakatulong ito upang maunawaan at mapahusay namin ang serbisyong ibinibigay namin at ng aming mga kasosyo sa negosyo.
 4. Mga pasilidad ng account: Upang mapadali ang mga bagay-bagay, maaari kang gumawa ng user account sa aming mga platform. Upang gawin ito, kailangan mong ibigay sa amin ang iyong personal na data, at makakagawa ka ng ilang kapaki-pakinabang na bagay sa pamamagitan nito. Magagawa mong pamahalaan ang iyong mga booking o iba pang pagbili, sulitin ang mga espesyal na alok, at pamahalaan ang iyong mga personal na setting at kagustuhan. Mas mapapadali rin ang pagbu-book sa hinaharap.
 5. Mga aktibidad sa marketing: Ginagamit din namin ang iyong personal na data para sa mga aktibidad sa marketing, kung saan maaaring kabilang ang:
  • Pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng post, telepono, email, o SMS (depende sa mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibibigay mo sa amin) tungkol sa mga pinakabago naming balita, espesyal na alok, diskwento, at update, kabilang ang mga detalye ng aming mga produkto at serbisyo (at/o ng pangkat ng mga kumpanya o affiliate na kasosyo sa negosyo namin). Madali at mabilis kang makakapag-unsubscribe sa mga komunikasyon para sa marketing na ito anumang oras – i-click lang ang link na “mag-unsubscribe” sa anumang email o bisitahin ang aming Portal para sa Kahilingan ng Subject ng Data.
  • Pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng telepono, email, o SMS tungkol sa mga produkto sa insurance na hindi mo isinama sa booking mo.
  • Pagpapakita sa iyo ng mahahalagang alok sa aming mga platform o sa mga third-party na website, kabilang ang mga social media site.
  • Pag-iimbita sa iyo na lumahok sa mga pampromosyong aktibidad (gaya ng mga referral program o kompetisyon).
 6. Pakikipag-ugnayan sa iyo: Maaaring may iba pang pagkakataon kung kailan makikipag-ugnayan kami sa iyo sa pamamagitan ng telepono, email, o SMS. May ilang dahilan para rito, kabilang ang:
  • Pagtugon at pangangasiwa sa anumang kahilingang ginawa mo.
  • Pagpapadala sa iyo ng email na paalala tungkol sa booking na hindi mo tinapos, upang itanong kung kailangan mo ng tulong dito. Itinuturing namin itong kapaki-pakinabang na karagdagang serbisyo dahil sa pamamagitan nito, maipagpapatuloy mo ang pagbu-book nang hindi kinakailangang hanaping muli ang kotse o punang muli ang mga detalye ng booking.
  • Pagpapadala sa iyo ng palatanungan o pag-iimbita sa iyo na bigyan ng review ang karanasan mo.
  • Pagpapadala sa iyo ng iba pang materyal kaugnay ng iyong booking, gaya ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan namin (o ng ibang kumpanya) kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa booking mo.
  • Pagpapadala sa iyo ng buod ng mga dati mong booking.
  • Pagpapadala sa iyo ng iba pang mensahe sa pamamahala, kung saan maaaring kabilang ang mga alerto sa seguridad, kahit na wala kang nalalapit na booking.
 7. Pananaliksik sa merkado: Maaaring hilingin naming makilahok ka sa pananaliksik sa merkado. Gagamitin lang ang anumang karagdagang personal na data na ibibigay mo sa amin bilang bahagi ng pananaliksik kung may pahintulot mo.
 8. Pagtukoy at pagpigil sa panloloko: Upang makapagbigay ng ligtas at mapagkakatiwalaang karanasan, ginagamit namin ang iyong personal na data upang tukuyin at pigilan ang panloloko at iba pang ilegal o hindi kaaya-ayang aktibidad. Gayundin, maaari naming gamitin ang personal na data upang suriin ang posibilidad ng panganib at panatilihin ang kaligtasan, kung saan maaaring kabilang ang pag-verify ng mga user at booking. Kung minsan, kakailanganin naming i-hold ang ilang partikular na booking dahil dito.
 9. Pagpapahusay ng aming mga serbisyo: Sinusuri namin ang personal na data upang makatulong sa aming mapahusay ang functionality at kalidad ng aming mga online na serbisyo, at mapaganda ang kabuuang karanasan ng user. Lagi kaming nagsisikap na gawing mas madali at mas kasiya-siyang gamitin ang aming mga platform.
 10. Mga review mula sa customer: Pagkatapos ng booking mo, maaaring imbitahan ka naming bigyan ng review ang mga serbisyong ibinigay namin o ng aming kasosyo sa negosyo. Makakatulong ang iyong review upang makagawa ng wastong pagpapasya ang mga customer sa hinaharap, at mapahusay ng aming mga kasosyo sa negosyo ang mga serbisyong iniaalok nila. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng review, pumapayag kang ipakita ito, ayon sa ipinapaliwanag sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon. Maaari mong gawing anonymous ang iyong review o ilagay lang ang pangalan at bansang kinaroroonan mo.
 11. Pagsubaybay sa tawag: Maaari naming i-record ang mga tawag sa telepono at/o pahintulutan ang ibang tauhan na pakinggan ang mga ito, upang matulungan kaming sanayin ang aming mga kasamahan at matiyak na patuloy kaming nagbibigay ng de-kalidad na serbisyo. Awtomatiko naming dine-delete ang mga recording pagkalipas ng partikular na yugto ng panahon, maliban na lang kung mayroon kaming lehitimong dahilan upang hindi ito gawin (halimbawa, kung sa tingin namin ay may ebidensya ng panloloko rito).
 12. Mga legal na layunin: Panghuli, sa mga partikular na sitwasyon, maaaring kailanganin naming gamitin ang iyong personal na data upang mangasiwa at magresolba ng mga legal na ‘di pagkakasundo, para sa mga imbestigasyon kaugnay ng pagkontrol, upang sumunod sa mga pag-aatas, o upang tiyaking tumpak naming nailalapat ang aming mga tuntunin at kundisyon.

Upang maiproseso ang iyong personal na data sa ganitong paraan, nakabatay kami sa mga sumusunod na legal na pamantayan:

 • Pagtupad sa kontrata: Kailangan naming gamitin ang iyong personal na data upang makatugon sa anumang kontratang pinasukan mo kasama namin. Halimbawa, kapag nag-book ka ng kotse, kailangan naming ipadala ang mga detalye ng iyong booking sa nagpaparentang kumpanya upang matiyak na ihahanda ang kotse para sa iyo.
 • Mga lehitimong interes: Maaari naming gamitin ang iyong impormasyon para sa aming ‘mga lehitimong interes’ (na tumutukoy sa anumang bagay na itinuturing naming mahalagang bahagi ng epektibong pagpapatakbo ng aming negosyo – hangga’t patuloy naming ginagalang ang mga karapatan mo at sinusunod ang batas). Halimbawa, upang mabigyan ka ng naaangkop na content sa aming mga platform, kabilang ang mga email at newsletter namin; upang mapahusay at mai-promote ang aming mga produkto at serbisyo; at para sa mga layunin sa pamamahala.
 • Pahintulot: Maaaring kailanganin namin ang pahintulot mo upang magamit ang iyong personal na data sa mga partikular na sitwasyon, halimbawa, para sa direktang marketing. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras sa pamamagitan ng aming Portal para sa Kahilingan ng Subject ng Data o sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa [email protected], gamit ang “Privacy” bilang paksa.
 • Sa anong mga ikatlong partido namin ibinabahagi ang iyong personal na data – at bakit namin ito ibinabahagi sa kanila?

  May bilang ng iba't ibang partner na kasali sa mga serbisyo na ibinibigay namin, at sa ilang mga pagkakataon, maaari naming ibahagi ang personal data mo sa kanila Kadalasan, ipinapasa lang namin ang details ng booking mo sa mga business partner na tumutulong sa aming maibigay ang serbisyong hinihiling mo. Ibabahagi rin namin ang data mo sa ibang mga third-party, na maaaring kabilang ang payment service providers, advertising partners, mga sangay ng Rentalcars.com corporate family at mga affiliate ng Booking Holdings Inc. corporate group, at – sa ilang mga pagkakataon – ang mga otoridad. Ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit namin ibabahagi ang personal data mo. Gusto mo pa ba itong malaman?

  Sa anong mga ikatlong partido namin ibinabahagi ang iyong personal na data – at bakit namin ito ibinabahagi sa kanila?

  • Ang kumpanya/mga kumpanyang nagbibigay ng iyong nirerentahang kotse at/o ng mga nauugnay na produkto at serbisyo: Upang magawa ang iyong booking, kailangan naming ipadala ang mahahalagang detalye sa kumpanya/mga kumpanyang nagbibigay ng kotse at/o mga nauugnay na produkto (kabilang ang insurance) na hiniling mo. Maaaring kabilang sa mga detalyeng ito ang iyong pangalan, hanay ng edad, mga detalye sa pakikipag-ugnayan (email, address, at numero ng telepono), petsa at lugar ng kapanganakan, impormasyon ng passport, impormasyon ng driver’s license, at anumang kagustuhang sinabi mo sa amin habang nagbu-book. Kung may ‘di pagkakasundo tungkol sa iyong booking o saklaw ng insurance, o anumang iba pang uri ng problema sa customer service, maaaring kailanganin naming bigyan ng kaunting impormasyon ang nagpaparentang kumpanya tungkol sa proseso ng pag-book at sa mismong ‘di pagkakasundo. Maaaring kabilang dito ang kopya ng kumpirmasyon ng booking mo, upang mapatunayang ginawa talaga ang booking, pati na rin ang anumang impormasyong nauugnay sa iyong reklamo. Pakitandaan na ang anumang impormasyong direkta mong ibibigay sa kumpanya/mga kumpanyang nagbibigay ng gusto mong kotse at/o mga nauugnay na produkto ay iso-store at gagamitin alinsunod sa sariling (mga) abiso sa privacy at mga tuntunin at kundisyon nito.
  • Ang aming mga kasosyo sa negosyo: Nakikipagtulungan kami sa mga kasosyo sa negosyo sa buong mundo. Ang ilan sa aming mga kasosyo ay nag-aalok o nag-a-advertise ng aming mga serbisyo, at tumutulong sa iba pa naming kasosyo sa negosyo na mag-alok at mag-advertise ng sarili nilang mga serbisyong nauugnay sa pagbibiyahe (kabilang ang insurance). Maaaring kasama rin sa mga kasosyo sa negosyo na ito ang pangkat ng mga kumpanya ng Booking Holdings Inc., kung saan kabilang ang Rentalcars.com at ang aming mga kaugnay na kumpanya (Agoda.com, Booking.com, priceline.com, KAYAK, at OpenTable). Dahil dito, maaaring naka-integrate ang mga serbisyo ng mga ito sa aming mga platform. Kapag nag-book ka sa platform ng isa sa aming mga kasosyo sa negosyo, papadalhan nila kami ng ilang personal na data na ibinigay mo sa kanila. Gayundin, maaaring padalhan namin ang aming mga kasosyo sa negosyo ng ilan sa personal na data na nauugnay sa iyong booking. Halimbawa, maaaring gawin ito upang tulungan silang suriin ang kanilang negosyo, o patakbuhin ang mga loyalty program nila. Maaari ring gawin ito upang mapadalhan ka nila ng mga bagay gaya ng mga espesyal na alok, ngunit kung bibigyan mo lang sila ng pahintulot para rito. Kung nagbibigay ng suporta ng customer service ang kasosyo sa negosyo, ipapadala namin sa kanila ang mga detalye ng booking mo na kailangan nila upang maibigay sa iyo ang kailangan mong suporta. Sa lahat ng sitwasyong ito, napapailalim ang pangangasiwa sa iyong personal na data sa mga abiso sa privacy ng mga kasosyo sa negosyo na ito. Kapag nag-book ka sa website ng kasosyo sa negosyo, maglaan ng panahon upang basahin ang kanilang abiso sa privacy at alamin kung paano nila pinangangasiwaan ang iyong personal na data. Kapag bumili ka ng produkto o serbisyo na ibinibigay ng isa sa aming mga kasosyo sa negosyo, ipapadala namin sa kanila ang personal na data na kailangan nila upang maibigay ito. Panghuli, maaari rin kaming makipagpalitan ng impormasyon sa aming mga kasosyo sa negosyo tungkol sa mga user namin para sa pagtukoy/pagpigil sa panloloko, ngunit kung talagang kinakailangan lang.
  • Ang Booking Holdings, Inc. corporate group: Basahin ito at kung paano namin ibinabahagi ang personal data mo sa Booking Holdings Inc. corporate group.
  • Mga naaangkop na awtoridad: Maaari naming ibahagi sa pamahalaan o sa mga nag-iimbestigang awtoridad ang iyong personal na data kung inaatasan kaming gawin ito alinsunod sa batas (o anumang regulasyong may kapangyarihan ng batas). Kabilang dito ang mga utos ng hukuman, subpoena, at utos na nagmula sa legal na proseso at mga pag-iimbestiga ng krimen. Maaari rin naming ihayag ang iyong personal na data kung talagang kinakailangan para sa pagpigil, pagtukoy, o pag-uusig sa panloloko at iba pang krimen. At maaaring kailanganin naming maghayag ng personal na data sa mga naaangkop na awtoridad upang protektahan at panatilihin ang aming mga karapatan o ari-arian, o ang mga karapatan o ari-arian ng aming mga kasosyo sa negosyo.
  • Mga third-party service provider: Maaari kaming gumamit ng mga third-party service provider para iproseso ang personal data mo sa ngalan namin at suportahan kami sa pagbibigay ng aming mga serbisyo. Halimbawa, maaari naming gamitin ang mga ito para kontakin ka, o magpadala sa aming ngalan ng booking information sa kumpanya na magbibigay ng serbisyo, o sa mamamahala ng mga aspeto ng aming website, mga call center, o marketing activities. Gumagamit din kami ng mga third-party service provider para sa market research at mga serbisyo sa paghanap at pagpigil ng panloloko, kasama na ang anti-fraud screening services. Nakatali sa confidentiality clauses ang mga third-party na ito at hindi pinapayagang gamitin ang personal data mo para sa ibang mga layunin.
  • Mga partner sa pag-advertise: Maaari naming ibahagi sa mga third-party na partner sa pag-advertise ang iyong email address at iba pang personal na data upang matiyak naming makakatanggap ka ng mga may kaugnayang advertisement kapag mina-market namin ang aming mga serbisyo sa pamamagitan ng mga third-party na kasosyo sa negosyo. Nakikipagtulungan din kami sa mga third-party na network sa pag-advertise upang mag-market ng mga serbisyo sa iba pang platform, at sa mga third-party na supplier na tumutulong sa amin na magsuri ng sarili naming data. Sumasailalim sa kasunduan sa pagiging kumpidensyal ang lahat ng ikatlong partidong ito, at hindi sila papahintulutang gamitin ang iyong personal na data para sa anumang iba pang layunin. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga naka-personalize na advertisement at sa iyong mga opsyon, pakibasa ang “Paano at bakit namin ginagamit ang mga teknolohiyang ito?” at “Ikaw ang bahala: Pag-opt in at pag-opt out” sa aming Pahayag sa Cookie.
  • Mga provider ng serbisyo sa pagbabayad at iba pang institusyon sa pananalapi: Nakikipagtulungan din kami sa mga third-party na provider ng serbisyo sa pagbabayad upang magsaayos ng pagbabayad o mga guarantee sa pagbabayad. Kung hihiling ka (o ang may-ari ng bank card na ginamit sa pagbu-book) ng chargeback, maaaring kailanganin naming magbahagi ng ilang partikular na detalye ng booking sa provider ng serbisyo sa pagbabayad at sa nauugnay na institusyon sa pananalapi. Maaaring kabilang dito ang kumpirmasyon ng iyong booking o ang IP address na ginamit sa pag-book mo. Maaari rin kaming magbahagi ng impormasyon sa mga nauugnay na institusyon sa pananalapi, kung sa tingin namin ay kinakailangan ito para sa pagtukoy at pagpigil sa panloloko.

  Paano ibinabahagi ang personal data mo sa loob ng Booking Holdings Inc. corporate group?

  Bahagi ang Rentalcars.com ng Booking Holdings Inc. corporate group. Tingnan ang https://www.bookingholdings.com/ para sa iba pang impormasyon.

  Puwede kaming makatanggap ng personal data tungkol sa 'yo mula sa ibang mga kumpanya ng Booking Holdings Inc. corporate group o magbahagi ng personal data mo sa kanila para sa mga sumusunod na layunin:

  1. Para magbigay ng mga serbisyo (kasama na rito ang paggawa, mangasiwa, mamahala ng mga reservation o maghawak ng mga payment);
  2. Para magbigay ng mga customer support service;
  3. Para maghanap, pumigil, at mag-imbestiga ng panloloko, iba pang iligal na gawain, at mga paglabag sa data;
  4. Para sa mga layunin ng analytical at product improvement;
  5. Para magbigay ng personalized na mga offer o padalhan ka ng pinahintulutan mong marketing, o kung hindi man, ang pinayagan ng naaangkop na batas;
  6. Para siguraduhin ang pagsunod sa mga naaangkop na batas.

  Maliban na lang kung sinabi ito, para sa mga layunin ng A hanggang E, umaasa kami sa aming lehitimong interes na magbahagi at makatanggap ng personal data. Halimbawa, ka-partner namin ang Booking.com para magbigay ng accommodation at attraction services sa aming mga customer, at ang lahat ng kumpanya sa loob ng Booking Holdings Inc. group of companies ay maaaring kailanganin na magpalitan ng customer personal data para masiguradong mapapangalagaan nito ang lahat ng user mula sa mga mapanlokong gawain sa mga platform nito.

  Para sa layunin F, umaasa kami kung saan naaangkop ang pagsunod sa mga legal na obligasyon (tulad ng mga hiling na naaayon sa pagpapatupad ng batas).

  Paano namin ginagamit ang mga mobile device?

  Nag-aalok kami ng mga libreng app para sa iba’t ibang mobile device, at ng mga bersyon ng aming regular na website na na-optimize para sa pag-browse sa mobile at tablet. Kinokolekta at pinoproseso ng mga ito ang iyong personal na data gaya rin ng ginagawa sa ibang platform namin, at nagbibigay-daan din ang mga ito na makahanap ka ng mga lokal na narerentahang kotse batay sa kasalukuyang lokasyon mo. Gusto mo bang matuto pa?

  Paano namin ginagamit ang mga mobile device?

  Kung papayagan mo, maaari kaming direktang magpadala ng mga ‘push’ notification sa iyong mobile device, upang wala kang mapalampas na mahalagang impormasyon tungkol sa booking mo. At kung papahintulutan mo kaming i-access ang lokasyon ng device mo at ang iyong mga detalye sa pakikipag-ugnayan, makakapagbigay kami ng mga karagdagang serbisyo kung hihilingin mo. Magpapakita ang iyong mobile device ng mga tagubilin tungkol sa pagpapahintulot ng mga push notification at pagbibigay sa amin ng access sa ganitong uri ng data.

  Upang mabigyan ka ng mas mahusay na serbisyo at mas may kaugnayang marketing, maaaring gumamit kami ng ‘cross-device tracking’. Ang ibig sabihin lang nito, sinusuri namin ang paraan mo ng paggamit ng aming mga platform sa mahigit isang device: halimbawa, maaari naming pagsamahin ang data mula sa iyong mobile phone at mula sa computer mo sa bahay. Maaari kaming gumamit ng cookies para rito o hindi (para sa higit pang impormasyon tungkol sa cookies at mga katulad na teknolohiya, pakitingnan ang aming Pahayag sa Cookie).

  Upang matiyak na makakahanap ka ng mga deal na malamang na maging interesante para sa iyo sa aming newsletter, sinusuri namin ang mga paghahanap na ginagawa mo at ang mga serbisyong binu-book mo sa iba’t ibang device kapag nag-sign in ka sa iyong user account. Kung ayaw mong gawin namin ito, mag-sign out lang bago ka mag-browse, o mag-unsubscribe sa aming newsletter.

  Sa pamamagitan din ng cross-device tracking, kapag gumagamit ka ng isang device, maaaring makakita ka ng mga naka-personalize na advertisement mula sa iba’t ibang kumpanya batay sa mga aktibidad mo sa mga naka-link na device. Dapat itong pigilan ng NAI (Network Advertising Initiative) kung mag-o-opt out ka sa programa ng pag-advertise ayon sa gawi ng NAI (makikita sa aming Pahayag sa Cookie ang kailangan mong link, sa ilalim ng “Ikaw ang bahala: Pag-opt in at pag-opt out”). Pakitandaan: hindi ito mapipigilan ng pagsa-sign out lang sa iyong user account.

  Anong mga pamamaraan sa seguridad ang ginagamit namin upang protektahan ang iyong personal na data?

  Sa pamamagitan ng aming mga system at pamamaraan sa negosyo, tinitiyak naming isinasagawa ang lahat ng makatwirang hakbang upang protektahan ang iyong personal na data at panatilihin itong ligtas laban sa anumang maling paggamit o hindi pinapahintulutang pag-access, alinsunod sa mga batas sa proteksyon ng data sa UK at Europe. Mayroon din kaming mga partikular na pamamaraan at paghihigpit sa seguridad (sa teknikal at pisikal na aspeto) na naglilimita ng pag-access at paggamit ng anumang personal na data na mayroon kami. Ang mga awtorisadong tauhan lang ang maaaring mag-access ng personal na data – at magagawa lang nila ito para sa mga partikular na pinapahintulutang layunin.

  Paano namin pinapangasiwaan ang personal na data ng mga bata?

  Hindi kami nagbibigay ng serbisyo sa mga batang wala pang 18 taong gulang at nakalaan sa amin ang karapatang i-delete ang anumang impormasyong maaaring matanggap namin mula sa batang wala pa sa edad na ito. Maaaring makatanggap kami ng impormasyon tungkol sa mga bata sa ilang partikular na sitwasyon, gaya ng claim sa insurance o ‘di pagkakasundo sa customer service. Kung mangyayari iyon, kokolektahin at gagamitin lang namin ang impormasyong iyon kung may pahintulot ng magulang o tagapag-alaga ng bata.

  Paano mo makokontrol ang personal na data na ibinigay mo sa amin?

  Mayroon kang karapatan, bagama’t nasasailalim sa ilang legal na pagpupuwera, na i-access, iwasto, o i-delete ang anumang personal na data na mayroon kami tungkol sa iyo, at tanggihan ang pagpoproseso ng personal na data mo. Magagamit mo ang aming Portal para sa Access ng Subject ng Data upang ipatupad ang anuman sa mga karapatang ito. Kung gagawin mo ito, hihingi kami ng karagdagang impormasyon upang kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan upang mapanatiling ligtas ang impormasyon mo, at pangangasiwaan namin ang iyong kahilingan alinsunod sa naaangkop na batas sa proteksyon ng data sa UK. Maaari mong i-update o i-delete ang iyong user account anumang oras sa pamamagitan ng pag-sign in sa aming site.

  Kapag nag-book ka o humiling ka ng quote, itatanong namin kung gusto mong mag-opt in upang makatanggap ng mga email sa marketing. Maaari kang mag-opt out anumang oras sa pamamagitan ng pag-click ng “mag-unsubscribe” sa anuman sa mga email sa marketing na ito, o sa pamamagitan ng pag-update ng iyong mga kagustuhan sa email sa iyong user account.

  Sino ang responsable para sa pagpoproseso ng personal na data sa aming mga platform?

  Ang TravelJigsaw Limited (na kilala bilang Rentalcars.com) ang nangangasiwa sa pagpoproseso ng personal na data sa mga platform nito. Ang TravelJigsaw Limited ay isang pribadong kumpanyang may limitadong pananagutan (limited liability company), na ginawang korporasyon sa ilalim ng mga batas ng United Kingdom, at may mga opisina sa 35 Fountain Street, Manchester, M2 2AN. Kung mayroon kang anumang tanong, alalahanin, o komento tungkol sa aming mga kagawian, o tungkol sa Abiso sa Privacy na ito, magpadala ng email sa [email protected], gamit ang “Privacy” bilang paksa, at tutugon kami sa iyo sa lalong madaling panahon. Pagdating sa privacy, ikalulugod naming makipag-usap kahit kailan.

  DATA PRIVACY STATEMENT NG TRAVELJIGSAW INSURANCE LIMITED