Quản lý việc đăng ký

Nếu bạn không có tài khoản bạn vẫn có thể quản lý việc đăng ký của bạn.

Đóng
Quên số tham khảo đặt thuê?

Điền email của bạn vào và chúng tôi sẽ gởi số tham khảo cho bạn.

Đã gởi email

Chúng tôi đã gởi số tham khảo đặt thuê đến email của quý khách.

Không tìm thấy số tham khảo

Chúng tôi không thể tìm thấy đặt thuê nào với email được cung cấp. Vui lòng Liên Lạc Chúng Tôi qua liên kết này.

Điền lại email

So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Florence

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

5 công ty đứng đầu - Florence

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Hertz - Rentalcars.com 7.63333 Xếp hạng: 1066
2 Thuê xe Sixt - Rentalcars.com 7.6 Xếp hạng: 253
3 Thuê xe Sicily By Car - Rentalcars.com 7.55 Xếp hạng: 3577
4 Thuê xe Goldcar - Rentalcars.com 7.5 Xếp hạng: 502
5 Thuê xe Locauto - Rentalcars.com 7.45 Xếp hạng: 1216

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Công ty (Đánh giá) Đánh giá tổng thể Giá trị đồng tiền Nhân viên tính phí Tốc độ nhận Tốc độ trả Độ sạch sẽ của Xe Tình trạng Xe Địa điểm
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 7 8.9 8.6 9.4 8.6 10.0 9.4 9.4 7.7
Thuê xe Dollar - rentalcars.com 198 7.9 7.6 8.25 7.8 9.25 8.0 7.9 6.65
Thuê xe Rhodium - rentalcars.com 37 7.7 6.9 7.6 7.1 9.1 8.4 8.3 6.9
Thuê xe Hertz - rentalcars.com 1066 7.63333 7.1 7.46667 7.23333 8.93333 7.86667 7.8 7.43333
Thuê xe Sixt - rentalcars.com 253 7.6 7.05 7.8 7.25 9.4 7.2 7.85 6.35
Thuê xe JoyRent - rentalcars.com 141 7.6 7.7 7.7 7.4 8.3 8.0 7.9 6.3
Thuê xe Thrifty - rentalcars.com 137 7.6 7.5 7.6 7.1 8.8 7.5 7.8 6.9
Thuê xe Sicily By Car - rentalcars.com 3577 7.55 7.3 7.35 7.45 8.85 7.6 7.75 7.3
Thuê xe WinRent - rentalcars.com 65 7.55 7.2 7.65 7.75 9.0 7.2 7.7 6.75
Thuê xe Goldcar - rentalcars.com 502 7.5 6.8 7.6 7.1 8.9 8.0 7.8 7.2
Thuê xe Locauto - rentalcars.com 1216 7.45 6.8 7.25 7.2 8.75 7.7 7.6 7.05
Thuê xe Firefly - rentalcars.com 1064 7.4 7.3 7.6 7.3 8.9 7.1 6.8 6.7
Thuê xe Keddy By Europcar - rentalcars.com 110 7.35 6.85 6.9 7.3 9.05 7.8 7.4 7.05
Thuê xe Europcar - rentalcars.com 881 7.33333 6.76667 6.9 7.0 9.06667 7.33333 7.7 7.13333
Thuê xe Alamo - rentalcars.com 504 6.95 6.7 6.7 6.3 8.3 7.5 7.5 6.35
Thuê xe Enterprise - rentalcars.com 181 6.83333 6.5 6.53333 6.0 8.3 7.9 7.8 5.93333
Thuê xe Maggiore - rentalcars.com 1402 6.825 6.3 6.25 6.825 8.6 6.8 7.2 6.525
Thuê xe Budget - rentalcars.com 1408 6.8 6.5 6.6 5.45 8.25 7.35 7.5 6.65
Thuê xe Ecovia - rentalcars.com 371 6.75 6.55 6.75 6.35 7.75 7.05 7.5 6.1
Thuê xe Avis - rentalcars.com 1033 6.6 5.85 6.4 5.4 8.2 7.15 7.1 6.65
Thuê xe Autovia - rentalcars.com 18 5.75 4.6 6.2 5.15 6.85 7.3 7.15 4.55

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


Những công ty được đánh giá tốt nhất - Úc

 • Avis

  Xếp hạng :10000+

  8.54842
 • Red Spot

  Xếp hạng :2000+

  8.45625
 • Hertz

  Xếp hạng :10000+

  8.32558
 • Thrifty

  Xếp hạng :10000+

  8.25854
 • Europcar

  Xếp hạng :10000+

  8.19531
21

Công ty cho thuê xe ô tô

14.171
Nghìn

Đánh giá của khách hàng

7.2582334514148625

Điểm trung bình