So sánh các công ty cho thuê xe ô tô - Viry Chatillon

Xem khách hàng của chúng tôi đề xuất công ty nào

công ty đứng đầu - Viry Chatillon

Trong năm vừa qua, khách hàng của chúng tôi đã đánh giá năm công ty này là tốt nhất.

1 Thuê xe Enterprise - Rentalcars.com 7.5 Xếp hạng: 9

So sánh các công ty một cách chi tiết

Chúng tôi yêu cầu khách hàng của mình đánh giá dịch vụ cho thuê xe mà họ sử dụng trên bảy khu vực trọng điểm. Do đó, bất kể đang tìm kiếm điều gì khi thuê một chiếc xe ô tô, bạn luôn tìm thấy được một công ty có hồ sơ theo dõi tốt.

Đánh giá công ty tại các quốc gia khác

Xem những công ty đứng đầu tại các quốc gia khác.


1

Công ty cho thuê xe ô tô

9

Đánh giá của khách hàng

7.5

Điểm trung bình